Top

PENAL.Stopaj la sursa

Pe rol judecarea cauzei penale privind pe inculpata N L domiciliata in comuna G , jud.B trimisa in judecata prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria R nr. /2010 pentru savarsirea infractiunii de stopaj la sursa prev. de art.6 din legea 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns:

– inculpata – N L personal şi asistata de avocat G L lipsind

– parte civilă – DGFP şi

– parte responsabilă civilmente – SC P C SRL

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează ca procedura este legal indeplinită, cauza fiind amânata fata de cererea inculpatei de a-şi angaja aparator, după care:

S-a făcut identificarea inculpatei in baza art.318 Cod procedură penală.

In aplicarea dispozitiilor art.320 ind.1 Cod procedura penala, la intrebarea instantei dacă recunoaşte faptele retinute in actul de sesizare si daca solicită ca judecata sa aiba loc in baza probelor administrate in faza de urmarire penala, inculpata declara personal ca recunoaşte in totalitate săvârşirea faptelor retinute in actul de sesizare si este de acord sa se solutioneze cauza pe baza probelor administrate in faza de cercetare penala.

În baza art.322 cod procedura penală instanta da citire actului de sesizare şi îi explică inculpatei in ce consta invinuirea ce i se aduce. Totodată înştiinteaza pe inculpat cu privire la dreptul de a nu face nici o declaratie, atrăgându-i atentia ca ceea ce declara poate fi folosit impotriva sa.

Inculpatal precizeaza ca este de acord sa dea declaratie, iar in baza art.323 alin.1 cod procedura penala, instanta procedeaza la ascultarea inculpatei declaraţia acesteia fiind consemnată şi ataşată la dosar, după ce a fost citita si semnata.

Reprezentantul Parchetului solicita judecarea cauzei.

Avocat G L solicita cuvantul pe fond.

Instanta, in baza art.339 alin.2 cod procedura penala, constata termina cercetarea judecatoreasca si trece la dezbateri pe fond.

Reprezentantul Parchetului arată ca inculpata a fost trimisa in judecata pentru savarsirea infractiunii de stopaj la sursa, fapta prev. şi pedepsita de art.6 din legea 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, constand in aceea că, in calitate de administrator al SC P Com SRL R , in perioada 2004- .2009, a calculat, inregistrat, retinut si nu a virat la bugetul consolidat al statului veniturile societatii cu titlul de retinere la sursa, un total de 18.332 lei..Fata de actul de sesizare al instantei si probele administrate in cauza rezulta ca inculpata se face vinovata de savarsirea infractiunii pentru care a fost dedusa judecatii, motiv pentru care solicita condamnarea acesteia in baza art.6 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal. Apreciaza ca scopul preventitv-educativ poate fi atins si fara executare in regim de detentie, motiv pentru care solicit aplicarea dispoziilor art.81 cod penal. Solicita aplicarea dispozitiilor art.320 ind.1 alin.7 cod procedura penala. Solicita aplicarea art.71-64 lit.a, teza a II-a si lit.b cod penal si sa se atraga atentia inculpatei in conformitate cu dispozitiile art.359 cod procedura penala. Solicita aplicarea dispozitiilor art 71 alin.5 cod penal. Totodata solicita obligarea inculpatei in solidar cu partea responsabila civilmente la plata sumei de 18.332 lei, despagubiri catre partea civila DGFP Solicita mentinerea sechesturlui asigurator asupra imobiluluişi comunicarea hotararii la R C după rămânerea definitiva si irevocabila.

Avocat G L arata ca faptele sunt cele prezentate de reprezentantul Parchetului, iar in circumstantiere, solicita a se avea in vedere pozitia inculpatei, faptul ca se afla la prima incalcarea a legii penale. Solicita aplicarea dispozitiilor art.81 cod penal şi aplicarea dispozitiilor prevazute de art.320 ind.1 art.7 cod procedura penala. Solicita mentinerea sechestrului asigurator.

Inculpata recunoaşte savarsirea faptei, arata ca s-a ajuns la această situatie dion motive obiective dependente de vointa sa.Regreta ca nu a stiut sa administreze societatea si arata ca nu a avut posibilitati de plata, deoarece din anul 2008 situatia financiara a societatii s-a depreciat. Işi insuşeşte concluziile puse de apărător.

JUDECATA:

Asupra actiunii penale de fata.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria /2010 s-a dispus punerea in miscare a a actiuni penale si a dost trimis in judecata inculpata N L domiciliata in comuna G jud.B pentru savarsirea infractiunii de stopaj la sursa prev. de art.6 din legea 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal.

In motivarea de fapt s.a aratata ca inculpata in calitate de admninistrator la SC P Com SRl in perioada 2004 – 2009 , a calculat inregistrat retinut si nu a virat la bugetul consolidat al statului veniturile societatii cu titlul de retinere la sursa ,( impozit din venituri din salarii 5028 lei , contributie de asigurari sociale salariati -7307 lei contributie asigurari de sanatate salariati 478l lei , contributie privind somajul angajator -8l3 lei , contributie privind somajul salariati .- 403 lei ), in total obligatii in valoare de l8.332 lei.

Partea civila DGFP s-a constituit parte civila cu suma de l8.332 lei , prejudiciu nerecuperat de la inculpata .

Fiind audiata de catre instanta de judecata inculpata a recunoscut savarsirea infractiuni pentru care a fost trimisa in judecata solicitind ca judecata cauzei sa se efectueze numai pe baza probelor administrate in faza de cercetare penala pe care le cunoaste si le-a insusit in totalitate.

Examinind probele administrate in faza de cercetare penala, respectiv proces verbal de sesizare din oficiu , proces verbal de control efectuat la data de 27.0l.20l0 , de DGFP , coroborata cu declaratia si recunoasterea inculpatei instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt.

Inculpata este administrator la SC P C SRL societate care are ca obiect principal de activitate producerea pâinii si a produselor de patiserie. In cursul lunii ianuarie 20l0 DGFP activitatea inspectie fiscala a efectuat o verificare la societatea administrata de inculpata pe perioada 2004-2009 , ocazie cu care s-a constatat ca in aceasta perioada inculpata a retinut si nu a virat la bugetul consolidat al statului veniturile societatii cu titlul de retinere la sursa , creând un prejudiciu bugetului consolidat in valoare e l8.332 lei .

Fapta inculpatei care in calitate de administrator al SC P C SRL in perioada 2004-2009 a calculat a inregistrat si retinut si nu a virat la bugetul consolidat al statului suma totala de l8332 lei cu titlul de retinere la sursa intruneste elementele constitutiv ale infractiunii de stopaj la sursa , prevazuta de art. 6 din legea 24l /2005 cu aplicarea art. 4l al.2 cod penal.

La individualizarea pedepsei instanta va avea in vedere persoana inculpatei care se afla la prima incalcare a legii penale pozitia sincera a acesteia pe tot parcursul procesului penal facind aplicarea dispozitiilor art. l3 cod penal si art. 320 indice l cod pr. penala , urmind ca pedeapsa inchisorii ce se va aplica sa fie redusa in mod corespunzator.

Va aplica dispozitiile art.7l -64 lit.a , b cod penal respectiv dreptul de a fi ales.

Fata de circumstantele personale ale inculpatei instanta apreciaza ca scopul pedepsei poate fi atins si fara executarea acesteia urmind ca in baza art, 8l cod penal sa dispuna suspendarea conditionata a excutarii pedepsei pe durata prevazuta de art. 82 cod penal.

Va aplica dispozitiile art. 7l al.5 cod penal .

Va atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor art. 359 cod pr. penala in sensul ca nerespectarea acestor dispozitii poate avea drept consecinta revocarea masurii de suspendare.

In baza art.l4 cod pr,. penala va obliga inculpata in solidar cu partea responsabila civilmente SC P C SRL la l8332 lei despagubiri catre partea civila DGFP

Mentine masura sechestrului asigurator dispusa prin ordonanta nr. /20l0 a Parchetului de pe linga Judecatoria .

In baza art. l9l cod pr. penala va obliga inculpata la 550 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste

În baza art.6 din Legea 241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, art.13 cod penal şi art.320 cod procedura penala condamana inculpata N L fiica lui si nascuta la in comuna G jud. B ,cu acelasi domiciliu, studii superioare ,casatorita, un copil major administrator la SC P C SRL fara antecedente penale avind CNP , la 8 luni inchisoare.

Aplica art.71-64 lit.a,b cod penal respectiv dreptul de a fi ales.

In baza art.81cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe durata de 2 ani si 8 luni.

Aplica art.71 alin(5) cod penal.

Atrage atentia inculpatei conform art-359 cod procedura penala.

Obliga inculpata in solidar cu partea responsabila civilmente SC P Com SRL la 18.332 lei despagubiri către partea civila DGFP

Mentine masura sechestrului asigurator.

La data rămânerii irevocabile a hotararii se va comunica la R C

Obliga inculpata la 550 lei cheltuieli judiciare catre stat.

Cu recurs in 10 zile de la pronuntare şi comunicare pentru partea civila si partea responsabila civilmente lipsa.

Pronuntata in sedinta publica astazi

Etichete: