Top

PENAL.Furt calificat

Deliberând asupra apelului penal de faţă, constată următoarele :

Prin sentinţa penal nr. 166/18.02.2010, Judecătoria Buzău a dispus condamnarea inculpatului IVM la 3 ani şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 208-209 al.1 lit. e cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal.

Au fost interzise inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit a teza a II-a şi lit. b Cod penal.

S-a luat act că prejudiciul cauzat părţii vătămate Ion Larisa a fost recuperat integral.

S-a luat act că partea vătămată SC IFN Cetelem SA Bucureşti nu s-a constituit parte civilă.

In baza art. 118 lit e Cod penal s-a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 1290 lei.

A fost respinsă cererea parchetului de luare faţă de inculpat a măsurii de siguranţă constând în interzicerea dreptului de a se afla pe raza municipiului Buzău.

A fost obligat inculpatul la 500 lei cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că in data de 24.03.21009 in jurul orelor 16, 30 , inculpatul a pătruns în incinta magazinului SC R I SRL din Buzău şi in timp ce se uita la produsele expuse spre vânzare a observat pe o tejghea o geantă de damă rămasă nesupravegheată , aparţinând părţii vătămate IL şi profitând de neatenţia angajatului a luat geanta , a introdus-o sub geacă şi a părăsit magazinul fiind observat de martorul MF , angajat al magazinului care i-a atras atenţia părţii vătămate că i-a dispărut geanta.

În geantă se aflau actele de stare civilă ale părţii vătămate , un card de credit, 75 lei , un telefon mobil si 126 tichete cadou acestea aparţinând societăţii SC IFN Cetelem SA Bucureşti si urmau a fi distribuite de partea vătămată către angajaţi.

Ulterior partea vătămată a găsit in cutia poştală actele de identitate şi cardul bancar , iar ulterior o persoană necunoscută i-a restituit geanta cu bunurile avute, mai puţin cele 126 tichete si telefonul mobil.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel peste termen inculpatul IVM invocând faptul că a luat cunoştinţă despre condamnare in momentul in care s-a întors in ţară din Italia si nu a avut cunoştinţă despre existenţa procesului penal , solicitând admiterea apelului , desfiinţarea sentinţei si achitarea sa deoarece nu a comis fapta pentru care a fost judecat in lipsă.

S-a procedat la audierea inculpatului , a părţii vătămate şi a martorilor MF si IN.

Examinând apelul declarat instanţa constată următoarele :

Din probele administrate în cauză rezultă că inculpatul a avut cunoştinţă că faţă de persoana sa s-a dispus începerea urmăririi penale, astfel in data de 21 mai 2009, fiind invitat la sediul Poliţiei municipiului Buzău , după aducerea la cunoştinţă a învinuirii acesta a precizat că nu doreşte să dea nici o declaraţie decât in prezenţa unui avocat ales şi i s-a pus in vedere să se prezinte în data de 25.05.2009 la parchet însă nu s-a mai prezentat ( procesele – verbale filele 9 si 13) .

Inculpatul a fost citat legal la adresa din localitatea Reghin, la adresa din Rm Sărat unde locuia fără forme legale cât şi prin afişare la Consiliul local în raza căruia s-au comis faptele, în condiţiile în care inculpatul avea obligaţia să înştiinţeze organele de urmărire cu privire la noul său domiciliu conform art. 177 alin.3 Cod procedură penală.

Instanţa constată că situaţia de fapt reţinută concordă cu declaraţiile părţii vătămate si ale martorilor audiaţi atât la urmărirea penală dar şi la judecata in fond si în apel, martorul MF recunoscându-l pe inculpat in instanţa ca fiind persoana care a intrat in magazin si a ascuns ceva in geacă după care a părăsit localul , recunoaştere bazată in principal pe baza unui tatuaj aplicat in zona capului , respectiv pe ceafă .

Din referatul de terminare a urmăririi penale într-o altă cauză ( fila 33) rezultă că in mod asemănător a procedat inculpatul şi când a sustras un radio CD auto de la magazinul SC E U SRL si cu toate că bunul a fost găsit asupra sa a negat comiterea faptei , inculpatul fiind ulterior recunoscut de angajaţii magazinului.

Cât priveşte pedeapsa aplicată, instanţa a avut in vedere trecutul infracţional bogat al inculpatului condamnat de 5 ori la pedeapsa închisorii pentru infracţiuni de acelaşi gen si faptul că s-a sustras urmăririi penale si judecăţii .

Faţă de cele expuse , in baza art. 379 pct.1 lit. b Cod procedură penală se va respinge apelul peste termen ca nefondat.

Văzând şi dispoziţiile art. 192 alin.2 Cod procedură penală.

Tags: