Top

PENAL.Furt calificat

Asupra prezentului apel :

Prin sentinţa penală nr. … din 25.03.2010 pronunţată de Judecătoria Buzău in dosarul cu nr. 13930/200/2009 s-a dispus astfel :

În baza art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit.g,i C. penal cu aplicarea art. 37 lit. a,b C. penal a condamnat pe inculpatul M G , la o pedeapsă de 5 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat (faptă din 06/07.09.2009).

În baza art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit.e,g C. penal cu aplicarea art. 41 alin.2 C.penal şi 37 lit. a,b C. penal a condamnat inculpatul la o pedeapsă de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată (fapte din 25.09.2009 şi 27.10.2009).

În baza art.192 al.2 C.penal cu aplicarea art.37 lit. a,b C. penal a condamnat inculpatul la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu (faptă din 27.10.2009).

În baza art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit.e C. penal cu aplicarea art. 37 lit. a,b C. penal a condamnat inculpatul la o pedeapsă de 5 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat (faptă din 24.11.2009).

În baza art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit.g,i C. penal cu aplicarea art. 37 lit. a,b C. penal a condamnat inculpatul la o pedeapsă de 5 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat (faptă din 07/08.01.2010).

In baza art 33 lit a-34 lit b C pen au fost contopite cele cinci pedepse aplicate, inculpatul urmând sa execute pedeapsa cea mai grea aceea de 5 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art.61 C.penal s-a revocat restul de 438 zile rămas neexecutat din pedeapsa de 3 ani şi 1 lună aplicată prin sentinţa penală nr./28.02.2007 a Judecătoriei Buzău,rest ce se va contopi cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă penală,inculpatul având de executat pedeapsa cea mai grea aceea de 5 ani şi 6 luni.

În baza art.71 C.pen. au fost interzise inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a II-a, b C.pen. cu începere de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la terminarea executării pedepsei.

În baza art.88 C.penal s-a dedus din pedeapsa rezultantă perioada reţinerii şi arestării preventive,respectiv 10.09.2009 şi 13.01.2010 la zi.

În baza art. 350 C.procedură penală s-a menţinut arestarea preventivă a inculpatului.

A fost obligat inculpatul să plătească părţii vătămate S.C. … S.R.L. BUZĂU – prin reprezentant legal C M, cu sediul în Buzău, jud.Buzău, suma de 1136 lei şi părţii vătămate C. V. F. domiciliat în Buzău, jud.Buzău, suma de 170 lei reprezentând despăgubiri civile.

S-a luat act că părţile vătămate V C, domiciliat în Buzău, jud.Buzău, S.C…. S.R.L. BUZĂU, cu sediul în Buzău, jud.Buzău şi R. G, domiciliat în Buzău, jud.Buzău, nu s-au constituit părţi civile.

În baza art.118 alin.1 lit.e şi alin.5 C.penal s-a confiscat de la inculpat suma de 250 lei cu care partea vătămată V C nu s-a constituit parte civilă şi 385 lei reprezentând suma obţinută din vânzarea bunurilor şi cu care cumpărătorii de bună credinţă nu s-au constituit părţi civile .

În baza art.118 alin.1 lit.b C.penal s-a confiscat de la inculpat contravaloarea unei şurubelniţe folosite la săvârşirea uneia dintre fapte.

În baza art. 191 C.proc.pen. a fost obligat inculpatul la 1000 lei cheltuieli judiciare din care 700 lei onorarii apărători oficiu.

Pentru a hotărî astfel , instanţa de fond a reţinut in fapt următoarele :

În seara zilei de 06.09.2009 inculpatul s-a deplasat în cart.Dorobanţi 2, la un bar unde a consumat băuturi alcoolice până în jurul orelor 22,00 când a plecat spre casă mergând pe jos pe str.Al.Marghiloman, iar la un moment dat s-a oprit în faţa magazinului SC … SRL pe care s-a hotărât să îl spargă.

În acest scop s-a deplasat acasă de unde a luat o şurubelniţă revenind la magazin în jurul orelor 00,30 unde a forţat uşa de acces dar pentru că nu a reuşit să o deschidă a spart geamul de la uşă cu umărul intrând în magazin prin orificiul creat.

Din interiorul magazinului inculpatul a sustras mai multe produse alimentare şi nealimentare ( diferite şampoane, energizante, salam, brânză topită etc.) bunuri pe care le-a pus în două sacoşe plecând spre casă, pe drum aruncând şurubelniţa la un tomberon.

La data de 07.09.2009 inculpatul a vândut o parte din bunurile nealimentare martorei B E D contra sumei de 35 lei fără a-i spune acesteia că, respectivele bunuri proveneau din furt. Bunurile au fost recuperate de la martoră şi restituite administratorei C M.

Cu ocazia percheziţiei efectuate la domiciliul inculpatului au fost găsite două foiteje de aluat şi o cutie de energizant ce proveneau din comiterea faptei din noaptea de 06/07.09.2009.

De la faţa locului au fost ridicate fragmente de urme papilare care s-au dovedite a fi create de impresiunea degetului arătător de la mâna dreaptă, respectiv de impresiunea degetului inelar de la mâna stângă a inculpatului.

La data de 25.09.2009, în jurul orelor 19,15 inculpatul se deplasa pe str.Transilvaniei din mun.Buzău şi văzând că, în faţa magazinului SC …SRL Buzău situat pe str… se afla parcată o bicicletă, acesta s-a hotărât să o sustragă.

Astfel, profitând de faptul că, partea vătămată C V F a stat câteva minute în magazin inculpatul a luat bicicleta, s-a urcat pe ea şi s-a deplasat pe str.Depozitului.

La data de 27.10.2009, în jurul orelor 22,30 inculpatul se deplasa pe str.Transilvaniei, iar la un moment dat a pătruns în curtea locuinţei părţii vătămate V C care are două intrări, una dinspre … şi alta dinspre str…., de unde a sustras o bicicletă de mărime medie.

Inculpatul s-a deplasat pe lângă bicicletă pe str.Lăstunului.

În data de 24.11.2009, în jurul orelor 15,30-16,00 inculpatul a intrat în barul SC … SRL Buzău –Bd.M-şal Averescu unde s-a aşezat la o masă cu mai multe persoane necunoscute. Profitând de neatenţia vânzătoarei care se afla în cealaltă încăpere a barului pentru a servi un alt client, inculpatul s-a deplasat în spatele tejghelei, iar de pe un raft a sustras 72 pachete de ţigări pe care le-a introdus într-o sacoşă ieşind din bar.

Cu bunurile respective inculpatul s-a dus la domiciliul martorului T D căreia i le-a vândut pentru suma de 220 lei, martorul consumând ţigările respective.

În noaptea de 07/08.01.2010, între orele 00,00-01,30 inculpatul a plecat de acasă ajungând pe str.Pasajului. A sărit gardul în curtea locuinţei părţii vătămate R G, s-a deplasat la rastelul metalic ce era prevăzut cu un lacăt pe care l-a forţat, din rastel, de pe raftul superior a sustras patru butelii tip Sigma de culoare albastră dintre care trei cu guler şi una fără guler. Inculpatul a transportat butelii la domiciliul său câte una rând pe rând.

În următoarele zile inculpatul a vândut o butelie martorului S M pentru suma de 40 lei şi trei butelii martorului D M C pentru suma de 90 lei.

Cele patru butelii au fost recuperate de la martorii menţionaţi anterior şi predate părţii vătămate.

În drept, faptele inculpatului constând în aceea că, în noaptea de 06/07.09.2009, în jurul orelor 00,30 inculpatul a pătruns prin spargerea geamului uşii de acces în magazinul SC … SRL situată în mun.Buzău, str. administrat de C M, de unde a sustras mai multe produse alimentare şi nealimentare în valoare de 950 lei prejudiciul recuperat parţial şi că, în zilele de 25.09.2009 şi 27.10.2009 a sustras două biciclete în valoare totală de 420 lei aparţinând părţilor vătămate CVF şi V C, iar în noaptea de 27.10.2009, în jurul orelor 22,30 a pătruns fără drept în curtea părţii vătămate V C de unde a sustras bicicleta menţionată anterior, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de 208 al.1, 209 al.1, lit.g,i C.penal cu aplicarea art.37 lit.a,b C.penal şi art.208 al.1, 209 al.1, lit.e,g C.penal cu aplicarea art.41 al.2 C.penal şi art.37 lit.a,b C.penal şi art.192 al.2 C.penal cu aplicarea art.37 lit.a,b C.penal.

Faptele inculpatului M G constând în aceea că, în ziua de 24.11.2009, în jurul orelor 15,30-16,00 a sustras din raftul barului SC … Buzău 72 pachete ţigări mărcile Kent şi Marlboro, valoarea prejudiciului fiind de 615 , iar în noaptea de 07/08.01.2010, în jurul orelor 00,30-01,30 a sustras escaladând gardul de acces în curtea locuinţei părţii vătămate R G, dintr-un rastel metalic prin distrugerea lacătului, patru butelii tip Sigma în valoare de 400 lei întrunesc elementele constitutive a două infracţiuni de furt calificat, prevăzute de art.208 al.1, 209 al.1, lit.e C.penal cu aplicarea art.37 lit.a,b C.penal, respectiv art.208 al.1, 209 al.1, lit.g,i C.penal cu aplicarea art.37 lit.a,b C.penal.

Faptele săvârşite de inculpat au fost comise în stare de recidivă postcondamnatorie şi postexecutorie prevăzute de art.37 lit.a,b C.penal, inculpatul fiind condamnat anterior pentru mai multe infracţiuni de acelaşi gen ca cele deduse prezentei judecăţi, condamnarea de 3 ani şi 6 luni închisoare dispusă prin sentinţa penală nr./2003 a Judecătoriei Buzău atrăgând starea de recidivă postexecutorie, iar cea de 3 ani şi 1 lună dispusă prin sentinţa penală nr./2007 a Judecătoriei Buzău atrăgând starea de recidivă postcondamnatorie inculpatul fiind arestat la data de 20.03.2007 şi liberat condiţionat la data de 04.02.2009 cu un rest rămas neexecutat de 438 zile.

Împotriva sentinţei a declarat apel inculpatul criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie , susţinând că pedeapsa aplicată este prea aspră si că nu se face vinovat de comiterea unora dintre infracţiunile pentru care a fost condamnat .

Analizând sentinţa atacată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului , a dispoziţiilor legale incidente cauzei , a motivelor de apel invocate , tribunalul va respinge apelul de faţă pentru următoarele considerente:

Inculpatul – apelant a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 208 alin.1 – 209 alin.1 lit. g,i Cod penal , art. 208 al.1 – 209 al.1 lit e,g Cod penal , art. 192 al.2 Cod penal , art. 208 alin.1 – 209 alin.1 lit e Cod penal , art. 208 al.1 – 209 al.1 lit. g,i Cod penal toate cu aplicarea art. 37 lit. a,b Cod penal şi art. 33 lit a Cod penal.

Instanţa de fond a reţinut corect situaţia de fapt şi încadrarea juridică a faptelor .

Din ansamblul materialului probator a rezultat cu certitudine că inculpatul a comis faptele pentru are este trimis în judecată .

Astfel , in noaptea de 6/7.09.2009 inculpatul – apelant a spart geamul de la uşa de acces din magazinul SC … SRL din Buzău , din interiorul căruia a sustras produse alimentare si nealimentare .

La data de 26.09.2009 inculpatul a sustras o bicicletă aparţinând părţii vătămate Coman Virgil Florin .

La data de 27.10.2009, orele 22,30 inculpatul apelant a pătruns in curtea locuinţei părţii vătămate V C de unde a sustras o bicicletă.

In după amiaza zilei de 24.11.2009 inculpatul a sustras din barul SC … SRL Buzău din spatele tejghelei 72 pachete de ţigări .

In noaptea de 7/8.01.2010 inculpatul a sărit gardul in curtea locuinţei părţii vătămate R G şi a sustras de pe un rastel metalic ( prevăzut cu lacăt ) 4 butelii tip sigma.

Reţinându-se vinovăţia inculpatului instanţa de fond a aplicat o pedeapsa corect individualizată in raport de criteriile generale prevăzute de art. 72 din Codul penal , respectiv limitele de pedeapsă prevăzute de lege , gradul de pericol social al faptelor , precum si persoana inculpatului care este recidivist ( art. 37 lit a şi b ) si a recunoscut parţial faptele comise. Acesta a fost condamnat anterior la pedeapsa de 3 ani şi o lună şi 3 ani şi 6 luni .

La scurtă vreme după ce a fost liberat condiţionat ( 4.02.2009) , inculpatul apelant a comis un număr de 5 infracţiuni cu grad ridicat de pericol social , astfel încât pedeapsa aplicată de instanţa de fond de 5 ani şi 6 luni închisoare este asa cum am mai arătat corect individualizată.

Reţinând cele de mai sus şi constatând că sentinţa atacată este legală şi temeinică tribunalul in baza art. 379 pct.1 lit b Cod procedură penală va respinge ca nefondat apelul declarat de inculpat.

Conform art. 381 si 350 Cod procedura penala şi art. 88 Cod penal va menţine măsura arestării preventive şi va deduce la zi arestul preventiv.

Văzând şi dispoziţiile art. 192 alin.2 Cod procedura penala .

Etichete:

PENAL.Furt calificat

Deliberând asupra apelului penal de faţă, constată următoarele :

Prin sentinţa penal nr. 166/18.02.2010, Judecătoria Buzău a dispus condamnarea inculpatului IVM la 3 ani şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208-209 al.1 lit. e cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal.

Au fost interzise inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit a teza a II-a şi lit. b Cod penal.

S-a luat act că prejudiciul cauzat părţii vătămate Ion Larisa a fost recuperat integral.

S-a luat act că partea vătămată SC IFN Cetelem SA Bucureşti nu s-a constituit parte civilă.

In baza art. 118 lit e Cod penal s-a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 1290 lei.

A fost respinsă cererea parchetului de luare faţă de inculpat a măsurii de siguranţă constând în interzicerea dreptului de a se afla pe raza municipiului Buzău.

A fost obligat inculpatul la 500 lei cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că in data de 24.03.21009 in jurul orelor 16, 30 , inculpatul a pătruns în incinta magazinului SC R I SRL din Buzău şi in timp ce se uita la produsele expuse spre vânzare a observat pe o tejghea o geantă de damă rămasă nesupravegheată , aparţinând părţii vătămate IL şi profitând de neatenţia angajatului a luat geanta , a introdus-o sub geacă şi a părăsit magazinul fiind observat de martorul MF , angajat al magazinului care i-a atras atenţia părţii vătămate că i-a dispărut geanta.

În geantă se aflau actele de stare civilă ale părţii vătămate , un card de credit, 75 lei , un telefon mobil si 126 tichete cadou acestea aparţinând societăţii SC IFN Cetelem SA Bucureşti si urmau a fi distribuite de partea vătămată către angajaţi.

Ulterior partea vătămată a găsit in cutia poştală actele de identitate şi cardul bancar , iar ulterior o persoană necunoscută i-a restituit geanta cu bunurile avute, mai puţin cele 126 tichete si telefonul mobil.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel peste termen inculpatul IVM invocând faptul că a luat cunoştinţă despre condamnare in momentul in care s-a întors in ţară din Italia si nu a avut cunoştinţă despre existenţa procesului penal , solicitând admiterea apelului , desfiinţarea sentinţei si achitarea sa deoarece nu a comis fapta pentru care a fost judecat in lipsă.

S-a procedat la audierea inculpatului , a părţii vătămate şi a martorilor MF si IN.

Examinând apelul declarat instanţa constată următoarele :

Din probele administrate în cauză rezultă că inculpatul a avut cunoştinţă că faţă de persoana sa s-a dispus începerea urmăririi penale, astfel in data de 21 mai 2009, fiind invitat la sediul Poliţiei municipiului Buzău , după aducerea la cunoştinţă a învinuirii acesta a precizat că nu doreşte să dea nici o declaraţie decât in prezenţa unui avocat ales şi i s-a pus in vedere să se prezinte în data de 25.05.2009 la parchet însă nu s-a mai prezentat ( procesele – verbale filele 9 si 13) .

Inculpatul a fost citat legal la adresa din localitatea Reghin, la adresa din Rm Sărat unde locuia fără forme legale cât şi prin afişare la Consiliul local în raza căruia s-au comis faptele, în condiţiile în care inculpatul avea obligaţia să înştiinţeze organele de urmărire cu privire la noul său domiciliu conform art. 177 alin.3 Cod procedură penală.

Instanţa constată că situaţia de fapt reţinută concordă cu declaraţiile părţii vătămate si ale martorilor audiaţi atât la urmărirea penală dar şi la judecata in fond si în apel, martorul MF recunoscându-l pe inculpat in instanţa ca fiind persoana care a intrat in magazin si a ascuns ceva in geacă după care a părăsit localul , recunoaştere bazată in principal pe baza unui tatuaj aplicat in zona capului , respectiv pe ceafă .

Din referatul de terminare a urmăririi penale într-o altă cauză ( fila 33) rezultă că in mod asemănător a procedat inculpatul şi când a sustras un radio CD auto de la magazinul SC E U SRL si cu toate că bunul a fost găsit asupra sa a negat comiterea faptei , inculpatul fiind ulterior recunoscut de angajaţii magazinului.

Cât priveşte pedeapsa aplicată, instanţa a avut in vedere trecutul infracţional bogat al inculpatului condamnat de 5 ori la pedeapsa închisorii pentru infracţiuni de acelaşi gen si faptul că s-a sustras urmăririi penale si judecăţii .

Faţă de cele expuse , in baza art. 379 pct.1 lit. b Cod procedură penală se va respinge apelul peste termen ca nefondat.

Văzând şi dispoziţiile art. 192 alin.2 Cod procedură penală.

Etichete:

PENAL.Furt calificat

Asupra apelului penal.

Prin sentinţa penală nr. …/01.04.2010, Judecătoria Buzău a dispus condamnarea inculpatului B B, la o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru infracţiunea de furt calificat, prev. şi ped. de art. 208, alin.1 – art. 209, alin.1, lit.1 Cod penal,cu aplicarea art. 41, alin. 2, Cod penal

În baza art. 71,alin.2, Cod penal i-au fost interzise inculpatului pe durata executării pedepsei drepturile prevăzute de art. 64, alin.1, lit. a, teza a II a, lit. b, Cod penal.

A fost dedusă din pedeapsa aplicată perioada în care inculpatul a fost reţinut preventiv două zile, în datele de 29-30.07.2009 şi s-a constatat că inculpatul este arestat preventiv în altă cauză.

În baza art. 14, alin. 3, lit. b, Cod procedură penala cu referire la art. 998 Cod civil a obligat inculpatul la 20.000 lei despăgubiri civile reprezentând daune materiale către partea vătămată P C şi la 20.000 lei despăgubiri civile reprezentând daune materiale către partea vătămată O M A.

În baza art. 191, Cod procedură penală a fost obligat inculpatul la 1200 lei cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut în fapt că inculpatul a pătruns în data de 21.07.2009 , orele 6.15 – 16,30 în imobilul părţilor vătămate OMA şi N L din comuna …, judeţul Buzău, prin escaladarea gardului şi apoi pe fereastra de la baia locuinţei, aflată la parter.

Din interior, inculpatul a sustras aparatură electrocasnică ( laptop, bijuterii, 6 telefoane mobile, cizme de damă, 3 genţi de damă din piele, bunuri în valoare de 20.000 lei.

Instanţa de fond a mai stabilit că inculpatul a sustras, în perioada 25-17.07.2009, din locuinţa părţii vătămate P C, prin forţarea uşii de acces, aparatură electronica ( televizor Samsung LCD) electrocasnică ( maşină de spălat vase) şi alte bunuri ( băuturi alcoolice, obiecte electrocasnice, seturi de veselă), în valoare de 20.000 lei.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel inculpatul B B criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate sub următoarele aspecte:

– instanţa de fond trebuia să reţină în favoarea inculpatului circumstanţe atenuante avându-se în vedere că nu este recidivist, a recunoscut comiterea unei infracţiuni iar cealaltă faptă a fost săvârşită ca urmare a ameninţării exercitate asupra sa de către numitul Ilie Roman căruia îi datora 500 de euro;

– valoarea despăgubirilor civile la care a fost obligat este prea mare, aceasta nefiind corespunzătoare bunurilor sustrase;.

Inculpatul a solicitat să se dispună reducerea pedepsei ce i-a fost aplicată avându-se în vedere toate circumstanţele referitoare la faptă şi la persoana sa.

Tribunalul, verificând sentinţa apelată pe baza materialului şi lucrărilor din dosar, motivelor de apel invocate, precum şi sub toate aspectele de fapt şi de drept, potrivit art. 371 alin.2 şi art. 378 cod proc.penală se va reţine că apelul este nefondat pentru considerentele ce se vor arăta în continuare.

Vinovăţia inculpatului cu privire la infracţiunea de furt calificat, prev. de art. 208 alin.1 – 209 alin.1 lit.i cod penal cu aplicarea art. 41 al.2 cod penal a fost corect reţinută de către instanţa de fond pe baza mijloacelor de probă administrate pe parcursul urmăririi penale şi al cercetării judecătoreşti, respectiv declaraţiile părţilor vătămate, procesele verbale de cercetare la faţa locului, planşele fotografice, declaraţiile martorilor A V, A G, C V V, P O C, ED, V E, V G, V E, V J, procesul verbal de percheziţie domiciliară.

Inculpatul a recunoscut comiterea actelor materiale ale infracţiunii de furt calificat, susţinând că avea o datorie la numitul I R ( decedat după comiterea faptei) astfel încât a fost ameninţat de către acesta să participe la sustragerea bunurilor.

Susţinerile inculpatului nu au fost dovedite pe parcursul procesului penal. În plus, în cursul urmăririi penale inculpatul nu a adus la cunoştinţă organelor judiciare aceste aspecte şi nu a formulat plângere în legătură cu ameninţările săvârşite asupra sa de o altă persoană.

Încadrarea juridică dată infracţiunii este legală iar pedeapsa de 4 ani închisoare este corect individualizată, cu respectarea criteriilor prev. de art. 72 cod penal.

Pericolul social ridicat al infracţiunii este determinat de faptul că inculpatul a sustras bunuri din locuinţa părţii vătămate O M A, cunoscând detalii ale acestui imobil întrucât anterior efectuase lucrări la firma părţii vătămate, astfel încât ştia şi bunurile p care ar putea să le găsească în interior. Din planşele fotografice aflate în dosarul de urmărire penală rezultă că inculpatul a pătruns în mai multe încăperi ale celor două imobile şi a sustras bunuri de mare valoare, aspecte ce rezultă atât din procesele verbale de cercetare la faţa locului cât şi din declaraţiile părţilor vătămate.

Avându-se în vedere valorile sociale lezate, periculozitatea ridicată a inculpatului ce rezultă din aspectele menţionate mai sus, dar şi din faptul că acesta a mai fost cercetat şi trimis în judecată pentru infracţiunile de furt calificat în formă continuată prin rechizitoriul parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău din 06 octombrie 2009, în stare de arest preventiv, tribunalul constată că nu se impune reţinerea în favoarea inculpatului a circumstanţelor atenuante prev. de art. 74 cod penal.

Pedeapsa de 4 ani închisoare este corect individualizată şi nu se impune a fi redusă.

Sub aspectul laturii civile, faţă de dovezile administrate în cauză, respectiv procesele verbale de cercetare la faţa locului, declaraţiile părţilor vătămate, planşele fotografice, procesul verbal de restituire a unor bunuri şi declaraţiile martorilor, tribunalul va reţine că obligarea inculpatului la despăgubiri civile de câte 20.000 lei către fiecare dintre părţile vătămate este legală şi temeinică , în raport şi de disp. art. 998 cod civil şi art. 14 cod proc.penală astfel încât se vor menţine aceste dispoziţii.

Faţă de aceste considerente, constatând că sentinţa pronunţată este legală şi temeinică se va respinge ca nefondat apelul inculpatului potrivit art. 379 alin.1 pct.1 lit.b cod proc.penală.

Se va constata că inculpatul este arestat în altă cauză.

În baza art.192 al.2 cod proc.penală apelantul va fi obligat la 250 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 200 lei onorariu apărător din oficiu.

Etichete:

PENAL.Furt calificat

Asupra prezentului apel penal.

Prin sentinţa penală nr…. din 13.05.2010, Judecătoria Buzău a hotărât următoarele:

În baza art. 208, alin. 1 – art. 209, alin.1, lit.g şi i, Cod penal, condamnă inculpatul M A, la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în data de 07.12.2008, în dauna părţii vătămate T I.

În baza art. 208, alin. 1 – art. 209, alin. 1, lit.f şi g, alin.2, lit.b, Cod penal, condamnă inculpatul M A la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în data de 26.12.2008, în dauna părţii vătămate L M.

În baza art. 11, pct.1, din Legea nr. 61/1991, republicată condamnă inculpatul M A la o pedeapsă de 5 luni închisoare pentru infracţiunea de port, fără drept, în locuri şi împrejurări în care s-ar putea primejdui viaţa sau integritatea corporală a persoanelor ori s-ar putea tulbura ordinea şi liniştea publică, a unui cuţit săvârşită în data de 23.12.2008.

Constată că infracţiunile prezente sunt concurente între ele dar şi cu cea pentru care inculpatul a fost condamnat prin Sentinţa penală nr. …/29.07.2009 a Judecătoriei Ploieşti definitivă la data de 01.02.2010, prin Decizia penală nr. …/01.02.2010 a Curţii de Apel Ploieşti.

Descontopeşte pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. …/29.07.2009 a Judecătoriei Ploieşti definitivă la data de 01.02.2010, prin Decizia penală nr. …/01.02.2010 a Curţii de Apel Ploieşti în pedeapsa componentă: de 4 ani şi 6 luni închisoare şi restul de pedeapsă rămas neexecutat de 303 zile din pedeapsa aplicată prin Sentinţa penală nr. …/13.11.2007 a Judecătoriei Brăila.

Menţine revocarea liberării condiţionate pentru restul de pedeapsă rămas neexecutat de 303 zile din pedeapsa aplicată prin Sentinţa penală nr. …/13.11.2007 a Judecătoriei Brăila, revocare dispusă prin Sentinţa penală nr. …/29.07.2009 a Judecătoriei Ploieşti.

În baza art. 36, C.pen. contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta sentinţă cu pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. …/29.07.2009 a Judecătoriei Ploieşti definitivă la data de 01.02.2010, prin Decizia penală nr. …/01.02.2010 a Curţii de Apel Ploieşti şi cu restul de pedeapsă rămas neexecutat de 303 zile din pedeapsa aplicată prin Sentinţa penală nr. …/13.11.2007 a Judecătoriei Brăila, inculpatul având de executat pedeapsa cea mai grea şi anume aceea de 4 ani şi 6 luni închisoare, sporită cu 6 luni, în final 5 ani închisoare.

În baza art. 88 Cod penal compută din pedeapsa de executat durata reţinerii preventive din data de 29.12.2008 şi arestării preventive precum şi pedeapsa executată până în prezent în baza mandatului nr. …/2010 al Judecătoriei Ploieşti, începând cu data de 05.02.2009 la zi.

În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 al.1 lit. a (teza a II-a) şi lit. b Cod penal începând cu data rămânerii definitive a sentinţei si până la terminarea executării pedepsei.

Constată că inculpatul este arestat în altă cauză.

Anulează mandatul de executare a pedepsei nr. …/2010 al Judecătoriei Ploieşti şi dispune emiterea unui nou mandat de executare corespunzător prezentei sentinţe.

Ia act că părtea vătămată L M nu s-a constituit parte civile şi că nu a recuperat prejudiciul.

În baza art. 14, alin. 3, lit. b, Cod procedură penala cu referire la art. 998 Cod civil obligă inculpatul la 150 despăgubiri civile reprezentând daune materiale către partea vătămată TI, constituită parte civilă.

În baza art. 118, lit. b şi e, Cod penal, dispune confiscarea specială de la inculpat a sumei de 124 lei, şi a cuţitului cu buton, aflat la camera corpuri delicte a IPJ Buzău conform dovezii seria AB, nr. 0040875.

În baza art. 191, alin. 3, Cod procedură penală obligă inculpatul la 500 lei cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

În ziua de 07.12.2008, partea vătămată T I s-a deplasat cu autoturismul proprietate personală marca Dacia 1310 la sala de sport din localitatea Săhăteni, pentru a juca fotbal. Inculpatul M A a observat autoturismul respectiv şi cu ajutorul unor chei potrivite a deschis portiera autoturismul şi din interiorul autoturismului marca Dacia 1310 a sustras două telefoane mobile: unul marca MPEG 4 cu acces 2 carduri SIM şi unul marca Siemens A65 de culoare albastră, prejudiciul fiind de 300 lei.

În data de 08.12.2008, dimineaţa, inculpatul M A, în timp ce se afla în tren pe relaţia S-B a oferit spre vânzare martorilor B C-T, A C-C T A şi V M-I două telefoane mobile: unul marca MPEG 4 cu acces 2 carduri SIM şi unul marca Siemens A65 de culoare albastră. Inculpatul s-a înţeles cu martorul B C-T să-i dea telefonul marca MPEG 4 în schimbul unui telefon Sagem şi a sumei de 50 de lei.

La data de 26.12.2008 partea vătămată L M călătorea cu trenul personal nr. 5013 pe distanţa B – B şi avea geanta sa de culoare vişinie pe canapea. În timp ce trenul a oprit în staţia S, inculpatul se afla pe holul compartimentului în care se afla partea vătămată. La punerea în mişcare a trenului, inculpatul a intrat în compartiment şi a luat geanta părţii vătămate, după care a sărit din tren. Din geanta respectivă inculpatul a sustras un telefon mobil marca Sony Erricson, suma de 34 lei, după care a abandonat-o într-un şopron aparţinând SC … din cadrul bazei S, unde a fost găsită de organele de poliţie.

La data de 23.12.2008, în timp ce călătorea cu trenul R 754 pe relaţia B – P S, inculpatul M A a fost depistat de organele de poliţie, având asupra sa pe mâneca stângă a hanoracului un cuţit cu deschidere prin buton, cu lama de aproximativ 10 cm, ocazie cu care s-a încheiat procesul verbal de constatare a infracţiunii flagrante în prezenta martorului asistent S N conductorul trenului.

În drept, instanţa a stabilit că fapta inculpatului care, în seara zilei de 07.12.2008 a sustras cu ajutorul unor chei potrivite din autoturismul marca Dacia 1310, aparţinând părţii vătămate T I, două telefoane mobile marca MPEG 4 şi Siemens A65, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208, alin. 1 – art. 209, alin.1, lit. g şi i, Cod penal; fapta din seara zilei de 26.12.2008, când a sustras o geantă de culoare vişinie aparţinând părţii vătămate L M, în care se găseau actele de identitate ale acesteia, un telefon mobil marca Sony Erricson, suma de 34 lei şi alte bunuri personale, în timp ce se aflau în trenul personal nr. 5013, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208, alin. 1 – art. 209, alin.1, lit. f şi g, alin.2, lit. b, Cod penal iar fapta din data de 23.12.2008, de a avea asupra sa un cuţit în timp ce se afla în trenul R 754, care se deplasa pe relaţia B-P S întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de port, fără drept, în locuri şi împrejurări în care s-ar putea primejdui viaţa sau integritatea corporală a persoanelor ori s-ar putea tulbura ordinea şi liniştea publică, a unui cuţit, infracţiune prevăzută de art. 11, pct.1, din Legea nr. 61/1991, republicată.

În baza acestor texte de lege l-a condamnat la pedepse de 4 ani, respectiv 4 ani şi 5 luni închisoare iar în urma contopirii cu pedepsele pentru infracţiuni concurente s-a dispus executarea pedepsei de 4 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr…../2009 a Judecătoriei Ploieşti la care s-a aplicat un spor de 6 luni, în total 5 ani închisoare.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel inculpatul M A, criticând-o pentru netemeinicie, solicitând o reducere a pedepselor, întrucât are o situaţie familială grea, a acoperit prejudiciul şi a recunoscut faptele.

Tribunalul, analizând apelul declarat, constată că acesta este nefondat, urmând a fi respins pentru următoarele considerente:

Inculpatul M A se face vinovat de săvârşirea a două infracţiuni de furt calificat şi a unei infracţiuni de port ilegal de armă. Dintre acestea infracţiunea de furt calificat este sancţionată mai aspru şi anume cu închisoare de la 3 la 15 ani.

Faţă de aceste limite de pedeapsă nu se poate susţine că o condamnare la 4 ani închisoare este prea mare având în vedere că inculpatul a săvârşit două infracţiuni de furt calificat, are cazier judiciar fiind condamnat în mai multe rânduri tot pentru infracţiuni de acelaşi gen.

Mai mult decât atât, instanţa, în urma contopirii pedepselor a dispus executarea celei mai mari, aceea de 4 ani şi 6 luni închisoare pe care o are de executat în baza sentinţei penale nr…../2009 a Judecătoriei Ploieşti.

Neaplicarea unui spor însemna ca instanţa de fond să nu sancţioneze în niciun fel infracţiunile din prezenta cauză.

În consecinţă, pedepsele nu sunt mari, din contră sunt blânde faţă de persoana inculpatului şi gravitatea faptelor comise, astfel că tribunalul, în baza art.379 pct.1 lit.b c.proc.pen. să respingă apelul ca nefondat.

Văzând şi dispoziţiile art.192 alin.2 c.proc.pen.

Etichete:

PENAL.Furt calificat

Asupra prezentului apel penal.

Prin sentinţa penală nr. 41 din 14.01.2010 pronunţată de Judecătoria Buzău în dosarul nr. 3037/200/2009 s-a dispus astfel:

În baza art. 208, al. 1 – art. 209, al. 1 lit. e,g,i Cod penal cu aplicarea art. 41, al. 2, Cod penal a fost condamnat inculpatul GC la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru furtul calificat în formă continuată din 18.12.2005 – 8.10.2006.

În baza art. 77 al. 2, din OUG 195/2002 cu aplicarea art. 41 al. 2, Cod penal a fost condamnat acelaşi inculpat la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare din 10.02.2006 – 24.09.2006.

În baza art. 78 al. 1 din OUG nr. 195/2002 cu aplicarea art. 41 al. 2 Cod penal, a fost condamnat acelaşi inculpat la o pedeapsă de 1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără să posede permis de conducere în perioada 18.12.2005 – 8.10.2006.

În baza art. 293, al. 1, Cod penal a fost condamnat acelaşi inculpat la o pedeapsă de 3 luni închisoare infracţiunea de fals privind identitatea din 20.10.2006.

În baza art. 33, lit. a – 34, lit. b, Cod penal s-a constatat că cele patru infracţiuni sunt concurente şi s-au contopit pedepsele aplicate, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea aceea de 3 ani închisoare în regim privativ de libertate.

În baza art. 71 Cod penal i-au fost interzise inculpatului drepturile prevăzute de art. 64, lit. a, teza a II-a şi lit. b, Cod penal începând cu data rămânerii definitive a hotărârii şi până la terminarea executării pedepsei.

În baza art. 14, alin. 3, lit. b, Cod procedură penală raportat la art. 998, Cod civil a fost obligat inculpatul la plata a 1800 euro către partea civilă PI şi la 4750 lei către partea civilă TI.

S-a luat act că prejudiciile produse părţilor vătămate CIG, NR, DC, SF, DV, SNR au fost acoperite.

În baza art. 118, alin. 1, lit. e, Cod penal s-a dispus confiscarea specială de la inculpat a echivalentului în lei pentru suma de 2400 euro.

A fost respinsă cererea părţii vătămate SF de acordare a despăgubirilor civile.

În baza art. 191, Cod procedură penală s-a dispus obligarea inculpatului la 700 lei cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut în fapt următoarele:

Prin rechizitoriul nr. 5397/P/2005, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a pus în mişcare acţiunea penală şi a dispus trimiterea în judecată a inculpatului GC pentru comiterea infracţiunilor prev. de art. 208 al.1 – 209, al.1, lit. e, g, i, Cod penal cu aplic. art. 41, alin.2, Cod penal , art. 77, al.2, din OUG nr. 195/2002 cu aplic. art. 41 al.2, Cod penal cu referire la art. 13, Cod penal, art. 78, al.1, din OUG 195/2002 cu aplic. art. 41 al.2, Cod penal, art. 293 al.1, Cod penal, toate cu aplic. art. 33 lit. a, Cod penal

S-a reţinut în actul de sesizare a instanţei că, în perioada 18.12.2005 -18.10.2006, inculpatul a sustras 6 autoturisme marca BMW si Mercedes, în valoare totală de 19.100 euro, pe timp de noapte, prin efracţie sau cu chei potrivite, din locuri publice, pe care le-a condus fără să deţină permis de conducere şi ulterior a pus în circulaţie 4 dintre aceste autovehicule cu numere false de înmatriculare, iar la data de 20.10.2006 s-a prezentat sub identitatea fratelui său GCF în fata organelor de poliţie de pe raza municipiului Buzău.

Prin Sentinţa penală nr. 224/13.03.2008, pronunţată de Judecătoria Buzău în dosarul respectiv, inculpatul a fost condamnat pentru toate infracţiunile pentru care a fost trimis în judecată la o pedeapsă concurentă de 3 ani închisoare cu executare în regim de detenţie.

Împotriva sentinţei respective, inculpatul a declarat apel, care a fost respins prin Decizia penală nr. 176/07.10.2008 a Tribunalului Buzău.

Împotriva Deciziei penale nr. 176/07.10.2008 a Tribunalului Buzău, inculpatul a declarat recurs, care a fost admis prin Decizia penală nr. 151 din 26.02.2009 a Curţii de Apel Ploieşti. Prin decizia respectivă au fost casate Sentinţa penală nr. 224/13.03.2008 şi Decizia penală nr. 176/07.10.2008 şi s-a dispus trimiterea cauzei la rejudecare la prima instanţă, pentru soluţionarea acesteia cu respectarea dispoziţiilor legale privind citarea inculpatului la judecată.

La rejudecare cauza a fost înregistrată sub nr. 3037/200/2009 din data de 25.03.2009.

În noaptea de 18/19.12.2005, inculpatul GC s-a deplasat singur, cu trenul, pe raza municipiului Buzău şi folosind chei potrivite a deschi autoturismul marca BMW al părţii vătămate CIG, care se afla parcat pe b-dul U. Inculpatul a condus autoturismul până în municipiul Bucureşti, unde l-a vândut martorului PM, care la rândul său, a predat autovehiculul centrului de dezmembrări auto SC M SRL BUCUREŞTI, centru administrat de martorii BAAH si AC. Ulterior autoturismul a fost descoperit de organele de poliţie la acest centru şi partea vătămată CIG a recuperat contravaloarea autoturismului de la martorii BAAH si AC.

În noaptea de 9/10.02.2006, inculpatul avenit în acelaşi mod în Buzău şi a sustras autoturismul marca BMW, proprietatea părţii vătămate NR, autoturism care era parcat pe b-dul U. A deschis portiera şoferului după ce a spart geamul cu o piatră şi a pornit motorul cu o cheie potrivită, înlocuind numărul de înmatriculare cu unul fals de Germania, pentru care avea şi acte de înmatriculare.

În perioada următoare inculpatul a vându autoturismul însoţit de documentele arătate mai sus, cu suma de 300 de euro, martorului PM, care l-a rândul lui l-a vândut martorului MAJ şi care prin mai multe vânzări succesive sau schimburi a ajuns în final la martorul TT de la care a fost recuperat.

În noaptea de 2/3.09.2006, inculpatul a ajuns din nou pe raza municipiului Buzău şi folosind chei potrivite a sustras autoturismul marca BMW 318 i, aparţinând părţii vătămate, DC, autoturism care era parcat pe strada M, în faţa blocului 2D, din municipiu B. Inculpatul a înlocuit plăcutele reale de înmatriculare cu numărul arătat cu altele false. Autoturismul a fost vândut, însoţit de documentele unui alt autovehicul, în jurul datei de 15.09.2006, martorului MC, ajungând în final, după vânzări succesive, la martorul PI, de la care a fost recuperat.

În noaptea de 13/14.09.2006, folosind acelaşi mod de operare inculpatul a sustras autoturismul marca BMW525, de culoare neagră, părţii vătămate SF parcat pe o stradă din Cartierul E. A schimbat plăcutele de înmatriculare ale autoturismului cu plăcuţe de înmatriculare cu numere de Franţa, şi folosind documentele unui alt autovehicul a vândut autoturismul martorului IP, care l-a rândul lui l-a vândut prin intermediul martorului PAV, unor cetăţeni de etnie rromă şi care a fost găsit abandonat, la data de 21.03.2007, pe Şoseaua MB din Bucureşti, şi care a fost restituit părţii vătămate Scozzarini Fortunato.

În noaptea de 23/24.09.2006 inculpatul a sustras autoturismul marca BMW 320 i, înmatriculat în Italia cu nr. VAD-87042, de culoare verde metalizat, aparţinând părţii vătămate DV, autoturism ce era parcat pe bulevardul U din Buzău. Inculpatul a înlocuit plăcuţele de înmatriculare după care folosind documente false a vândut autoturismul martorului IP. După mai multe vânzări succesive autoturismul a ajuns în posesia martorului CFM de la care a fost recuperat, fiind depistat în trafic şi returnat părţii vătămate.

În noaptea de 8/9.10.2007 prin acelaşi mod de operare inculpatul a sustras autoturismul marca Mercedes 200 D, de culoare bleul, proprietatea părţii vătămate SNR, care era parcat pe stradă în Cartierul D din municipiul Buzău.

A doua zi a vândut autoturismul, însoţit de documentele acestuia, pe care le-a găsit in interior, martorului LM care la rândul său l-a vândut martorului TI de la care a fost recuperat.

La data de 20.10.2007, în timp ce era urmărit general pentru fapte săvârşite pe raza municipiului Bucureşti, inculpatul s-a deplasat în municipiul Buzău însoţit de numitul BSI.

În jurul orelor 3.45, în timp ce se aflau intr-o parcare din zona U Sud, fiind observaţi de un echipaj de politie, aceştia au fugit, motiv pentru care au fost urmăriţi de organele de politie, care i-au prins şi i-au audiat. Cu această ocazie, inculpatul GC, care nu avea actele de identitate asupra sa a declarat că se numeşte GCF şi a indicat datele de stare civilă ale fratelui său.

Verificându-se în baza de date identitatea inculpatului s-a constatat că acesta şi-a atribuit o identitate falsă.

Inculpatul a declarat în cursul urmăririi penale că şi-a atribuit o altă identitate întrucât ştia că este urmărit general şi a urmărit să nu fie reţinut de organele de politie în baza mandatului de arestare emis în lipsă de o instanţă din municipiul Bucureşti.

Situaţia de fapt astfel reţinută este dovedită prin coroborarea declaraţiilor de recunoaştere ale inculpatului date în cursul urmăririi penale cu declaraţiile martorilor audiaţi CAM, BAAH, AC, PAV, TT, PM, IC, MC, CFM, IP, PM şi LM, atât la urmărirea penală cât şi în faza de cercetare judecătorească (cei prezenţi la judecată şi cei audiaţi prin comisie rogatorie).

Situaţia de fapt stabilită pe baza declaraţiilor arătate mai sus se coroborează şi consemnările şi fotografiile realizate cu ocazia reconstituirii organizate în ziua de 24.04.2007, reconstituire la care a participat şi apărătorul din oficiu al inculpatului, dar şi martorul asistent BI, care a declarat în faţa instanţei că inculpatul este cel care a indicat locul de unde a sustras autoturismele, fără să fie influenţat de vreo persoană sau organ de anchetă. Faţă de această constatare, instanţa va înlătura apărările inculpatului, conform cărora la reconstituire a indicat locurile furtului pentru că acesta erau indicate de către poliţişti şi el confirma.

De asemenea, instanţa a înlăturat şi cealaltă apărare formulată de inculpat, potrivit căreia era imposibil să fie în Buzău la datele respective deoarece este cercetat pentru infracţiuni în alte localităţi din ţară săvârşite în aceleaşi date. Din adresa nr.12719/01.06.2009 a Poliţiei Municipiului F rezultă că acesta a fost cercetat în 3 dosare, dar nu s-a dovedit vinovăţia inculpatului, din adresa nr. 67888/02.06.2009 a IPJ V rezultă că inculpatul a fost cercetat pentru două furturi săvârşite în nopţile de 15/16.10.2006 şi 23/24.10.2006 (alte date decât cele de la Buzău) şi nu s-a putut dovedi vinovăţia inculpatului, din adresa nr. 276523 din 02.06.2009 a IPJ P din care rezultă că inculpatul nu a fost cercetat de această unitate de poliţie şi din adresa nr. 37003 din 04.06.2009 a IPJ N din care rezultă că inculpatul împreună cu numitul BSI sunt cercetaţi pentru furtul a două autoturisme în noaptea de 24/25.10.2006. Din parcurgerea datelor arătate în adresele de mai sus, rezultă cu certitudine, că inculpatul este cercetat şi în alte localităţi din ţară dar datele săvârşirii faptelor respective sunt total diferite de cele la care au fost săvârşite faptele de pe raza municipiului Buzău, ceea ce nu susţine apărarea inculpatului că la datele respective nu putea fi în Buzău.

În drept, faptele inculpatului GC de a sustrage 6 autoturisme, pe timp de noapte, prin efracţie sau folosind chei potrivite, din locuri publice situate pe raza municipiului Buzău, în perioada 18.12.2005 – 08.10.2006, în baza unei singure rezoluţii infracţionale, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat în formă continuată, prevăzută de art. 208 al.1-209 al.1, lit. e, g, i, Cod penal cu aplic. art. 41, al.2, Cod penal.

Faptele aceluiaşi inculpat de a conduce aceste autoturisme pe drumurile publice fără să deţină permis de conducere, în aceiaşi perioadă şi după sustragerea acestora faptele de a le pune în circulaţie patru autoturisme, folosind numere false de înmatriculare întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art. 77, al. 2 din OUG nr. 195/2002 cu aplicarea art. 41, al.2, Cod penal şi respectiv art. 78, al.1 din OUG 195/2002 cu aplicarea art. 41, al.2, Cod penal.

Fapta inculpatului de a se prezenta sub identitatea fratelui său GCF în fata organelor de poliţie de pe raza municipiului Buzău, la data de 20.10.2006, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 293 al.1, Cod penal.

Împotriva sentinţei a declarat apel inculpatul, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, susţinând că nu se face vinovat de omiterea tuturor faptelor pentru care a fost condamnat.

Analizând sentinţa atacată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, a dispoziţiilor legale incidente cauzei şi a motivelor de apel invocate, tribunalul va respinge apelul de faţă pentru următoarele considerente:

Instanţa de fond a reţinut corect situaţia de fapt şi încadrarea juridică a faptelor.

Din ansamblul materialului probator administrat în cauză rezultă că inculpatul – apelant a comis următoarele fapte:

În noaptea de 18/19.12.2005, inculpatul, prin folosirea de chei potrivite a deschis autoturismul marca BMW aparţinând părţii vătămate CIG care se afla parcat pe B-dul U din municipiul Buzău, autoturism pe care l-a condus până în municipiul Bucureşti şi pe care l-a vândut martorului PM.

În noaptea de 09/10.02.2006 inculpatul a sustras autoturismul marca BMW proprietatea părţii vătămate NR, parcat pe B-dul U din Municipiul Buzău, a înlocuit numărul de înmatriculare şi l-a vândut în perioada următoare martorului P M, care l-a vândut la rândul său.

În noaptea de 2/3.09.2006, inculpatul folosind chei potrivite, a sustras autoturismul BMW 318 i aparţinând părţii vătămate DC, ce era parcat pe str. M din Municipiul B, a înlocuit plăcuţele de înmatriculare şi la vândut ulterior martorului MC, care l-a vândut la rândul său.

În noaptea de 13/14.09.2006, prin acelaşi mod de operare, inculpatul – apelant a sustras autoturismul BMW 525 aparţinând părţii vătămate S F parcat pe o stradă din cartierul E din Municipiul B, a schimbat plăcuţele de înmatriculare şi l-a vândut martorului IP.

În noaptea de 23/24.09.2006 inculpatul – apelant a sustras autoturismul MBW 320 i aparţinând părţii vătămate DV, ce era parcat pe B-dul U din B, a înlocuit plăcuţele de înmatriculare şi l-a vândut martorului IP, care l-a revândut.

În noaptea de 08/09.10.2007, inculpatul – apelant prin acelaşi mod de operare, a sustras autoturismul Mercedes 200 D aparţinând părţii vătămate SNR, ce era parcat în cartierul D din Municipiul B, a vândut autoturismul martorului LM.

La data de 20.10.2007 inculpatul, care era urmărit general, a fost prins de organele de poliţie şi a declarat că se numeşte GCF, indicând datele de stare civilă ale fratelui său, atribuindu-şi astfel o identitate falsă.

Instanţa de fond, în mod corect a înlăturat apărările formulate de către inculpat, având în vedere declaraţiile martorului asistent BI care a participat la reconstituirea din 24.04.2007, precum şi adresele nr. 12719 din 01.06.2009 a Poliţiei Municipiului F, nr. 67889 din 02.06.2009 a IPJ V, nr. 276523 din 02.06.2009 a IPJ P şi nr. 37003 din 04.06.2009 a IPJ N.

Rezultă, aşadar că inculpatul – apelant a indicat locurile de unde a sustras autoturismele şi că, deşi este cercetat şi în alte localităţi pentru alte fapte, datele săvârşirii acestor fapte sunt diferite, ceea ce nu susţine apărarea inculpatului – apelant că nu se putea afla pe raza Municipiului Buzău la data comiterii faptelor.

Reţinând vinovăţia inculpatului, instanţa de fond a aplicat pedepse corect individualizate, în raport cu criteriile generale prevăzute de art.72 cod penal, respectiv limitele de pedeapsă prevăzute de lege, gradul de pericol social al faptelor, precum şi persoana inculpatului care nu este recidivist.

Pedepsele se situează la limita minimă prevăzută de textele de lege, dar în raport de gravitatea şi numărul faptelor apreciem că nu se impune suspendarea executării pedepsei, scopul acesteia neputând fi atins decât prin executarea efectivă a pedepsei.

Reţinând cele de mai sus şi constatând că sentinţa atacată este legală şi temeinică, tribunalul, în baza art. 379 pct. 1 lit. b cod procedură penală va respinge ca nefondat apelul declarat de inculpat.

Văzând şi dispoziţiile art.192 alin.2 cod procedură penală.

Etichete:

PENAL.Furt calificat

Asupra prezentului apel penal :

Prin sentinţa penală nr…./7.09.2010 Judecătoria Rm.Sărat a dispus următoarele :

In baza art.208 al.1-209 al.1 lit.e si al.2 lit.b Cod penal condamnarea inculpatului A S , la 3 ani inchisoare.

A dispus aplicarea art. 71-64 lit.a teza a II-a si lit.b cod penal.

A mentinut masura arestarii şi a dedus detentia cu data de 29.06.2010 .

A dispus obligarea inculpatului la 500 lei despagubiri catre partea civila D M si la 700 lei cheltuieli judiciare catre stat din care 400 lei onorariu avocat oficiu la urmarirea penala si instanta avocat G L ce se vor avansa din fondul Ministerului Justitiei.

Pentru a hotărî astfel prima instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

La data de 21.06.2010, inculpatul A S a sustras din autoturismul partii vatamate D M o borseta ce continea acte de identitate, alte acte, un manunchi de chei, trei monede a cate 10 centi fiecare, precum si trei carduri bancare, prejudiciul in suma de 500 lei , nefiind recuperat .

Inculpatul a recunoscut savirsirea infractiunii , a arătat ca a profitat de faptul ca geamul masinii era deschis si a luat borseta.

Fapta inculpatului,aceea de a sustrage la data de 21.06.2010 din autoturismul partii vatamate D M, o borseta ce continea acte de identitate, alte acte, un manunchi de chei, trei monede a cate 10 centi fiecare, precum si trei carduri bancare, constituie infractiunea de de furt calificat, fapta prevazuta de art.208 al.1-209 al.1 lit.e si al.2 lit.b cod penal.

Împotriva sentinţei a declarat apel inculpatul Al S criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie atât sub aspectul cuantumului pedepsei cât si sub aspectul modalităţii de executare .De asemenea la stabilirea pedepsei instanţa fondului nu a ţinut cont de elementele de circumstanţiere,considerând că atât el cât si partea vătămată a avut o contribuţie în comiterea faptei.

Tribunalul,analizând sentinţa atacată pe baza materialului si lucrărilor din dosar,motivelor de apel invocate,precum si sub toate aspectele de fapt si de drept, va reţine că apelul este fondat pentru considerentele ce se vor arăta în continuare.

Instanţa de fond a reţinut în mod corect împrejurările în care a fost comisă infracţiunea de furt calificat,precum si vinovăţia inculpatului ce rezultă din mijloacele de probă administrate,respectiv declaraţiile părţii vătămate D M,coroborat cu planşele fotografice,înregistrările video,declaraţiile martorei C P,coroborat cu declaratiile inculpatului prin care a recunoscut săvârşirea infractiunii.

Încadrarea juridică a infracţiunii este legală si in concordanţă cu mijloacele de probă administrate.

Inculpatul nu a contestat aceste aspecte,solicitând doar reducerea pedepsei ce i-a fost aplicată si suspendarea executării acesteia.

Inculpatul a avut o atitudine sinceră pe parcursul procesului penal,a recunoscut comiterea faptei si a comunicat organelor judiciare date în legătură cu împrejurările în care a săvârşit infractiunea.

Având în vedere aceste aspecte,dar si faptul că inculpatul nu a mai fost anterior condamnat tribunalul va reţine în favoarea acestuia circumstanţele atenuante prev.de art.74 alin.1 lit.a,c cod penal,cu consecinţa reducerii pedepsei,în conformitate cu art.76 alin.1 lit.c cod penal de la 3 ani la 2 ani închisoare.

Reţinând cuantumul pedepsei aplicate,faptul că inculpatul a fost arestat preventiv 3 luni de zile,că a constientizat gravitatea faptei comise,tribunalul apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar si fără executarea acesteia,urmează să dispună în conformitate cu art.83 cod penal suspendarea conditionată a executării pedepsei pe termen de încercare de 4 ani.

În conformitate cu art.71 alin.5 cod penal se va dispune suspendarea pedepsei accesorii prev.de art.64 alin.1 lit.a,teza a II a si lit.b cod penal,pe durata suspendării conditionate a pedepsei principale.

Se va atrage atentia inculpatului potrivit art.359 cod pr.penală asupra revocării suspendării conditionate in cazul comiterii unei noi infractiuni pe durata termenului de încercare.

În baza art.139 alin.2 si art.357 cod pr.penală se va revoca măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara dispusă faţă de inculpat prin încheierea de şedinţă din 28.09.2010.

În baza art.88 cod penal se va deduce din pedeapsa de executat reţinerea si arestul preventiv de la 29.06.2010 la 29.09.2010.

Se va comunica Poliţiei, Jandarmeriei, Serviciului Paşapoarte, IGP de Frontieră şi IPJ Buzău la data rămânerii definitive a prezentei decizii.

Restul dispozitiilor sentinţei fiind legale si temeinice urmează a fi mentinute.

In baza art.192 alin.3 cod pr.penală cheltuielile judiciare în apel,inclusiv onorariu apărător din oficiu de 300 lei vor rămâne în sarcina statului.

Etichete:

PENAL.Furt calificat

Asupra prezentului apel penal:

Prin sentinţa penală nr. … din 06.05.2010, Judecătoria Pogoanele a hotărât următoarele:

În baza art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a), g), i) din Codul penal cu aplicarea art. 37 lit. a) din Codul penal condamnă pe inculpatul inculpaţii D G-I, la pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

În baza art. 71 alin. 2 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute de art. 64 lit. a)- b) din Codul penal.

În baza art. 86 indice 4 raportat la art. 83 din Codul penal revocă beneficiul suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare şi a executării pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor, la care a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 184/02.11.2006 pronunţată de Tribunalul Buzău, rămasă definitivă prin neapelare la data de 14.11.2006, pedeapsa de 3 ani închisoare fiind rezultată prin contopirea pedepsei de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a) din Codul penal şi a pedepsei de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute art. 264 din Codul penal, şi dispune executarea în întregime a pedepsei de 3 ani închisoare alăturat pedepsei de 3 ani şi 6 luni închisoare la care a fost condamnat în prezenta cauză, inculpatul având de executat în total pedeapsa de 6 ani şi 6 luni închisoare.

În baza art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a), g), i) din Codul penal condamnă pe inculpatul H S, la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat.

În baza art. 71 alin.2 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, prevazute de art. 64 lit. a)- b) din Codul penal.

În baza art. 86 indice 1 din Codul penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe perioada de 5 ani, calculată conform art. 86 indice 2 din Codul penal.

În baza art. 71 alin. 5 din Codul penal dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata termenului de încercare de 5 ani.

Impune inculpatului să respecte următoarele măsuri de supraveghere prevăzute de art. 86 indice 3 din Codul penal:

– să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Buzău;

– sa anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedintă sau locuintă şi orice deplasare ce depaşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

– să comunice si să justifice schimbarea locului de muncă;

– să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă.

În baza art. 359 din Codul de procedura penală raportat la art. 86 indice 4 din Codul penal în referire la art. 83 din Codul penal atrage atenţia inculpatului că dacă în perioada termenului de încercare va săvârşi o nouă infracţiune, pentru care se va pronunţa o hotărâre definitivă, chiar dupa expirarea acestui termen, instanţa va revoca suspendarea executării, dispunând executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeşte cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune.

În baza art. 359 din Codul de procedură penală raportat la art. 86 indice 4 din Codul penal în referire la art. 84 din Codul penal atrage atenţia inculpatului ca dacă în interiorul termenului de incercare nu va îndeplini obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, instanţa dispune revocarea suspendării executării, afară de cazul când cel condamnat dovedeşte că nu a avut putinţa de a îndeplini acele obligaţii.

De asemenea, atrage atenţia inculpatului că, în situaţia în care nu va îndeplini măsurile de supraveghere impuse, instanţa va revoca suspendarea executării si va dispune executarea în întregime a pedepsei.

Constată prejudiciul acoperit.

Ia act ca partea vătămată Şerban Gheorghe nu s-a constituit parte civilă.

În baza art. 191 alin. 1 din Codul de procedură penală obligă pe inculpaţii D G I şi H S la plata a câte de 500 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 600 lei reprezentând onorariile apărătorilor din oficiu se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului de Avocaţi Buzău conform delegaţiilor pentru asistenta juridica obligatorie nr.143/25.02.2010 şi nr. 144/25.02.2010.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Părţile locuiesc pe raza satului C, iar locuinţa inculpatului D G I se învecinează pe o latură cu locuinţa părţii vătămate Şerban Gheorghe.

În seara zilei de 09.01.2010 cei doi inculpaţi au consumat băuturi alcoolice la locuinţa inculpatului D G I, iar la propunerea celui din urmă au convenit să sustragă ovine din curtea locuinţei părţii vătămate, pe care inculpatul H S urma să le sacrifice pentru organizarea botezului fiicei sale.

În baza acestei rezoluţii infracţionale, inculpaţii s-au deplasat la locuinţa inculpatului H S, de unde au revenit cu o căruţă ce urma să fie folosită la transportarea animalelor.

După lăsarea întunericului, în jurul orei 19.00, inculpaţii au pătruns în curtea locuinţei părţii vătămate prin escaladarea gardului comun, iar dintr-un saivan a sustras o oaie, pe care au transportat-o în curtea casei inculpatului D G I, prin escaladarea gardului care, din cauza greutăţii, a fost distrus parţial.

Inculpaţii au revenit la saivan şi au mai luat o ovină în aceeaşi modalitate.

Zgomotul produs de cei doi a alarmat-o pe Ş G, care a ieşit în curte, moment în care D G I a fugit, ascunzându-se într-un imobil părăsit aflat în apropiere, iar H S a pătruns în locuinţa celuilalt inculpat şi a rugat-o pe soţia sa, D C, să îi permită să se ascundă. Întrucât aceasta a refuzat, inculpatul a ieşit în curte, unde a fost depistat de organele de poliţie, care fuseseră sesizate între timp cu privire la fapta comisă.

Cele două animale au fost recuperate la scurt timp de organele de poliţie şi predate părţii vătămate.

În drept, instanţa a stabilit că fapta inculpaţilor D G I şi H S, săvârşită la data de 09.01.2010, de a sustrage împreună, pe timp de noapte şi prin escaladarea gardului două ovine din curtea locuinţei părţii vătămate Ş G întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat prevăzute de art. 208 alin. l – 209 alin. l lit. a, g , i C.pen., cu aplicarea art. 3t lit. a) C. pen.

Reţinând vinovăţia inculpaţilor, instanţa de fond i-a condamnat pe inculpaţi la pedepse de 3 ani şi 6 luni închisoare, respectiv 3 ani închisoare.

Împotriva acestei hotărâri judecătoreşti a declarat apel inculpatul D G I, solicitând reducerea pedepsei întrucât, în urma revocării suspendării sub supraveghere a executării unei pedepse anterioare, are de executat în total 6 ani şi 6 luni închisoare.

Mai mult decât atât, are doi copii minori în întreţinere, iar prejudiciul cauzat nu este foarte mare.

Tribunalul, analizând apelul declarat, constată că acesta este nefondat urmând a fi respins pentru următoarele considerente:

Pentru infracţiunea de furt calificat textul de lege prevede sancţiunea închisorii de la 3 la 15 ani.

Faţă de aceste limite de pedeapsă, condamnarea inculpatului D G I la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare nu este deloc aspră faţă de gravitatea faptei comise, de modul în care a săvârşit-o (pe timp de noapte, împreună cu o altă persoană, intrând în curtea unei persoane) dar şi faţă de persoana sa.

D G I nu este la prima încălcare a legii penale, fiind condamnat anterior tot pentru o infracţiune de furt dar şi distrugere şi favorizarea infractorului. A beneficiat de suspendare sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare pe care a primit-o anterior, însă, în termenul de încercare a săvârşit din nou o faptă penală, cea din prezenta cauză, dând dovadă de perseverenţă infracţională.

Faţă de toate aceste împrejurări, nu se impune sub nicio formă reducerea pedepsei care, de altfel, este aproape de minimul prevăzut de lege, pedeapsa de 6 ani şi 6 luni rezultând doar în urma revocării pedepsei anterioare.

În concluzie, pentru cele arătate, în baza art. 379 pct.1 lit.b Cod procedură penală, va respinge ca nefondat apelul declarat de inculpat.

Văzând şi dispoziţiile art. 192 alin.2 Cod procedură penală,

Etichete:

PENAL.Furt calificat

Asupra prezentelor recursuri penale:

Prin încheierea din 2.12.2010 pronunţată de Judecătoria Rm Sărat în dosarul nr. 2078/287/2010 s-a menţinut ca legală şi temeinică măsura arestării preventive a inculpatului OC , COC si ME .

Pentru a dispune astfel , instanţa de fond a reţinut următoarele :

Fapta pentru care sunt cercetaţi inculpaţii OC , COC şi ME – furt calificat , de către mai multe persoane , antrenarea unui minor , pe timpul nopţii ,este de gravitate deosebita de natura sa justifice arestarea preventiva a acestora pe o perioada de timp, iar lăsarea inculpaţilor in liberate prezenta un pericol concret pentru ordinea publica ,in contextul prezentei sporite a sustragerii de animale din gospodăriile cetăţenilor din raza de activitate a instanţei şi obiectul material vizează un animal cu valoare importanta pentru proprietari.

De asemenea infracţiunea pentru care s-a pus in mişcare acţiunea penala împotriva celor 3 inculpaţi este sancţionata cu pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani.

Inculpatul OC a arătat ca se afla intr-o situaţie deosebita , atât materiala cat si din punct de vedere medical ,a fost arestat pentru o fapta pe care nu a comis-o, poate dovedi ca nu se face vinovat de aceasta si solicita lăsarea in libertate .

Deşi inculpaţii OC si COC nu au recunoscut comiterea infracţiunii pentru care au fost trimis in judecata , la dosarul cauzei sunt suficiente indicii de vinovatie care impun mentinerea arestarii preventive a acestora.

In cursul urmaririi penale invinuirâtii minori SV si SV ( care au participat alaturi de inculpati la comiterea f aptei ) au dat declaratii detaliate cu privire la savarsirea faptei pentru care au fost trimisi in judecata aratind ca animalul a fost urcat in duba inculpatului OC dupa savarsirea faptei si ca initiativa comiterii acestui furt au avut-o inculpatii OC si ME .

Inculpatul ME a recunoscut participarea sa la fapta de furt aratind ca el a fost cel care a linistit cainii partii vatamate pentru ca acestia sa nu latre si a astfel sa se trezeasca partea vatamata descriind in amanunt modul in care au comis fapta.

Împotriva încheierii au declarat recurs inculpaţii OC şi ME care au criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie , solicitând să fie judecaţi în stare de libertate.

Analizând încheierea atacată prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului , a dispoziţiilor legale incidente cauzei , a motivelor de recurs invocate , precum şi din oficiu, sub toate aspectele de fapt si de drept , tribunalul va reţine următoarele :

Potrivit art. 3002 Cod procedură penală , in cauzele in care inculpaţii sunt arestaţi instanţa este datoare să verifice in cursul judecăţii legalitatea şi temeinicia arestării preventive in conformitate cu dispoziţiile art. 160b Cod procedură penală, periodic , dar nu mai târziu de 60 de zile.

Verificarea în cursul judecăţii a legalităţii si temeiniciei arestării preventive a inculpaţilor se desfăşoară în şedinţă publică .

Măsura arestării preventive a inculpaţilor expira la data de 3.12.2010.

Din partea introductivă a încheierii atacate reiese că şedinţa nu a fost publică ci secretă.

Potrivit art. 3859 alin.1 pct.4 Cod procedură penală , hotărârile sunt supuse casării în situaţia în care şedinţa de judecată nu a fost publică , in afară de cazurile când legea prevede altfel.

Având in vedere dispoziţiile art. 3857 Cod procedură penală , se va aplica efectul extensiv al recursului pentru inculpatul COC .

Fapta comisă de către inculpaţi prezintă un grad ridicat de pericol social , astfel că se impune luarea faţă de aceştia a unei măsuri preventive , respectiv obligarea de a nu părăsi ţara.

Reţinând cele de mai sus , tribunalul va admite recursurile declarate de inculpaţi , va aplica efectul extensiv al recursului şi pentru inculpatul C, va casa încheierea din 2.12.2010 a Judecătoriei Rm. Sărat şi în consecinţă :

Va revoca măsura arestării preventive a inculpaţilor , în conformitate cu art.3859 pct.4, art.197 alin.2 şi art.139 alin.2 c.pr.pen şi va dispune punerea de îndată în libertate a inculpaţilor OC, ME şi COC de sub puterea mandatelor de arestare preventivă nr.1817/11.06.2010, emise de către Judecătoria Râmnicu Sărat, dacă nu sunt arestaţi în altă cauză.

În baza art.1451 c.pr.pen. se va lua faţă de inculpaţii OC, ME şi COC măsura preventivă a obligării de a nu părăsi ţara fără încuviinţarea instanţei de judecată.

În baza art.1451 alin.2 c.pr.pen. raportat la art.145 alin11 c.pr.pen. va obliga inculpaţii să respecte următoarele măsuri:

a) să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi;

b) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea (respectiv poliţia de domiciliu) conform programului de supraveghere sau ori de câte ori sunt chemaţi;.

c) să nu îşi schimbe domiciliu fără încuviinţarea instanţei de judecată;

d) să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nici o categorie de arme.

Se va atrage atenţia inculpaţilor asupra nerespectării măsurilor dispuse ce au drept efect înlocuirea cu arestul preventiv.

Decizia se va comunica organelor şi instituţiilor menţionate la art.145 alin.21 c.pr.pen. şi inculpaţilor.

Cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului, inclusiv onorariu apărător din oficiu de 200 lei.

Etichete:

PENAL.Furt calificat

cadrul

Pe rol fiind judecarea procesului penal privind pe inculpata , trimisă în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă pentru comiterea infracţiunii de furt calificat contra patrimoniului, prev. de art. 208 – 209 al.1 lit e cod penal cu aplicarea art 99 şi următoarele cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţă separată a răspuns inculpata personal şi asistată din oficiu de avocat , reprezentantul legal , lipsind partea vatamata

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care referă oral obiectul pricinii, stadiul în care se află judecata, modul de îndeplinire a procedurii de citare si măsurile dispuse de instanţă, după care:

S-a identificat inculpatul, s-a redat pe scurt actul de sesizare al instantei dupa care presedintele completului de judecata explica inculpatului in ce consta prev. art 70 al.2 cod pr. penală, respectiv invinuirea ce i se aduce si totodata il instiinteaza cu privire la dreptul de a nu face nici o declaratie, atragandu-i-se atentia ca tot ceea ce declara poate fi folosit si impotriva sa, precum si cu privire la dreptul de a pune intrebari partilor vatamate, martorilor si de a da explicatii in tot cursul cercetarii judecatoresti.

Instanta in baza art. 3201 al. 3 Cod procedura penala intreaba pe inculpată daca solicita ca judecata sa aibă loc in baza probelor administrate in faza de urmarire penala.

Inculpatul declara personal ca recunoaste savarsirea faptelor si doreste ca judecata sa aibă loc in baza probelor pe care le recunoaste si insuseste, instanta procedand la ascultarea sa, raspunsurile fiind consemnate si declaratia atasata la dosar.

Reprezentantul Parchetului apreciază cauza în stare de judecată şi solicită cuvântul pe fond.

Avocat apreciază în stare de judecată şi solicită cuvântul pe fond.

Instanţa în temeiul art 339 c.p.p. constată terminata cercetarea judecatorească şi în conformitate cu dispoziţiile art 340 c.p.p. acordă cuvântul la dezbateri

Reprezentantul Parchetului arată că înculpata a fost trimisă în judecată pentru comiterea infracţiunii de furt calificat contra patrimoniului, prev. de art. 208 – 209 al.1 lit e cod penal cu aplicarea art 99 şi următoarele cod penal, constând în aceea că la data de 18.10.2010 în jurul orelor 14,30 fiind împreună cu verişoara sa pe uliţele comunei a observat că în momentul în care partea vătămată a coborât din autoturism i-a căzut un portmoneu din care a luat suma de 1470 lei , plecând către casă. Fiind depistată inculpata a restituit banii părţii vătămate. Din actele aflate la dosar , apreciază că inculpata se face vinovată de săvârşirea infracţiunii de furt, aceasta fiind la prima încălcare a legii penale. La data comiterii faptei inculpata avea vârsta de 16 ani şi a vând în vedere prejudiciul modic , acesta fiind recuperat, poziţia sinceră a inculpatei, solicită condamnarea în baza textelor de lege mentionate mai sus, cu aplicarea art 320 indice 1 cod pr.penala, cu aplicarea art 99 şi următoarele cod penal şi art 81 şi art 110 cod penal. Solicită a se atrage atenţia conf. atu 359 cod penal. Obligarea inculpatei la cheltuieli judiciare către stat.

Avocat , arată că inculpata a recunoscut fapta , este dovedită, solicită aplicarea art 320 ind. 1 cod pr. penală, cu aplicarea art 74 lit b şi c cod penal şi art 76 lit c cod penal. şi art 103 pct 1 cod penal. In subsidiar aplicarea art 110 cu art 99 şi următoarele cod penal, având în vedere că prejudiciul a fost recuperat. Solicită obligarea inculpatei la cheltuieli judiciare către stat.

Inculpata recunoaşte , regreta fapta , lasă la aprecierea instanţei pedeapsa ce i se va aplica.

J U D E C A T A

Asupra actiunii penale de fata.

Prin rechizitoriul Parchetului e pe langa a fost pusa in miscare actiunea penala si trimiterea in juecata a inculpatei minore domiciliată în comuna pentru comiterea infracţiunii de furt calificat contra patrimoniului, prevazuta de art. 208 – 209 al.1 lit e cod penal cu aplicarea art 99 şi următoarele Cod penal.

In rechizitoriu se arata ca la data de 18.10.2010 partea vatamata din municipiul la domiciliul mamei sale din com.

Mai inainte a mers la un cunoscut caruia ii vanduse o cantitate de grau si a primit ca pret suma de 1470 lei pe care i-a pus in portmoneu apoi portmoneul l-a pus intr-un buzunar interior de la geaca cu care era imbracat.

De aici a plecata spre casa mamei sale, a oprit masina in ulita si a coborat pentru a merge in curtea casei mamei sale, timp in care s-a intalnit cu care l-au intrebat ce mai face.

Partea vatamata nu le-a dat atentia si a intrat in curte insa, dupa cateva minute a revenit la masina si atunci a observat portmoneul cazut in dreptul portierei spate dreapta a autoturismului iar cand l-a ridicat si s-a uitat in el a observat ca banii ii disparusera.

In acel moment, o vecina, care era in apropiere i-a spus ca cele doua tinere de etnie rroma i-au „controlat” masina, precizand ca langa portiera a vazut-o pe inculpata

Partea vatamata a sesizat imediat organele de politie care s-au deplasat impreuna la domiciliul inculpatei, aceasta initial nu a recunoscut insa, ulterior a recunoscut ca a sustras banii din portofelul partii vatamate pe care i-a scos si i-a predat acesteia recuperandu-i prejudiciul.

In fata instantei de judecata inculpata minora a recunoscut comiterea faptei, a precizat ca se bazeaza pe probele administrate de , nu solicita alte probe noi si doreste ca instanta sa faca aplicarea art. 3201 Cod procedura penala.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

La data de 18.10.2010 inculpata minora a sustras din portofelul partii vatamate suma de 1470 lei pe care i-a restituit in fata organelor de politie in aceeasi zi.

Inculpata minora in ziua respectiva era insotita de si trecand pe ulita prin fata casei mamei partii vatamate, unbde era parcata masina acesteia din urma si vazand jos langa portiera un portofel l-a deschis si a sustras banii in suma de 1740 lei.

Fapta este dovedita si recunoscuta de inculpata minora motiv pentru care instanta in baza art. 208-209 al.1 lit e Cod penal. cu art 99 şi urmatoarele Cod penal cu aplicarea art. 74-76 c.p. şi cu aplicarea art 3201 Cod procedura penala va dispune condamnarea acesteia la 4 luni închisoare.

In baza art 81 Cod penal cu art 110 Cod penal se va dispune suspendarea condiţionata a executarii pedepsei pe o durată de 10 luni.

Se vor aplica dispozitiile art. 71-64 lit a teza a II şi lit b Cod penal.

Se vor aplica dispozitiile art 71 al.5 Cod penal.

Se va atrage atenţia conf. art 359 Cod procedura penala.

La individializarea pedepsei precum si in aplicarea art. 81 si 110 Cod penal insnta are in vedere pericolul social al faptei comise si persoana inculpatei, varsta acesteia, situatia materiala precara in care se afla precum si faptul ca se afla la prima incalcare a legii penala.

Se va constata prejudiciul acoperit în totalitate către partea vătămată.

Se va obliga inculpata la 600 lei cheltuieli judiciare către stat din care 300 lei onorariu apărător oficiu la urmarirea penala avocat şi 200 lei în faza de judecata pentru avocat , sume avansate din fondul M.J.

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste

In baza art. 208-209 al.1 lit e Cod penal. cu art 99 şi urmatoarele Cod penal cu aplicarea art. 74-76 c.p. şi cu aplicarea art 3201 Cod procedura penala condamna inculpata minora , fara pregatire scolara, fara ocupatie, fara antecedente penala, domiciliata in com. , la 4 luni închisoare.

In baza art 81 Cod penal cu art 110 Cod penal dispune suspendarea condiţionata a executarii pedepsei pe o durată de 10 luni.

Aplica dispozitiile art. 71-64 lit a teza a II şi lit b Cod penal.

Aplica dispozitiile art 71 al.5 Cod penal.

Atrage atenţia conf. art 359 Cod procedura penala.

Constata prejudiciul acoperit în totalitate către partea vătămată.

Obliga inculpata la 600 lei cheltuieli judiciare către stat din care 300 lei onorariu apărător oficiu la urmarirea penala avocat şi 200 lei în faza de judecata pentru avocat , sume avansate din fondul M.J.

Cu recurs in termen de 10 zile de la pronuntare si comunicare.

Pronunatata in sedinta publica azi

17.06.2011

Etichete:

PENAL.Furt calificat

Pe rol fiind judecarea procesului penal pornit prin Rechizitoriul nr. al prin care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatilor:

– O C fiul lui V si R nascut la in jud. , cetatean roman CNP , studii 4 clase, serviciul militar nesatisfacut, concubinaj, 3 copii, domiciliat in str. nr. jud. , cu antecedente penale pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prevazuta de art. 208 al. 1 Cod penal raportat la art. 209 al. 1 , lit. a g si Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal;

– C O C , fiul lui , nascut la in , jud. , cetatean roman, CNP , studii 8 clase, serviciul militar nesatisfacut, domiciliat in , pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prevazuta de art. 208 al. 1 Cod penal raportat la art. 209 al. 1 , lit. a g si Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal;

– M E fiul lui nascut la in , cetatean roman, CNP , studii 2 clase, cioban, serviciul militar nesatisfacut, necasatorit, domiciliat in , fara antecedente penale, pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prevazuta de art. 208 al. 1 Cod penal raportat la art. 209 al. 1 , lit. a g si Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal;

– S V , fiul lui , nascut la in , cetatean roman, CNP , studii 4 clase, serviciul militar nesatisfacut, fara ocupatie, necasatorit, domiciliat in , fara antecedente penale, pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prevazuta de art. 208 al. 1 Cod penal raportat la art. 209 al. 1 , lit. a g si Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal;

– S V fiul lui nascut la in , cetatean roman, CNP , studii 4 clase, fara ocupatie, necasatorit, domiciliat in jud. Buzau, fara antecedente penale, pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prevazuta de art. 208 al. 1 Cod penal raportat la art. 209 al. 1 , lit. a g si Cod penal cu aplicarea art. 99 si urmatoarele Cod penal;

– R E fiica lui nascuta la data de in , jud. , cetatean roman, CNP , studii 1 clasa, casnica, concubinaj, 1 copil minor domiciliata in fara antecedente penale, pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prevazuta de art. 208 al. 1 Cod penal raportat la art. 209 al. 1 , lit. a g si Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal.

Dezbaterile cauzei au avut loc in sedinta publica din data de 14 februarie 2011, cand s-au pus concluzii in fond, ce au fost consemnate in incheierea din acea zi si care fac parte integranta din prezenta.

In vederea reexaminarii actelor si lucrarile dosarului, s-a amanat pronuntarea astazi 16 februarie 2011, cand in urma deliberarii se va pronunta urmatoarea sentinta:

J U D E C A T A

Asupra procesului penal de fata.

Prin Rechizitoriul nr. a fost pusa in miscare actiunea penala si trimisi in judecata inculpatii :

– O C fiul lui V si R nascut la in , domiciliat in , pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prevazuta de art. 208 al. 1 Cod penal raportat la art. 209 al. 1 , lit. a g si Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal si art. 37 lit. a Cod penal;

– C O C , fiul lui , nascut la in , domiciliat in com. , pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prevazuta de art. 208 al. 1 Cod penal raportat la art. 209 al. 1 , lit. a g si Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal;

– M EF fiul lui nascut la in , domiciliat in fara antecedente penale, pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prevazuta de art. 208 al. 1 Cod penal raportat la art. 209 al. 1 , lit. a g si Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal;

– S V , fiul lui , nascut la in , domiciliat in pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prevazuta de art. 208 al. 1 Cod penal raportat la art. 209 al. 1 , lit. a g si Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal;

– S V – minor – fiul lui , nascut la in com. domiciliat in fara antecedente penale, pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prevazuta de art. 208 al. 1 Cod penal raportat la art. 209 al. 1 , lit. a g si Cod penal cu aplicarea art. 99 si urmatoarele Cod penal;

– R E fiica lui nascuta la data de in , domiciliata in , fara antecedente penale, pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prevazuta de art. 208 al. 1 Cod penal raportat la art. 209 al. 1 , lit. a g si Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. c Cod penal.

In rechizitoriu se arata ca partea vatamata din com. 0 persoane necunoscute au patruns in domiciliul sau de unde i-au sustras o vaca gestanta in luna a -VI – a.

Se arata ca din actele de urmarire penala a rezultat ca autorii faptei sunt inculpatii

Se arata ca inculpatul se ocupa cu achizitionarea de fier vechi folosindu-se de actele Asociatiei familiale a tatalui sau, sens in care intrebuinteaza autoutilitara marca cu nr. de inmatriculare

Pentru ca nu este posesor de permis de conducere inculpatul a apelat la serviciile martorului iar in activitatea sa zilnica il foloseste pe nepotul sau

A mai rezultat ca de 3 ani de zile invinuita din com. jud. Suceava a abandonat copilul sau minor si a acceptat sa il insoteasca pe inculpatul in activitatea de colectare a fierului vechi pe care o desfasoara in diferite localitati din tara.

La data de inculpatul impreuna cu invinuita , au cumparat alimente (zahar, ulei, etc) pe care sa le dea la schimb persoanelor care vindeau fier vechi si, impreuna cu cei doi martori s-au stabilit pe islazul comunal Amara, de la marginea satului.

Tot aici se afla amplasat si bordeiul in care stateau invinuitii – minor – impreuna cu parintii lor, acestia fiind originari din si, care din luna aprilie 2010 s-au angajat sa ingrijeasca vacile proprietatea locuitorilor din

De asemenea pe acelasi izlaz se afla si o coliba in care sta pe timpul verii inculpatul impreuna cu concubina sa si care contra sumei de 900 lei ingrijesc de stana de oi proprietatea partii vatamate din com.

La marginea satului se afla si casa inculpatului care, de asemenea, impreuna cu familia ingrijeste de o alta parte a vacilor proprietatea satenilor.

Fiica inculpatului din anul 2009 intretine relatii de concubinaj cu invinuitul si, in acest context, inculpatul impreuna cu fratele sau adesea merg in vizita la inculpat unde consuma bauturi alcoolice si urmaresc programul TV.

Inculpatul s-a imprietenit cu inculpatul si seara se intalnesc la acesta acasa unde consuma alcool.

Inculpatul cand ajunge in com. il viziteaza adesea pe inculpatul , intre cei doi stabilindu-e relatii de amicitie.

In seara zilei de inculpatul a plecat de la stana la partea vatamata pentru a-i cere bani sa isi cumpere bautura. Deoarece partea vatamata a observat ca inculpatul era deja baut a refuzat sa ii dea bani si i-a cerut sa plece.

Dupa plecarea inculpatului, partea vatamata si sotul sau au legat cele doua vaci proprietate de caruta situata in spatele casei , au luat vitelul si l-au inchis in grajd apoi au legat unul din cei 4 caini ciobanesti de caruta, langa vaci.

Inculpatul, intrigat de refuzul partii vatamate de a-i da bani, a plecat insotit de concubina sa la locuinta inculpatului .

Aici, s-au intalinit cu invinuitul si concubina acestuia (fiica inculpatului invinuitul minor si impreuna au consumat alcool.

La un moment dat la imobilul inculpatului a venit si inculpatul care le-a cerut 3 saci din rafie.

Impreuna cu inculpatul a venit si concubina acestuia, , care a ramas in cabina autoutilitarei condusa de inculpatul .

Dupa scurt timp inculpatii si invinuitii au hotarat sa merga sa fure vaca din gospodaria partii vatamate, deoarece avea nevoie de bani, fiind si intrigat de refuzul partii vatamate de a-i da, iar invinuitii Stanciu aveau nevoie de bani deoarece urma sa boteze un frate mai mic, iar inculpatul le-a promis suma de cate 1000 lei.

Dupa ce au luat hotararea infractionala de a fura, inculpatii si – minor – s-au urcat in autoutilitara condusa de inculpatul

Au mers pe o ulita laterala din cimitir si au ajuns in spatele casei proprietatea partii vatamate.

Aici, invinuta a ramas in masina pentru a asigura paza iar inculpatii si invinuitii au deschis poarta si au intrat in curtea partii vatamate.

In fata a mers inculpatul , care a prins cainele ciobanesc legat de caruta deoarece il cunostea pentru ca il urma pe camp la stana, pentru a putea opera ceilalti inculpati.

Inculpatul a avut asupra sa un cleste si cu acesta a dezlegat lantul cu care era prinsa vaca de caruta si apoi, ajutat de ceilalti inculpati au scos-o din curte.

Cand au ajuns la masina au constatat ca nu pot urca animalul si atunci conform declaratiilor invinuitilor , inculpatul a prins vaca de coada si i-a infasurat-o, invinuitul minor a tras-o de lant iar ceilalti au impins-o de la spate.

S-au urcat cu totii in masina insa, cand au ajuns la drumul judetean, in apropierea unei statii de autobuz inculpatul a oprit masina , i-a dat jos pe invinuti si inculpati si a plecat cu animalul impreuna cu

Ancheta penala nu a reusit sa stabileasca locul unde inculpatul au dus vaca deoarece au refuzat orice colaborare cu organul de ancheta si au negat fapta comisa.

Cand inculpatul si concubina sa s-au intors in camp, tarziu, dupa miezul noptii, l-au pus pe martorul sa faca curat in masina iar a doua zi in zori au umplut masina cu fier vechi si au plecat spre pentru a sterge orice urma de prezenta a bovinei in autoutilitara.

Prejudiciul creat partii vatamate a fost evaluat la 2500 lei suma cu care partea vatamata s-a constituit parte civila.

Se mai arata ca partea vatamata a doua zi dupa constatarea furtului a avut o discutie cu , concubina inculpatului care i-a relatat ca furtul a fost comis de inculpatii concubinul sau .

Precizeaza ca in faza de urmarire penala invinuitii si au avut o atitudine sincera recunoscand in detaliu fapta comisa, chiar si in fata celorlalti invinuiti, au relatat cum au actionat si pentru ca invinuitul era minor la data comiterii faptei iar a fost sincer si a precizat ca concubina sa este insarcinata si prin lipsa sa de la locul de munca animalele ramanand fara paza, la data de 11.06.2010 procurorul a decis ca nu se impune sesizarea instantei cu privire la arestarea preventiva a acestora.

Cum inculpatul nesincer, recalcitrant dar si recidivist, inculpatul de asemenea nesincer si inculpatul care a fost cu initiativa infractionala si i-a condus pe ceilalti la furt, inlesnind comiterea faptei prin cunoasterea cainelui ciobanesc din curtea partii vatamate, la data de 11.06.2006 s-a sesizat instanta in vederea luarii masurii arestarii preventive pe o durata de 29 zile.

Pe durata efectuarii urmaririi penale familia inculpatului si familia inculpatului au facut presiuni asupra invinuitilor si a concubinei sale in scopul de a-i intimida si a retracta declaratiile.

Asa se face ca la prezentarea materialului de urmarire penala invinuitii au retractat declaratiile si au avut un comportament agresiv verbal fata de procuror si avocatul din oficiu.

Se mai arata ca la cererea inculpatilor au fost testati cu aparatul poligraf deoarece au negat comiterea faptei iar pe parcursul examinarii ambii inculpati au avut reactii specifice comportamentului simulat.

La data de 10.06. 2010 fata de inculpatii s-a luat masura retinerii pe perioada de 24 ore la 11.06.2010 a dispus arestarea preventiva a inculpatilor , pe o durata de 29 zile.

S-a luat masura indisponibilizarrii autoutilitarei marca si s-a indisponibilizat la CEC la dispozitia suma de 5095 lei, suma ce a fost gasita asupra inculpatului

Se mai arata ca inculpatul se afla in stare de recidiva postcondamnatorie.

Potrivit fisei de cazier judiciar de la fila 142 dosar, prin sentinta penala nr. 166 din 04.05.2009 acesta a fost condamnat la 10 luni inchisoare cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei pentru comiterea infractiunii de furt prevazuta de art. 208 Cod penal.

In fata instantei de judecata inculpatii fiind interogati nu au recunoscut fapta comisa.

Inculpatul a recunoscut fapte de furt a vacii din domiciliul partii vatamate si a aratat ca a facut acest lucru la sugestia fratilor , in comiterea faptei neavind nici o contributie inculpatii

Partea vatamata s-a constituit parte civila cu suma de 2500 lei.

Analizand ansamblul materialului probator administrat in cauza instanta retine urmatoarele:

Inculpatul originar din se ocupa cu achizitionarea de fier vechi, sens in care intrebuinteaza autoutilitara marca cu nr. de inmatriculare S si actele Asociatiei familiale ale tatalui sau.

In aceasta activitate l-a folosit ca sofer pe martorul si ca ajutor pe un nepot

De apoximativ 3 ani de zile inculpatul intretinea relatii de concubinaj cu

La data de 8.06.2010 inculpatul impreuna cu au cumparat alimente pe care sa le dea la schimb persoanelor care vindeau fier vechi si impreuna cu acestia s-au stabilit pe islazul comunal al satului Amara la marginea satului.

Aici, pe camp se afla amplasat un bordei in care stateau invinuitii – frati, impreuna cu parintii si care erau angajati sa pazeasca un card de vaci.

Pe izlaz se mai afla o coliba in care pe timpul verii statea inculpatul cu concubina , fiind angajati de partea vatamata sa pazeasca oile de la stana acesteia.

La maginea satului Amara se afla si casa inculpatului care impreuna cu familia ingrijeste un alt card de vaci.

Fiica inculpatului intretine relatii de concubinaj cu astfel ca, impreuna cu fratele sau merg adesea la inculpatul unde consuma alcool si urmaresc programul TV.

Inculpatul s-a imprietenit cu inculpatul si seara se intalnesc la acesta unde consuma alcool.

Se retine ca in seara zile de 09.06.2010 inculpatul a venit la domiciliul partii vatamate si i-a cerut bani pentru a cumpara bautura, aceasta refuzand.

Fiind intrigat a mers impreuna cu concubina sa la locuinta inculpatului unde i-a intalnit pe ceilalti inculpati , care se afla in domiciliu.

La un moment dat la domiciliul inculpatului a venit inculpatul cu autoutilitara , fiind la volan si insotit de concubina sa si a cerut familie sa ii dea 2 saci de rafie.

In timpul acesta, a ramas in cabina.

a cerut celorlati inculpati sa mearga pana la masina ca sa discute dupa care, s-au urcat in aceasta si au plecat mergand pe o ulita laterala pe langa cimitir pana au ajuns in spatele locuintei partii vatamate.

Invinuita a asigurat paza ramanand in masina iar inculpatii si invinuitii au deschis poarta si au intrat in locuinta partii vatamate.

Inculpatul a prins cainele ciobanesc legat de caruta, deoarece il cunostea fiind cioban la stana partii vatamate, in timp ce inculpatul acre avea un cleste asupra sa a dezlegat vaca de la caruta si cu ajutorul celorlalti inculpati au scos-o din curte si au dus-o pana la masina , apoi au urcat-o in masina, inculpatul rasucind coada vacii pentru a o putea duce si urca mai usor in masina.

In cursul urmaririi penale nu s-a stabilit locul unde inculpatii si au valorificat bovina, deoarece au refuzat orice colaborare cu organul de ancheta insa a doua zi organele de politie au descoperit asupra inculpatului sume de bani pe care nu le-a putut justifica.

Dupa ce inculpatii s-au intors in camp noaptea tarziu, l-au pus pe martorul sa faca curat in masina dupa care, in zori, au umplut masina cu fier vechi si au plecat spre RS

Convingerea instantei cu privire la vinovatia inculpatilor in comiterea faptei de furt s-a format avand in vedere:

– Declaratiile inculpatilor precum si a inculpatului , date in faza de urmarire penala a doua zi dupa comiterea furtului prin care au recunoscut fapta, inculpatii aratand cu lux de amanunte cum s-a derulat activitatea infractionala – ceea ce au discutat anterior comiterii furtului la domiciliul inculpatului cande au fost chemati toti afara la masina de inculpatul , ora la care au plecat de la domiciliul inculpatului cum s-au deplasat cu masina pana la domiciliul partii vatamate, modalitatea in care au patruns in curtea acesteia, cum inculpatul a potolit cainele legat de caruta pe care il cunostea din camp, cum inculpatii si au dezlegat bovina de la caruta, cum au luat animalul si l-au impins in dubita, inculpatul rasucindu-i coada pentru a se deplasa mai usor, cum au plecat de la locul faptei, locul in care au fost lasati de inculpatul dupa ce le-a promis ca le va da sume de bani dupa valorificarea animalului.

– Declaratia martorului , fila 119, care avea instalata tabara la aproximativ 200 m de locul unde era instalat inculpatul si care a vazut ca acesta impreuna cu concubina lui seara au plecat dupa ce au luat masa langa un foc de tabara unde aruncau fier vechi si au plecat cu duba spre satul si nu au mai fost vazuti pana dimineata la orele 6.

-Declaratia partii vatamate care arata ca autorul furtului este pe care il angajase ca cioban si care anterior comiterii faptei a venit sa ii ceara bani pentru a procura alcool, precizand ca acesta cunostea cainii de aceea a putut sa comita furtul cu usurinta.

– Declaratia martorei -concubina inculpatului filele 123-124, care arata ca in seara zilei de 09.06.2010 concubinul sau a plecat de la stana si pentru ca a mers dupa el s-a suparat si a lovit-o pe drum, dupa care impreuna au ajuns la domiciliul inculpatului unde i-a gasit si pe ceilalti doi inculpati, fratii

Inculpatul a vorbit mult la telefonul mobil dupa care, la un anumit timp la domiciliul inculpatului a venit inculpatul cu duba pe care el o conducea, a cerut 2 saci de rafie dupa care, le-a cerut sa mearga pana afara la masina unde au discutat.

A mai aratat ca concubinul sau, se imprietenise cu inculpatul si consumau impreuna bauturi alcoolice cand se intalneau.

A mai declarat de asemenea ca in noaptea aceea a lipsit o perioada apreciabila de timp si dimineata cand a fost intrebat nu a vrut sa spuna nimic, dupa care la stana a venit sotul partii vatamate si fiind suparat a zdruncinat baraca spunand ca in noaptea respectiva i s-a furat o vaca. Martora a mai declarat ca atunci si-a dat seama ca „a facut ceva si se ascunde”.

-Declaratia martorului -filele 131-134 dosar, soferul inculpatului care arata ca in seara zilei de 09.06.2010, dupa ce au servit masa impreuna cu inculpatul si ceilalti, s-a dus la o fantana sa se spele timp in care inculpatul impreuna cu inculpata au plecat cu masina condusa de si s-au intors dupa miezul noptii.

– Declaratiile inculpatilor si -filele 78-79 dosar, prin care au relatat ca dupa furtul bovinei a plecat acasa iar ei impreuna cu inculpatul au mers in duba respectiva o anumita distanta dupa care inculpatul i-a lasat in staria de autobuz din satul , facandu-le promisiunea ca le va da dupa valorificarea bovinei sume de bani, dupa care, inculpatul si-a continuat drumul catre impreuna cu si cu vaca sustrasa, in acelasi timp, ei impreuna cu inculpatul mergand la domiciliul acestuia din urma.

-Declaratia inculpatei -fila 104, conform careia in noaptea de 09.06.2010, dupa ce s-au intors inculpatul „a pus din nou soferul sa curete masina, lucru ce l-a iritat pe sofer”.

– Faptul ca la perchezitia efectuata asupra inculpatului a doua zi au fost gasiti 5095 lei, din care nu avea justificare decat pentru suma de 750 lei, cat incasase din valorificarea fierului vechi.

In privinta inculpatilor si instanta constata o totala nesinceritate inca de la primele declaratii, cei doi aducand argumente ce nu pot fi luate in considerare deoarece acestea nu se coroboreaza cu nici o proba din cele aflate la dosar.

Ulterior in fata organelor de urmarire penala si fata instantei de judecata inculpatii fiind interogati nu au recunoscut faptele comise, inculpatii Stanciu aratand ca nu au participat la fapta de furt, inculpatii de asemenea, iar inculpatul declarand ca a comis furtul numai cu inculpatii , luand bovina cu ajutorul unei masini papuc de culoare rosie despre care nu mai cunostea alte date( proprietar, numar de inmatriculare, etc.).

Din actele si lucrarile dosarului mai rezulta si imprejurarea ca inculpatii au exercitat presiuni asupra celorlati inculpati, de aceea se apreciaza ca si-au schimat declaratiile si nu au mai recunoscut fapta comisa.

Tot cu privire la nesinceritatea inculpatului acesta la data solutionarii actiunii penale a sustinut ca mai are un dosar penal la in care s-a dispus o expertiza si conform acesteia nu a avut discernamant, solicitatnd ca instanta sa amane pronuntarea pentru a depune o copie de pe acest raport de expertiza.

Din lucrarea depusa instanta constata ca inculpatul nu a fost nici de aceasta data sincer, in concluziile raportului de expertiza aratandu-se cda inculpatul la data comiterii faptei din dosarul respectiv in care s-a dispus expertiza a avut discernamantul putin diminuat.

Cu privire la inculpatul se mai retine ca acesta se afla in stare de recidiva postcondamnatorie.

Potrivit fisei de cazier judiciar de la fila 142 dosar – prin sentinta penala nr. acesta a fost condamnat la 10 luni inchisoare cu suspendare conditionata a executarii pedepsei tot pentru o fapta de furt, infractiunea ce face obiectul dosarului de fata fiind comisa in perioada termenului de incercare de 2 ani si 10 luni.

Se mai retine de asemenea ca s-a luat masura indisponibilizarii la CEC –filele 63-64, la dispozitia a sumei de 5095 lei, ce a fost gasita asupra inculpatului

De asemenea s-a dispus indisponibilizarea autoutilitarei marca cu nr de inmatriculare la dispozitia instantei – procesul verbal de la fila 136 incheiat la data de 10 iunie 2010.

La data de 10.06.2010 fata de s-a luat masura retinerii pe o perioada de 24 de ore – filele 11-15 dosar, iar din data de 11.06.2010 a dispus arestarea preventiva a inculpatilor pe o durata de 29 zile, fiind ulterior pusi in libertate la data de 14 decembrie 2010 prin decizia penala nr. 409 a .

In concluzie, instanta retinand vinovatia inculpatilor in comiterea infractiunii de furt calificat in dauna partii vatamate , va hotara astfel:

In baza art. 208 al.1 – 209 al. 1 lit. a, g si i Cod penal, cu art. 75 lit, c Cod penal si art. 37 lit. a Cod penal va condamna pe inculpatul , la 3 ani inchisoare.

In baza art. 83 Cod penal va dispune revocarea pedepsei de 10 luni inchisoare aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. si va dispune ca inculpatul sa o execute alaturi de pedeapsa aplica in speta in total 3 ani si 10 luni inchisoare.

Se va aplica art. 71-64 lit. a teza a-II-a si lit b Cod penal.

Se va deduce retinerea si arestul preventiv pe perioada 10.06.2010 respectiv 11.06.2010 pana la 14.12.2010.

Se va mentine masura aplicata de indisponibilizare a autoutilitarei marca proprietatea inculpatului , masura luata la data de 10.06. 2010.

In baza art. 118 Cod penal se va dispune confiscarea sumei de 4375 lei ce se afla indisponibilizata la CEC, tinandu-se cont de faptul ca pentru suma de 750 lei inculpatul a avut justificare.

In baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a , g si i Cod penal cu art. 75 lit. c Cod penal, va condamna pe inculpatul la 3 ani inchisoare.

Se va aplica art. 71-64 lit. a teza a-II-a si lit b Cod penal.

Se va deduce retinerea si arestul preventiv pe perioada 10.06.2010 respectiv 11.06.2010 pana la 14.12.2010.

In baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g si i Cod penal cu art. 75 lit. c Cod penal va condamna pe inculpatul la 3 ani inchisoare.

Se va splica art. 71-64 lit. a teza a-II-a si lit b Cod penal.

Se va deduce retinerea si arestul preventiv pe perioada 10.06.2010 respectiv 11.06.2010 pana la 14.12.2010.

In baza art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit a,g si i Cod penal cu art. 75 lit. c Cod penal condamna inculpatul la 3 ani inchisoare.

In baza art. 81 Cod penal se va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durara de 5 ani.

Se va splica art. 71-64 lit. a teza a-II-a si lit b Cod penal.

Se va aplica art. 71 al. 5 Cod penal.

Se va atrage atentia conform art. 359 Cod penal.

In baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g si i Cod penal cu art. 99 si urmatoarele Cod penal va condamna inculpatul la 1 an si 6 luni inchisoare.

In baza art. 110 Cod penal se va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 2 ani.

Se va aplica art. 71-64 lit. a teza a-II-a si lit b Cod penal.

Se va atrage atentia conform art. 359 Cod penal.

In baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a,g si i Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. Cod penal va condamna inculpata la 3 ani inchisoare.

In baza art. 81 Cod penal se va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 5 ani.

Se va aplica art. 71-64 lit. a teza a-II-a si lit b Cod penal.

Se va aplica art. 75 al. 1 Cod penal.

Se va atrage atentia conform art. 359 Cod penal.

La individualizarea pedepselor instanta a avut in vedere pericolul social al faptelor comise precum si pe inculpati care au actionat impreumna atragand in activitatea infractionala si pe minorul starea de recidiva a inculpatului , nesinceritatea acestora precum si conditiile concrete in care s-a desfasurat activitatea infractionala, instanta apreciind ca scopul preventiv educativ al pedepselor fata de inculpatii poate fi atins numai prin executarea pedepselor in regim de detentie.

Cu privire la ceilalti trei inculpati instanta are in vedere faptul ca au fost sinceri – inculpatii care era minor la data comiterii faptei, varsta acestora, faptul ca au fost atrasi in activitatea infractionala de ceilalti inculpati, inculpata fiind fara pegatire scolara, practic analfabeta, formandu-se convingerea ca fata de acestia scopul educativ preventiv al pedepselor poate fi atins fara executare in regim de detentie.

Cu privire la aspectul civil al cauzei, instanta vazand declaratia de constituire de parte civila a partii vatamate in baza art. 14 Cod procedura penala cu art. 998 si urmatoarele Cod civil, va dispune obligarea inculpatilor in solidar la 2500 lei despagubiri catre partea vatamata reprezentand c/v bovinei sustrase.

In baza art. 191 Cod procedura penala va obliga pe fiecare inculpat la cate 900 lei cheltuieli judiciare catre stat din care cate 400 lei onorari aparator oficiu la urmarirea penala avocat pentru inculpatii si in faza de judecata cate 400 lei onorariu aparator oficiu inculpatul , 400 lei pentru inculpatul 400 lei avocat pentru avocat pentru inculpata , 400 lei avocat pentru inculpatul , 400 lei avocat pentru inculpatul avansate din fondul MJ.

Pentru aceste motive

In numele legii

Hotaraste

In baza art. 208 al.1 – 209 al. 1 lit. a, g si i Cod penal, cu art. 75 lit, c Cod penal si art. 37 lit. a Cod penal condamna pe inculpatul O C fiul lui nascut la in , cetatean roman CNP , studii 4 clase, serviciul militar nesatisfacut, concubinaj, 3 copii, domiciliat in , cu antecedente penale, la 3 ani inchisoare.

In baza art. 83 Cod penal dispune revocarea pedepsei de 10 luni inchisoare aplicata inculpatului prin sentinta penala nr. si dispune ca inculpatul sa o execute alaturi de pedeapsa aplica in speta in total 3 ani si 10 luni inchisoare.

Aplica art. 71-64 lit. a teza a-II-a si lit b Cod penal.

Deduce retinerea si arestul preventiv pe perioada 10.06.2010 respectiv 11.06.2010 pana la 14.12.2010.

Mentine masura aplicata de indisponibilizare a autoutilitarei marca proprietatea inculpatului , masura luata la data de 10.06. 2010.

Dispune confiscarea sumei de 4375 lei ce se afla indisponibilizata la CEC.

In baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a , g si i Cod penal cu art. 75 lit. c Cod penal, condamna pe inculpatul C O C , fiul lui , nascut la , jud. , cetatean roman, CNP , studii 8 clase, serviciul militar nesatisfacut, domiciliat in com. , la 3 ani inchisoare.

Aplica art. 71-64 lit. a teza a-II-a si lit b Cod penal.

Deduce retinerea si arestul preventiv pe perioada 10.06.2010 respectiv 11.06.2010 pana la 14.12.2010.

In baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g si i Cod penal cu art. 75 lit. c Cod penal condamna pe inculpatul M E fiul lui nascut la in CNP , studii 2 clase, cioban, serviciul militar nesatisfacut, necasatorit, domiciliat in com. , fara antecedente penale, la 3 ani inchisoare.

Aplica art. 71-64 lit. a teza a-II-a si lit b Cod penal.

Deduce retinerea si arestul preventiv pe perioada 10.06.2010 respectiv 11.06.2010 pana la 14.12.2010.

In baza art. 208 al. 1 – 209 al. 1 lit a,g si i Cod penal cu art. 75 lit. c Cod penal condamna inculpatul S V , fiul lui , nascut la in , cetatean roman, CNP , studii 4 clase, serviciul militar nesatisfacut, fara ocupatie, necasatorit, domiciliat in com. , fara antecedente penale, la 3 ani inchisoare.

In baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durara de 5 ani.

Aplica art. 71-64 lit. a teza a-II-a si lit b Cod penal.

Aplica art. 71 al. 5 Cod penal.

Atrage atentia conform art. 359 Cod penal.

In baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a, g si i Cod penal cu art. 99 si urmatoarele Cod penal condamna inculpatul S V fiul lui , nascut la in com. , cetatean roman, CNP , studii 4 clase, fara ocupatie, necasatorit, domiciliat in com. , fara antecedente penale, la 1 an si 6 luni inchisoare.

In baza art. 110 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 2 ani.

Aplica art. 71-64 lit. a teza a-II-a si lit b Cod penal.

Atrage atentia conform art. 359 Cod penal.

In baza art. 208 al. 1-209 al. 1 lit. a,g si i Cod penal cu aplicarea art. 75 lit. Cod penal condamna inculpata R E fiica lui nascuta la data de in , cetatean roman, CNP , studii 1 clasa, casnica, concubinaj, 1 copil minor domiciliata in com. , fara antecedente penale, la 3 ani inchisoare.

In baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe o durata de 5 ani.

Aplica art. 71-64 lit. a teza a-II-a si lit b Cod penal.

Aplica art. 75 al. 1 Cod penal.

Atrage atentia conform art. 359 Cod penal.

Obliga inculpatii in solidar la 2500 lei despagubiri catre partea vatamata constituita parte civila , reprezentand c/v bovina sustrasa.

Obliga fiecare inculpat la cate 900 lei cheltuieli judiciare catre stat din care cate 400 lei onorari aparator oficiu la urmarirea penala avocat pentru inculpatii , si cate 400 lei pentru avocat pentru inculpatii si in faza de judecata cate 400 lei onorariu aparator oficiu pentru inculpatul , 400 lei avocat pentru inculpatul , 400 lei avocat pentru inculpata , 400 lei avocat pentru inculpatul , 400 lei avocat pentru inculpatul , sume avansate din fondul MJ.

Cu recurs in termen de 10 zile de la pronuntare si comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi .

Etichete: