Top

PENAL.Infractiuni de talharie

Deliberând asupra apelului penal de faţă, constată următoarele :

Prin sentinţa penală nr. …/8.04.2010 , Judecătoria Buzău a dispus condamnarea inculpatului I F , la două pedepse a câte 5 ani închisoare pentru comiterea a două infracţiuni de tâlhărie prevăzute de art. 211 alim.1 şi 2 lit b şi c Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal .

Conform art. 33 lit a – 34 lit b Cod penal au fost contopite cele două pedepse în pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare .

Potrivit art. 83 Cod penal a fost revocată suspendarea condiţionată pentru pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. ../2007 a Judecătoriei Buzău , dispunându-se ca inculpatul sa execute in total 7 ani închisoare.

Au fost interzise inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit a teza a Ii-a şi lit b Cod penal.

S-a dedus din durata pedepsei de executat reţinerea şi arestul preventiv începând cu 24.02.2010.

A fost menţinută starea de arest a inculpatului .

S-a constatat acoperit prejudiciul către partea vătămată S M şi parţial către P C.

S-a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 300 lei.

A fost obligat inculpatul la 500 lei cheltuieli judiciare către stat .

Pentru a hotărî astfel , instanţa fondului a reţinut că în noaptea de 28/29.03.2009 după ce a consumat băuturi alcoolice la un local din cartierul Dorobanţi din municipiul Buzău , in drum spre casă a urmărit-o pe partea vătămată P Cşi când aceasta a ajuns in dreptul blocului …pe strada Gîrlaşi , a prins-o prin spate, i-a pus mâna la gură pentru a nu striga , moment in care i-a căzut geanta de pe umăr , pe care inculpatul a luat-o şi a fugit. Si-a însuşit din geantă telefonul mobil si suma de 52 lei , restul actelor comunicându-le.

In data de 23/24.02.2010 , in timp ce se deplasa spre domiciliu de la un bar unde consumase bauturi alcoolice , a urmărit-o pe partea vătămată S I M , i-a pus mâna la gură pentru a nu striga , a tras-o de păr şi in momentul in care s-a căzut geanta de pe umăr a luat-o şi a fugit. Şi-a însuşit suma de 42 lei şi a aruncat geanta.

Faptele inculpatului au fost încadrate în dispoziţiile art. 211 alin.1 şi 2 lit b şi c Cod penal.

La individualizarea pedepsei s-au avut in vedere gradul de pericol social ridicat al faptelor , modalitatea de comitere , starea de recidivă postcondamnatorie, poziţia sinceră a inculpatului.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel inculpatul considerând pedepsele aplicat ca fiind prea aspre în condiţiile in care prima faptă a fost cercetată pe baza autodenunţului , a avut o poziţie sinceră .

Examinând apelul declarat , instanţa constată că este întemeiat pentru cele ce urmează :

Din declaraţiile părţilor vătămate coroborate cu recunoaşterile inculpatului rezultă fără dubiu că în datele de 28/29.03.2009 si 23/24.02.2010 , profitând de faptul că pe străzi prezenţa trecătorilor era scăzută, de faptul că era întuneric , inculpatul a deposedat două persoane de sex feminin de genţile pe care le aveau , folosind violenţa fizică, însuşindu-şi bunurile de valoare comiţând infracţiunile de tâlhărie prevăzute de art. 211 alin.1 şi 2 lit b si c Cod penal .

Iniţial faţă de inculpat s-a început urmărirea penală pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie faţă de partea vătămată S I M , inculpatul fiind ulterior arestat la data de 25.02.2010.

La data de 25.02.2010 inculpatul recunoaşte că a mai comis in anul 2009 o infracţiune de tâlhărie in mod asemănător , dând date despre bunurile sustrase , locul in care a fost abandonată geanta sustrasă , a condus organele de poliţie in teren pentru efectuarea cercetării la faţa locului , declaraţie reluată şi in data de 3.03.2010 , doar că in prima declaraţie inculpatul încurcă data comiterii faptei.

Declaraţiile acestuia privind locul in care a abandonat bunurile , modul in care a fost îmbrăcat au făcut posibilă legătura intre acesta şi infracţiunea comisă in 28/29.03.2009 asupra părţii vătămate P C.

Reţinând contribuţia inculpatului la descoperirea autorului faptei , poziţia de recunoaştere constantă a celor două fapte, instanţa de control judiciar consideră că faţă de acesta se pot reţine circumstanţele atenuante prevăzute de art. 74 lit c Cod penal cu consecinţele prevăzute de art. 76 lit b Cod penal , astfel că in baza art. 379 pct.2 lit a Cod procedură penală se va admite apelul , se va desfiinţa în parte in latura penală sentinţa , se vor repune pedepsele in individualitatea lor , se vor recunoaşte inculpatului circumstanţele atenuante prevăzute de art. 74 lit c Cod penal şi se vor redoza cele două pedepse la 4 ani închisoare.

Se vor recontopi cele două pedepse in pedeapsa de 4 ani închisoare.

Conform art. 83 Cod penal se va menţine revocarea suspendării condiţionate a pedepsei de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. …/2007a Judecătoriei Buzău , urmând ca inculpatul să execute in total 6 ani închisoare.

Se vor interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit a teza a II-a şi lit b Cod penal.

Se va menţine starea de arest şi se va deduce la zi reţinerea si arestul preventiv cu începere de la 24.02.2010 .

Se vor menţine dispoziţiile sentinţei privind soluţionarea laturii civile şi confiscarea sumei de 300 lei.

Văzând şi dispoziţiile art. 192 alin.3 Cod procedură penală.

Etichete: