Top

Furt calificat. Declaraţii ale inculpatului prin care nu recunoaşte fapta. Obligativitatea audierii inculpatului în apel

Prin sentinţa penală nr. 477 din 13 decembrie 2004 a Tribunalului Brăila s-a dispus în baza prev. art. 11 pct. 2 lit. a Cod proc.pen. şi art. 10 lit. a Cod proc.pen. achitarea inculpatului F.I.V. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a Cod penal cu aplicarea prev. art. 13 Cod penal.

Prin decizia penală nr. 173/A din 18 aprilie 2005 a Curţii de Apel a fost admis apelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, desfiinţată în parte sentinţa penală atacată şi în rejudecare a fost condamnat inculpatul la o pedeapsă de 3 ani închisoare, în modalitatea prev. de art. 861 Cod penal.

Prin decizia penală nr. 4578 din 29 iulie 2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a fost admis recursul inculpatului, a fost casată decizia penală nr. 173/A din 18 aprilie 2005 a Curţii de Apel Galaţi şi s-a dispus trimiterea cauzei la instanţa de apel.

Instanţa de recurs a apreciat că instanţa de apel trebuia să procedeze la reaudierea inculpatului şi la administrarea de noi probe, în condiţiile în care inculpatul nu a recunoscut fapta, existând contradicţii între declaraţiile sale şi restul materialului probator şi că instanţa de apel nu putea să facă o apreciere a probelor fără să audieze în mod nemijlocit pe inculpat.

În acest fel, a apreciat instanţa de recurs au fost încălcate prev. art. 6 alin. 2 Cod procedură penală şi art. 6 alin. 1 din CEDO astfel cum au fost interpretate aceste prevederi prin hotărârile pronunţate în cauzele Constantinescu împotriva României şi Ekbatani împotriva Suediei.

Soluţia ni se pare cel puţin discutabilă.

Inculpatul a fost audiat în faza de urmărire penală şi de două ori în faţa instanţei de fond unde în mod constant nu a recunoscut săvârşirea faptei.

Inculpatul a fost prezent în faţa instanţei de apel şi a pus concluzii prin avocat ales şi personal îl ultimul cuvânt, astfel încât nu ne aflăm în situaţia vizată de Hotărârea CEDO în cauza Constantinescu împotriva României.

Etichete: