Top

PENAL.Furt calificat

Asupra prezentului apel penal :

Prin sentinţa penală nr…./7.09.2010 Judecătoria Rm.Sărat a dispus următoarele :

In baza art.208 al.1-209 al.1 lit.e si al.2 lit.b Cod penal condamnarea inculpatului A S , la 3 ani inchisoare.

A dispus aplicarea art. 71-64 lit.a teza a II-a si lit.b cod penal.

A mentinut masura arestarii şi a dedus detentia cu data de 29.06.2010 .

A dispus obligarea inculpatului la 500 lei despagubiri catre partea civila D M si la 700 lei cheltuieli judiciare catre stat din care 400 lei onorariu avocat oficiu la urmarirea penala si instanta avocat G L ce se vor avansa din fondul Ministerului Justitiei.

Pentru a hotărî astfel prima instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

La data de 21.06.2010, inculpatul A S a sustras din autoturismul partii vatamate D M o borseta ce continea acte de identitate, alte acte, un manunchi de chei, trei monede a cate 10 centi fiecare, precum si trei carduri bancare, prejudiciul in suma de 500 lei , nefiind recuperat .

Inculpatul a recunoscut savirsirea infractiunii , a arătat ca a profitat de faptul ca geamul masinii era deschis si a luat borseta.

Fapta inculpatului,aceea de a sustrage la data de 21.06.2010 din autoturismul partii vatamate D M, o borseta ce continea acte de identitate, alte acte, un manunchi de chei, trei monede a cate 10 centi fiecare, precum si trei carduri bancare, constituie infractiunea de de furt calificat, fapta prevazuta de art.208 al.1-209 al.1 lit.e si al.2 lit.b cod penal.

Împotriva sentinţei a declarat apel inculpatul Al S criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie atât sub aspectul cuantumului pedepsei cât si sub aspectul modalităţii de executare .De asemenea la stabilirea pedepsei instanţa fondului nu a ţinut cont de elementele de circumstanţiere,considerând că atât el cât si partea vătămată a avut o contribuţie în comiterea faptei.

Tribunalul,analizând sentinţa atacată pe baza materialului si lucrărilor din dosar,motivelor de apel invocate,precum si sub toate aspectele de fapt si de drept, va reţine că apelul este fondat pentru considerentele ce se vor arăta în continuare.

Instanţa de fond a reţinut în mod corect împrejurările în care a fost comisă infracţiunea de furt calificat,precum si vinovăţia inculpatului ce rezultă din mijloacele de probă administrate,respectiv declaraţiile părţii vătămate D M,coroborat cu planşele fotografice,înregistrările video,declaraţiile martorei C P,coroborat cu declaratiile inculpatului prin care a recunoscut săvârşirea infractiunii.

Încadrarea juridică a infracţiunii este legală si in concordanţă cu mijloacele de probă administrate.

Inculpatul nu a contestat aceste aspecte,solicitând doar reducerea pedepsei ce i-a fost aplicată si suspendarea executării acesteia.

Inculpatul a avut o atitudine sinceră pe parcursul procesului penal,a recunoscut comiterea faptei si a comunicat organelor judiciare date în legătură cu împrejurările în care a săvârşit infractiunea.

Având în vedere aceste aspecte,dar si faptul că inculpatul nu a mai fost anterior condamnat tribunalul va reţine în favoarea acestuia circumstanţele atenuante prev.de art.74 alin.1 lit.a,c cod penal,cu consecinţa reducerii pedepsei,în conformitate cu art.76 alin.1 lit.c cod penal de la 3 ani la 2 ani închisoare.

Reţinând cuantumul pedepsei aplicate,faptul că inculpatul a fost arestat preventiv 3 luni de zile,că a constientizat gravitatea faptei comise,tribunalul apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar si fără executarea acesteia,urmează să dispună în conformitate cu art.83 cod penal suspendarea conditionată a executării pedepsei pe termen de încercare de 4 ani.

În conformitate cu art.71 alin.5 cod penal se va dispune suspendarea pedepsei accesorii prev.de art.64 alin.1 lit.a,teza a II a si lit.b cod penal,pe durata suspendării conditionate a pedepsei principale.

Se va atrage atentia inculpatului potrivit art.359 cod pr.penală asupra revocării suspendării conditionate in cazul comiterii unei noi infractiuni pe durata termenului de încercare.

În baza art.139 alin.2 si art.357 cod pr.penală se va revoca măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara dispusă faţă de inculpat prin încheierea de şedinţă din 28.09.2010.

În baza art.88 cod penal se va deduce din pedeapsa de executat reţinerea si arestul preventiv de la 29.06.2010 la 29.09.2010.

Se va comunica Poliţiei, Jandarmeriei, Serviciului Paşapoarte, IGP de Frontieră şi IPJ Buzău la data rămânerii definitive a prezentei decizii.

Restul dispozitiilor sentinţei fiind legale si temeinice urmează a fi mentinute.

In baza art.192 alin.3 cod pr.penală cheltuielile judiciare în apel,inclusiv onorariu apărător din oficiu de 300 lei vor rămâne în sarcina statului.

Etichete: