Top

Pedeapsă nelegală

Conform art. 389/9 pct. 14 Cod proc.penală, hotărârea este supusă casării când s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege.

Potrivit disp.art. 72 Cod penal, instanţa este obligată ca la stabilirea şi aplicarea pedepsei să se ţină seama de limitele de pedeapsă fixate în partea specială.

(Decizia penală nr. 9/A/M+FAM/11.02.2005)

Prin sentinţa penală nr. 544/16.11.2004 a Tribunalului Galaţi, inculpatul G.I. a fost condamnat la o pedeapsă de 14 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor deosebit de grav prev. de art. 20 rap.la art. 174 şi 176 lit. b Cod penal.

Prin decizia penală nr. 9/A/M+FAM/11.02.2005 a Curţii de Apel Galaţi s-a admis apelul declarat de inculpat şi s-a redus pedeapsa de la 14 ani închisoare la 11 ani închisoare.

Hotărârea instanţei de fond este nelegală din următoarele considerente:

Infracţiunea de omor deosebit de grav este pedepsită de lege cu închisoarea de la 15 la 25 ani.

Potrivit art. 21 alin. 2 Cod penal, tentativa se sancţionează cu o pedeapsă cuprinsă între jumătatea minimului şi jumătatea maximului prevăzut de lege pentru infracţiunea consumată.

Cum limitele de pedeapsă pentru infracţiunea de tentativă de omor deosebit de grav sunt cuprinse între 7 ani şi 6 luni închisoare şi 12 ani şi 6 luni închisoare, pedeapsa de 14 ani închisoare este situată în afara limitelor prevăzute de lege.

Etichete: