Top

Abrogarea art. 38 lit. a din Legea nr. 248/2005 prin pct. I al art. 1 din Legea nr. 206 din 11 noiembrie 2010. Acţiune în restrângerea exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate a cetăţenilor români întemeiată pe art. 38 lit. b). Admisibilitate

Urmare a abrogării art. 38 lit. a) din Legea nr. 248/2005, restrângerea dreptului cetăţenilor români la liberă circulaţie în străinătate poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult trei ani şi în situaţia formulării unei acţiuni întemeiate pe dispoziţiile art. 38 lit. b) din aceeaşi lege.

Decizia civilă nr. 49 din 13 aprilie 2011

Etichete: