Top

PENAL.Infractiuni.Domeniu fiscal

Deliberând asupra prezentei plângeri, constată următoarele :

La data de 8.05.2007 , Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău – Serviciul de Investigare a Fraudelor s-a sesizat din oficiu cu privire la comiterea mai multor infracţiuni de către administratorii SC TSI SRL P , TCE si SPl.

Din actele premergătoare s-a stabilit , pe baza unui control fiscal al DGFP Buzău că societatea a desfăşurat activităţi comerciale fără a fi înregistrate în evidenţele fiscale , sustrăgându-se plăţii obligaţiilor către stat în sumă de 14.722.714,38 lei .

S-a mai reţinut că S.C. TSI P a derulat activităţi economice constând în furnizarea de produse către S.C. D SRL V V şi achiziţionarea de uleiuri de la SC R O SRL C , toate aceste operaţiuni nefiind înregistrate în evidenţele contabile , prejudiciul total creat bugetului de stat in urma relaţiilor comerciale cu cele două societăţi fiind de 4.226.028, 44 lei.

Prejudiciul evidenţiat a fost realizat în perioada 2001 – 2004 .

Pentru a ascunde neregulile , la data de 29.11.2004 , administratorul S.C. TSI SRL P cedează părţile sociale către SP , cetăţean al Republicii M , care părăseşte teritoriul României.

In baza evidenţei contabile nu s-a putut stabili valoarea reală a prejudiciului, existând noi date obţinute de la partenerii de afaceri că prejudiciul depăşeşte 1.000.000 Euro , declinându-se competenţa de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău la data de 10.01.2008 in favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Se mai reţine că sumele obţinute din activităţile economice au fost folosite fie ca plăţi fictive , fie ca retrageri în numerar din conturile bancare , pe care administratorii şi le-au însuşit in interes personal .

Ulterior , DGFP Buzău a solicitat reorganizarea judiciară şi falimentul societăţii , astfel că prin sentinţa civilă nr. 182/2006 a Tribunalului Buzău s-a dispus închiderea procedurii şi atragerea răspunderii administratorilor pentru suma de 2.510.604 lei.

La rândul său D.N.A. a declinat competenţa de soluţionare în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău.

Prin ordonanţa din 11.03.2009 Procurorul General al României a stabilit competenţa de soluţionare în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău reţinând că prejudiciul de 1.000.000 Euro nu este cert , iar celelalte sume dovedite nu depăşesc această valoare.

Prin rezoluţia din 2.02.2010 Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de cei foi făptuitori TCE si SP pentru infracţiunile prevăzute şi pedepsite de art. 11 lit. c din Legea nr. 87/1994, respectiv art. 9 pct.1 lit.b din Legea nr. 241/2005 , cu aplicarea art. 13 Cod penal, art. 43 din Legea nr. 82/12991 republicată , delapidare prevăzută şi pedepsită de art. 215 ind. 1 Cod penal şi art. 23 pct.1 lit c din Legea nr. 656/2002 si respectiv art. 143 pct.2 lit a din Legea nr. 85/2006 cu aplicarea art. 13 Cod penal, ( art. 141 pct.2 lit c din Legea nr. 64 /1995 republicată la data comiterii faptei, reţinând că nu se poate efectua un control fiscal deoarece societatea a fost radiată, lipsesc evidenţele contabile , iar rambursarea TVA in urma relaţiilor comerciale cu S.C. D SRL V nu s-a făcut , singura obligaţie fiscală fiind cea de 1.472.271,32 lei , TVA , obligaţie evidenţiată însă nevirată , ceea ce a condus la declararea insolvenţei.

Împotriva acestei rezoluţii a formulat plângere DGFP Buzău invocând faptul că urmărirea penală nu este completă , că societatea a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 17.123.467.566 lei reprezentând TVA , dobânzi si penalităţi de întârziere , in perioada 1.04.2004 – 31.10.2004 aceasta încasând TVA aferent bunurilor livrate in condiţiile in care nu era plătitor de TVA, comiţând infracţiunea de evaziune fiscală ( art. 14 din Legea nr. 87/1994).

La data de 9.12.2004 urmare cedării părţilor sociale au fost comise infracţiunile prevăzute de art. 10 alin.2 din Legea nr. 87/1994 şi art. 12 lit.a din Legea nr. 87/1994 , cesiunea făcându-se in scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.

Plângerea a fost respinsă prin rezoluţia nr. 81/II/2/2010 a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău , reţinându-se că singura sumă dovedită este cea de 14.722.714,38 lei sumă cuvenită bugetului de stat, sumă care a atras răspunderea celor doi administratori prin sentinţa de închidere a procedurii insolvenţei , lipsa evidenţei contabile făcând imposibilă continuarea cercetărilor.

Împotriva acestei rezoluţii a formulat plângere DGFP Buzău reluând integral motivele din plângerea iniţială.

Examinând plângerea formulată, instanţa constată că este neîntemeiată pentru cele ce urmează.

Conform ordonanţei de declinare a competenţei întocmită de procurorul de caz al Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău ( fila 225 dosar urmărire penală ) se reţine, potrivit actelor de control financiar efectuate de DGFP Buzău la solicitarea DGFP Vrancea , pe baza documentelor SC D SRL V că SC TSI SRL P s-a sustras de la plata obligaţiilor financiare ( TVA) in sumă de 147.271, 38 lei , la dosar fiind depus acest act de control.

Se mai reţine că in perioada 1.11.2004 – 3.12.2004 societatea a achiziţionat uleiuri minerale de la O P SRL C conform inspecţiei fiscale efectuate la furnizor , în sumă de 9.363.774 lei pentru care urma să colecteze TVA in suma de 1.494.896,69 lei , iar ulterior din vânzarea acestora trebuia să achite un impozit pe profit de 1.258.860,37 lei .

Aceasta din urmă susţinere este înlăturată nejustificat de procurorul DNA (ordonanţa din 22.12.2008 ) fila 9-11 , considerând că aceste sume nu au fost calculate de un organ stabilit potrivit legii.

Suma de 1.472.271, 38 lei rezultată din relaţiile comerciale cu SC D SRL V este preluată de procuror fără a mai dispune efectuarea unei expertize la furnizorul SC ROP SRL C privind relaţiile derulate in perioada 1.11.2004 – 3.12.2004 , când S.C. TSI SRL se declarase plătitor de TVA , în condiţiile in care la dosar ( filele 52-53 vol. II) există situaţia livrărilor către SC TSI SRL – cu toate datele necesare calculării obligaţiilor fiscale.

La fila 221 (vol.I) se află planul de cercetare întocmit de Serviciul de Investigare a fraudelor , cuprinzând actele premergătoare ce urmează a fi efectuate , respectiv verificări la agenţii economici cu care SC TSI SRL a avut relaţii comerciale ;

– obţinerea de informaţii de la unităţile bancare , ITM Buzău , DGFP Buzău şi efectuarea de verificări financiar-contabile ;

– obţinerea de date de la Oficiul Naţional de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor şi audierea reprezentaţilor societăţii .

Acest plan nu a fost urmat după stabilirea competenţei în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău .

Se impune reluarea cercetărilor prin urmărirea conturilor bancare ale societăţii , a retragerilor de numerar , a circuitului sumelor pentru a se putea stabili dacă suntem in prezenţa infracţiunii de spălare a banilor prevăzută de art. 23 din Legea nr. 656/2002, de delapidare prevăzută de art. 2151 Cod penal.

De asemenea , se impune efectuarea unei expertize contabile care să stabilească obligaţiile către bugetul de stat in urma relaţiilor cu S.C. ROP SRL C pe baza documentaţiei de la dosar ( vol.II filele 52-53) pentru a se constata infracţiunile de evaziune fiscală ( art. 11 lit.c din Legea nr. 87/1994 – respectiv art. 9 pct.1 lit b din Legea nr. 241/2005, art. 43 din Legea nr. 82/1991 privind efectuarea înregistrărilor în contabilitate cu consecinţa denaturării veniturilor si respectiv bancrută frauduloasă ( art. 141 pct.2 din Legea nr. 64/1995 – art. 143 pct.2 lit a din Legea nr. 85/2006 ).

Este de reţinut că din actele premergătoare rezultă că societatea a încasat TVA de la partenerii de afaceri in perioada în care nu era plătitor de TVA.

La data de 26.10.2004 , societatea s-a înregistrat ca plătitor de TVA .

La data de 17.12.2004 , făptuitorul TC cedează părţile sociale către făptuitorul SP – cetăţean moldovean , care părăseşte ţara , acesta din urmă neefectuând vreo activitate comercială în cadrul societăţii. Cedarea părţilor sociale s-a făcut în scopul sustragerii făptuitorului TCE de la plata obligaţiilor către stat, astfel că plângerea va fi admisă conform art. 278 1 pct.8 lit.b Cod procedură penală numai faţă TC .

Se va desfiinţa rezoluţia procurorului de neîncepere a urmăririi penale faţă de acest făptuitor.

Se va trimite cauza procurorului în vederea începerii urmăririi penale faţă de TCE pentru infracţiunile prevăzute de art. 11 lit c din Legea nr. 87/1994, ( actualmente art. 9 lit. b din Legea nr. 241/2005) , art. 43 din Legea nr. 82/1991 , art. 23 pct.1 lit. c din Legea nr. 656/2002 privind prevenirea si sancţionarea spălării banilor, art. 2151 Cod penal ( delapidare ) , art. 143 pct.2 lit. a din Legea nr. 85/2006.

Etichete: