Top

Rezolvarea corecta a situatiei antecedentelor penale ale inculpatului si aplicarea unei pedepse rezultante corect individualizate

Drept Penal: Rezolvarea corecta a situatiei antecedentelor penale ale

inculpatului si aplicarea unei pedepse rezultante corect individualizate.

Dosar nr 9330/233/2006

Prin decizia penală nr. 282/ 16.06.2009 a T r i b u n a l u l ui Galati

S-a hotarat:

Respinge ca nefondat apelul declarat de inculpatul V D – în prezent aflat în

Penitenciarul Galaţi ,– împotriva s.pen. nr 42 din 9.01.2009 , a Judecătoriei Galaţi.

Conform art. 192 al .2 din C.pr.pen. , obligă pe inculpatul-apelant la plata

sumei de 260 lei RON , cu titlu de cheltuieli judiciare către stat în apel, din care

suma de 200 lei RON, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu

va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Galaţi.

In motivarea deciziei s-au retinut urmatoarele:

Prin s.pen. nr.42 din 9.01.2009, a Judecătoriei Galaţi(dosar fond 9330/233/2006)

inculpatul V D , a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru

comiterea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208-209 al. 1 lit. g şi i din

C.penal.

Acelaşi inculpat a mai fost condamnat la două pedepse de câte 3 ani şi 6

luni şi 3 ani şi 3 luni închisoare pentru comiterea altor două infracţiuni de furt

calificat prev. de art. 208-209 al.1 din C.penal cu aplicarea art. 37 lit. a din

C.penal.

Conform art. 36 din C.penal , în ref. la art 33-34 lit. b din C.penal au fost

contopite pedepse de mai sus cu pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată aceluiaşi

inculpat prin s.pen nr 208/2001 a Tribunalului Galaţi şi s-a dispus executarea

pedepsei mai grele sporită la 3 ani şi 8 luni închisoare.

S-a menţinut graţierea restului de pedeapsă de 59 zile şi s-a dispus

executarea acestui rest alături de pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 8 luni

închisoare .

În baza art. 39 al. 1 şi art. 34 lit. b din C.pen, s-a contopit pedeapsa de 3

ani şi 3 luni închisoare aplicată pentru o faptă dedusă judecăţii cu pedeapsa

rezultantă de 3 ani şi 8 luni şi 59 zile şi s-a dispus ca inculpatul V D să

execute pedeapsa mai grea sporită la 4 ani închisoare.

S-a dispus contopirea pedepsei de 13 ani închisoare aplicată prin s.pen.

453/2007 a Tribunalului Galaţi , cu restul neexecutat de 409 zile închisoare şi s-a

dispus executarea pedepsei mai grele sporită la 13 ani şi 9 luni închisoare plus

pedeapsa complementară aplicată.

S-a aplicat pedeapsa accesorie , iar în baza art. 36 al. 3 din C.penal s-a

dedus din pedeapsa rezultantă durata executată de inculpat de la 17.03.2006 la zi.

S-a dispus emiterea unui nou mandat de executare şi anularea mandatului

anterior emis în baza s.pen. nr 453/2007 a Tribunalului Galaţi .

În baza art. 14 C.p.p şi art. 998 din codul civil inculpatul a fost obligat la

plata sumei de 8669 lei RON ,despăgubiri civile către partea civilă I-Galaţi şi

suma de 3918 lei RON ,despăgubiri civile către partea civilă SC M S SA Galaţi.

Conform art. 189 şi 191 din C.p.pen. , inculpatul a fost obligat la plata de

cheltuieli judiciare către stat .

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut

următoarele :

Inculpatul V D este cunoscut cu antecedente penale iar în cursul anilor

2000 şi 2001 a hotărât să comită alte fapte penale în special furturi .

Astfel, la data de 1.02.2000 , pe timp de noapte inculpatul a escaladat

gardul împrejmuitor al părţii vătămate SC I.-Galaţi a spart o magazie iar din

interior a sustras anvelope auto şi camere de cauciuc.

În seara următoare inculpatul V D , a mers la aceiaşi societate

comercială , de unde a sustras metal dintr-o magazie mai multe butelii de aragaz

, vopsea , aparat de sudură , dar şi alte bunuri.

Tot pe timp de noapte la data de 7.01.2001 inculpatul a mers pe platforma

c S Galaţi şi a sustras de la motostivuitoarele aflate într-o parcare mai multe

baterii auto.

În sfârşit , la data de 27.10.2002, inculpatul V D a mers tot pe platforma

C S , a forţat o uşă a unei magazii iar din interior a sustras mai multe scule şi

echipamente de protecţie.

Audiat în faza de urmărire penală inculpatul a recunoscut faptele comise ,

iar situaţia de fapt şi vinovăţia acestuia pentru fiecare act materiale comis a fost

dovedită şi cu plângerile şi adresele părţilor vătămate , declaraţii de martori

;procese verbale de constatare ; planşe foto ; proces-verbal de reconstituire ,

coroborate cu celelalte probe administrate în cauză.

Împotriva s.pen. nr 42 din 9.01.2009, a Judecătoriei Galaţi , în termen legal

a declarat apel inculpatul V D .

În motivarea cererii de apel inculpatul a arătat că instanţa de fond i-a

aplicat pedepse prea mari şi se impune reducerea sporului pentru pedeapsa

rezultantă stabilită, iar pe de altă parte antecedentele penale nu au fost

soluţionate corect.

Reprezentantul Parchetului a solicitat respingerea apelului declarat de

inculpatul V D , deoarece hotărârea instanţei de fond este legală şi temeinică sub

toate aspectele.

Apelul declarat de inculpatul V D este nefondat.

Verificând sentinţa penală apelată prin prisma motivelor invocate de

inculpatul-apelant prin apărător dar şi din oficiu conform art. 371 al .2 din

C.pr.pen., tribunalul constată că instanţa de fond a pronunţat o hotărâre temeinică

şi legală sub toate aspectele deoarece :

Instanţa de fond a stabilit corect situaţia de fapt şi vinovăţia inculpatului V

D , pe baza probelor administrate şi analizate iar la aplicarea pedepselor pentru

faptele deduse judecăţii şi a pedepsei rezultante au fost stabilite criteriile

generale de individualizare prev. de art. 72 din C.penal.

În primul rând se constată că inculpatul a fost trimis în judecată pentru

comiterea a trei infracţiuni de furt calificat prev. de art. 208-209 al. 1 din C.penal

şi pentru fiecare infracţiune dedusă judecăţii instanţa de fond a aplicat

pedepse orientate către limita minimă prevăzută de lege deşi inculpatul este

cunoscut cu numeroase antecedente penale este recidivist , iar pe de altă

parte nu a depus diligenţe pentru acoperirea prejudiciului cauzat celor două părţi

vătămate.

Instanţa de fond a soluţionat corect toate antecedentele penale ale

inculpatului V D şi faptul că în final s-a dispus executarea unei pedepse rezultante

de 13 ani şi 1 luno închisoare este justificată legal prin aceea că pedeapsa cea

mai mare de executat contopită este cea de 13 ani aplicată de Tribunalul Galaţi

prin s.p. 453/2007 , pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe

deosebit de grave prev. de art. 215 al 1,3,4 şi 5 din C.penal.

Pe de altă parte se constată că inculpatul V D era în executarea pedepsei

de 13 ani închisoare , la data de 17.03.2006, când a fost arestat preventiv ,

instanţa de fond deducând corect această pedeapsă executată până la zi din

pedeapsa totală rezultantă stabilită la instanţa de fond de 13 ani şi 9 luni

închisoare.

Deşi inculpatul a fost trimis în judecată pentru comiterea a trei

infracţiuni de furt calificat , în total după soluţionarea antecedentelor penale s-a

aplicat un spor de pedeapsă redus de 9 luni închisoare la pedeapsa mai mare de 13

ani închisoare.

Considerăm că sporul de pedeapsă este justificat , este aplicat în cuantum

redus şi nu se impune diminuare acestuia în apel deoarece inculpatul V D , are

numeroase antecedente penale , este recidivist , stăruie în comitere de fapte

antisociale şi totodată nu a depus diligenţe pentru recuperarea prejudiciului cauzat

părţilor vătămate.

Etichete: