Top

Evaziune fiscală-latura obiectivă

Domeniu: evaziune fiscală

Tip: sentinţă

Nr.dosar 768/173/02.11.2007

Autor: Judecătoria Adjud

Evaziune fiscală-latura obiectivă

Prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea nr.1107/P/2005/28.03.2006 s-a dispus punerea in mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului L. I. pentru infracţiunea de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 9 lit. a din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 41 al.2 din C.p. constând în aceea că, în calitate de administrator la SC nu a virat la bugetul de stat suma de 334.132,74 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit.

În rechizitoriu s-a reţinut, că societatea amintită a obţinut în perioada februarie-septembrie 2005 venituri în sumă totală de 2.008.880 lei din comercializarea de carne şi piei, conform raportului de inspecţie al DGFP Vrancea – ANAF şi nu a depus declaraţii privind taxele şi impozitele datorate bugetului de stat şi nici nu a achitat obligaţiile pe care le avea.

La termenul de judecata din 26.09.2006 şi conform art. 334 Cod procedură penală instanţa a dispus schimbarea încadrării juridice a infracţiunii pentru care inculpatul a fost trimis in judecata din infracţiunea prev. de art. 9 lit. a din legea nr. 241/2005, in cea prev. de art. 9 lit. b din legea nr. 241/2005, reţinându-se că inculpatul a cauzat o pagubă bugetului de stat, in calitatea sa de administrator al unei societăţi.

Prin sentinţa penală nr. 16/09.01.2007 Judecătoria Adjud a dispus achitarea inculpatului L. I. pentru infracţiunea prev. de art. 9 lit. b din legea nr. 241/2005, conform art. 11 pct. 2 lit. a şi art. 10 lit. a Cod procedură penală reţinându-se că inculpatul a înregistrat in evidenta contabilă veniturile din perioada supusă controlului, februarie-septembrie 2005, calculând şi evidenţiind TVA şi impozit pe profit şi ca urmare infracţiunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 lit. b din Legea 241/2005 ce constă în omisiunea evidenţierii în evidenţele contabile a operaţiunilor comerciale sau a veniturilor obţinute, nu există.

Inculpatul doar a omis să depună declaraţiile trimestriale privind plata TVA şi a impozitului pe profit în termenul legal ceea ce constituie contravenţie, neraportarea la organul fiscal a TVA şi cum prevede art. 189 pct.1 lit.b din OG 92/2003. Totodată, societatea fiind înregistrată, obiectul de activitate ca a dus la obţinerea de venituri declarat încă de la înfiinţare nu există nici o acţiune de ascundere a sursei impozabile sau taxabile.

Tags: