Top

Individualizarea necorespunzătoare a pedepsei accesorii

Drept Penal: Individualizarea necorespunzătoare a pedepsei accesorii

Dosar nr 3528/233/2007

Prin decizia penală nr. 460/ 05.11.2008 a Tr i b u n a l u l ui Galati

S-a hotarat:

Admite apelurile declarate de inculpaţii B R – şi B A–

şi în consecinţă:

Desfiinţează în parte sentinţa penală nr.

854/16.05.2008 a Judecătoriei Galaţi şi în rejudecare:

Înlătură din sentinţa penală apelată dispoziţiile

prin care s-au interzis inculpaţilor B R şi B

Adrepturile prevăzute de art. 64 lit. C Cod penal, ca

pedeapsă accesorie, conform art. 71 Cod penal.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale

apelate.

Onorariul apărătorului din oficiu, în sumă de 600

lei (avocat G C), va fi virat către Baroul Galaţi din

fondurile Ministerului Justiţiei.

In motivarea deciziei s-au retinut urmatoarele:

Prin s.p. nr. 854/26.05.2008 a Judecătoriei Galaţi

s-a dispus condamnarea inculpatului B R la o pedeapsa

de 9(noua) luni închisoare pentru săvârşirea

infracţiunii de furt calificat prevăzute de

art.208al.1-209al.1 lit.a, e, g, i, C.Pen cu aplicarea

art.99 si urm C.Pen.,art.74 lit.a,c,C.Pen.in ref.la

art.76 lit.d C.Pen.(fapta din data de 14/15.08.2006).

În baza art.81 si urm.C.Pen.si art.110 C.Pen. s-a

dispus suspendarea condiţionata a executării pedepsei

de 9 luni închisoare aplicata inculpatului prin

prezenta hotărâre pe durata unui termen de încercare de

2(doi)ani si 9 (noua) luni.

În baza art.359 C.Pr.Pen. i s-a atras atenţia

inculpatului asupra consecinţelor art.83 C.Pen.

In baza art.71 al.1 si 2 C.Pen, i s-au interzis

inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a, b,

c, C.Pen,(după împlinirea vârstei de 18 ani) pedeapsa a

cârei executare va fi suspendata conform art.71 al.5

C.Pen .pe durata suspendării condiţionate a executării

pedepsei.

S-a dispus condamnarea inculpatului B A, la o

pedeapsa de 1(unu) an închisoare pentru săvârşirea

infracţiunii de complicitate la furt calificat

prevăzuta de art.26 C.Pen. rap. la art.208al.1-209al.1

lit.a,e,g,i, C.Pen. cu aplicarea art.99 si

urm.C.Pen.,art.74 lit.a,c,C.Pen. rap.la art.76 lit.d

C.Pen.(fapta din data de 14/15.08.2006)

S-a constatat ca infracţiunea din prezenta cauza

si infracţiunile din data de 17.06.2005 – 21.07.2005

pentru care inculpatul a fost condamnat la o pedeapsa

de 1 an si 6 luni închisoare cu suspendarea

condiţionata a executării pedepsei pe durata unui

termen de încercare de 2 ani si 6 luni prin Sentinţa

Penala nr.1711/26.09.2007 pronunţata de Judecătoria

Galaţi in dosarul nr.10180/233/2006,definitiva prin

neapelare la data de 22.10.2007 pentru săvârşirea

infracţiunii de furt calificat prevăzute de art.208

al.1-209 al.1 lit.g,i,C.Pen. cu aplicarea art.41 al.2

C.Pen si art.99 si urm. C.Pen.,infracţiunea din data de

23/24.09. 2005 pentru care inculpatul a fost condamnat

la o pedeapsa de 6 luni închisoare cu suspendarea

condiţionata a executării pedepsei pe durata unui

termen de încercare de 1 an prin Sentinţa Penala

nr.1707/26.09.2007 pronunţata de Judecătoria Galaţi in

dosarul nr.10288/233/2006,definitiva prin neapelare la

data de 17.10.2007 pentru săvârşirea infracţiunii

prevăzute de art.208 al.1-209 al.1 lit.g,i,C.Pen. cu

aplic.art.99 C.Pen. si art.74 lit.b.c C.Pen. in ref.la

art.76 lit.d C.Pen.,infracţiunea din data de

22/23.07.2006 pentru care inculpatul a fost condamnat

la o pedeapsa de 9 luni închisoare cu suspendarea

condiţionata a executării pedepsei pe durata unui

termen de încercare de 2 ani prin Sentinţa Penala

nr.1879/26.10.2007 pronunţata de Judecătoria Galaţi in

dosarul nr.3970/233/2007,definitiva prin neapelare la

data de 24.11.2007 pentru săvârşirea infracţiunii

prevăzute de art.208al.1-209al.1 lit.g,i,C.Pen. cu

aplicarea art.99 si urm.C.Pen. art.74 lit.c C.Pen. in

ref.la art.76 lit.d C.Pen.,infracţiunea din data de

26/27.06.2006 pentru care inculpatul a fost condamnat

la o pedeapsa de 6 luni închisoare cu suspendarea

condiţionata a executării pedepsei pe durata unui

termen de încercare de 1 an, prin Sentinţa Penala

nr.1720/27.09.2007 pronunţata de Judecătoria Galaţi in

dosarul nr.4782/233/2006,definitiva prin neapelare la

data de 29.10.2007,pentru săvârşirea infracţiunii

prevăzute de art.208al.1-209al.1lit.g,i,C.Pen. cu

aplic.art.99 si urm. C.Pen, art.74 lit.b,c,C.Pen.

rap.la art.76 lit.d C.Pen.si infracţiunea din data de

28/29.04.2006 pentru care inculpatul a fost condamnat

la o pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendarea

condiţionata a executării pedepsei pe durata unui

termen de încercare de 4 ani prin Sentinţa Penala

nr.1998/14.11.2007 pronunţata de Judecătoria Galaţi in

dosarul nr.3971/233/2007 ,definitiva prin neapelare la

data de 01.12.2007 pentru săvârşirea infracţiunii

prevăzute de art.208al.1-209al.1.lit.g,i,C.Pen. cu

aplic.art.99 C.Pen.sunt concurente conform

dispoziţiilor art.33 lit.a C.Pen.

In baza art.85 C.Pen. s-a dispus anularea

suspendării condiţionate a executării pedepselor

pronunţate prin Sentinţele Penale nr.1711/2007,

Sentinţa Penala nr.1707/2007, Sentinţa Penala

nr.1879/2007, Sentinţa Penala nr.1720/2007, Sentinţa

Penala nr.1998/2007, toate aparţinând Judecătoriei

Galaţi.

In baza dispoziţiilor art.33 lit.a-34 lit.b.C.Pen.

s-as dispus contopirea pedepsei de 1 an închisoare

aplicata inculpatului prin prezenta hotărâre cu

pedepsele de 1 an si 6 luni închisoare, 6 luni

închisoare, 9 luni închisoare, 6 luni închisoare, 2 ani

închisoare, urmând ca inculpatul sa execute pedeapsa

cea mai grea de 2 ani închisoare, sporita la 3 (trei)

ani închisoare.

In baza art.71 C.Pen. i-au fost interzise

inculpatului B A drepturile prevăzute de art.64

lit.a,b,c,C.Pen(după împlinirea vârstei de 18 ani).

Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale

Sentinţelor Penale de mai sus.

Instanţa a luat act ca partea vătămata N nu s-a

constituit parte civila in cauza,prejudiciul fiind

recuperat in natura.

În baza art.191 al.1 C.Pr.Pen. a obligat pe

inculpaţii B R V si B A la plata sumei de 300 lei

cheltuieli judiciare câtre stat fiecare, din care

onorariul avocatului din oficiu conform art.189

C.Pr.Pen. in cuantum de 200 lei (100 lei in cursul

urmăririi penale si 100 lei in cursul judecaţii)va fi

avansat din fondurile Ministerului Justiţiei câtre

Baroul de Avocaţi Galaţi.

Pentru a dispune astfel instanţa de fond a reţinut

următoarea situaţie de fapt:

In noaptea de 14/15.08.2006 inculpaţii s-au

deplasat in Municipiul Galaţi pe strada Nae Leonard. In

parcarea din dreptul blocului C 13,inculpaţii au găsit

autoturismul marca Oltcit cu numărul de înmatriculare

GL 01 YTZ aparţinând pârtii vătămate N . Observând ca

autoturismul are montat la bord un aparat CD player

marca Roadstar,inculpaţii au hotărât sa-l sustragă

In acest scop inculpatul B A a asigurat paza la

mica distanta de autoturism,iar inculpatul B R V a

spart geamul de la portiera dreapta fata lovindu-l cu

o piatra de bujie pe care o avea in acest scop asupra

sa. Inculpatul B R a pătruns in interior si a smuls

aparatul CD player, dupa care ambii inculpaţi au

părăsit zona.

Aparatul sustras a fost păstrat la domiciliul

inculpatului B R ,unde a fost descoperit cu ocazia unei

percheziţii dispuse in alta cauza. Bunul a fost ridicat

si predat pârtii vătămate.

Partea vătămata a apreciat valoarea prejudiciului

la suma de 580 lei pentru aparat si 50 lei pentru

geamului spart,dar deoarece si-a recuperat CD Player nu

se constituie parte civila in cauza.

Împotriva acestei sentinţe penale au declarat apel

cei doi inculpaţi, solicitând redozarea pedepselor

aplicate.

Verificând sentinţa penală apelată sub toate

aspectele de fapt şi de drept conform art. 371 al. 2

C.pr.penală constată că instanţa de fond a stabilit o

corectă situaţie de fapt şi a reţinut vinovăţia

inculpaţilor pe baza unei juste aprecieri a probelor

administrate în cauză, dând faptelor comise de aceştia

o corectă încadrare juridică.

De asemenea, instanţa de fond a efectuat o justă

operaţiune de individualizare a pedepselor aplicate

inculpaţilor, cu luarea în considerare a tuturor

criteriilor prev. de art. 72 C.penal neimpunându-se

redozarea acestora.

Cu toate acestea apelurile declarate de cei doi

inculpaţi sunt fondate faţă de faptul că instanţa de

fond le-a aplicat în mod greşit pedeapsa accesorie a

interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. c Cod

penal.

În acest sens, constată că inculpaţii nu s-au

folosit la săvârşirea infracţiunii de vreo funcţie sau

profesie şi nici nu au desfăşurat vreo activitate care

să impună aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii

drepturilor prev. de art. 64 lit. c C.penbal.

Faţă de cele mai sus arătate, în conformitate cu

disp. art. 379 al. 1 pct. 2 lit. a C.pr.penală va

admite apelurile declarate de inculpaţi şi va desfiinţa

parţial sentinţa penală apelată.

În rejudecare, va dispune înlăturarea din sentinţa

penală apelată a dispoziţiei de aplicare a pedepsei

accesorii a interzicerii drepturilor prev. de art. 64

lit. c Cod penal.

Va dispune menţinerea celorlalte dispoziţii ale

sentinţei penale apelate.

Văzând şi disp. art. 189, respectiv 192 al. 3

C.penal.

Etichete: