Top

Încetarea procesului penal ca efect al interventiei prescriptiei prev. de art. 122 lit d cod pr. penala, cu ref. la art. 124 cod pr. penala.

Prin Rechizitoriul nr.737/P/2006 al Parchetului de pe lânga Curtea de Apel Constanta, inculpata B.(N.)T. a fost trimisa in judecata sub aspectul savârsirii infractiunii prev. de art. 291 C.pen. prin aceea ca la data de 26.07.01, a depus în dosarul civil nr.10670/2001 al Judecatoriei Constanta un contract de vanzare cumparare falsificat pentru a nu fi evacuata.

Prin sentinta penala nr.922 din 10.09.2008, Judecatoria Constanta a hotarat:

“In baza art.11 pct.2 lit.a) rap. la art. 10 lit.d) cod procedura penala, achita inculpata B.(N.)T., sub aspectul savârsirii infractiunii prev. de art. 291 cod penal.

In baza art.357 al.(2) lit.f) cod procedura penala, admite cererea formulata de reprezentantul Ministerului Public si dispune anularea contractului de vânzare- cumparare inreg.sub nr. G/3083/7.06.2001 incheiat intre SC E. SA si N.T.

In baza art. 192 al.(3) cod procedura penala, cheltuielile judiciare avansate de stat ramân in sarcina acestuia .

In baza art.199 al.(3) cod procedura penala, dispune reducerea amenzii judiciare aplicate reprezentantului legal al SC E. SA de la 5.000 lei la 1.000 lei.”

Pentru pronuntarea hotararii, instanta a considerat ca nu s-a facut dovada ca inculpata B.(N.)T. a cunoscut caracterul falsificat al contractului de vanzare-cumparare pe care l-a depus in litigiul civil avut cu partea vatamata S.G. pe rolul Judecatoriei Constanta.

Retinand aceeasi motivare, in fapt si in drept, prin decizia penala nr.563 pronuntata la data de 10.12.2008, Tribunalul Constanta a respins, in baza art.379 pct.1 lit.b) cod procedura penala, ca nefondat apelul declarat de Parchetul De Pe Lânga Judecatoria Constanta.

Impotriva hotararilor, in termenul legal, au declarat recurs atat Parchetul de pe langa tribunalul Constanta cat si inculpata B.(N) T.

Cu ocazia sustinerii recursurilor, procurorul si inculpata au solicitat incetarea procesului penal ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.

Intr-adevar, potrivit art.122 lit.d) cu referire la art.124 cod penal, termenul de prescriptie speciala a raspunderii penale, de 7 ani 6 luni, a inceput sa curga de la data comiterii faptei- 26.07.2001 si a expirat la data de 26.01.09.

Cum in aceasta situatie, recurenta nu mai poate fi trasa la raspundere penala, recursurile declarate in cauza sunt fondate.

Prin urmare, in baza art.38515 pct.2 lit.”b” cod procedura penala, recursurile formulate de procuror si inculpata vor fi admise, se vor casa hotarârile atacate si, conform art.11 pct.2 lit.”b” – art.10 lit.”g” Cod procedura penala, se va înceta procesul penal pornit împotriva inculpatei B.(N)T., pentru infractiunea prevazuta de art.291 Cod penal, ca urmare a împlinirii prescriptiei.

Curtea de Apel Constanta, în baza art.38515 pct.2 lit.”b” cod procedura penala, a admis recursurile declarate de PARCHETUL DE PE LÂNGA TRIBUNALUL CONSTANTA si inculpata B.(N.)T. împotriva deciziei penale nr.563 din data de 10 decembrie 2008, pronuntata de Tribunalul Constanta si sentintei penale nr.922 din 10.09.2008 pronuntata de Judecatoria Constanta, în dosarul penal cu unic nr.17585/212/2007, a casat hotarârile atacate si a încetat procesul penal, conform art.11 pct.2 lit.”b” – art.10 lit.”g” Cod procedura penala, pornit împotriva inculpatei B.(N.)T., pentru infractiunea prevazuta de art.291 Cod penal, ca urmare a împlinirii prescriptiei.

Etichete: