Top

Art. 661 din Legea 302/2004 modificată prin Legea 224/2006. Mandat de urmărire internaţională. Competenţă

Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Galaţi sub nr.4303/44/2006 Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi a solicitat, conform art.661 din Legea nr.302/2004 modificată prin Legea nr.224/2006 emiterea unui mandat de urmărire internaţională pe numele inculpatului T.M.D.

Inculpatul T.M.D. a fost cercetat în lipsă, în dosarul nr.566/P/2005 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat, prev. de art.20 Cod penal raportat la art.174 alin.1 – 175 alin.1 lit.i Cod penal, faptă comisă la 21.06.2005 pe raza comunei Fundeni, judeţul Galaţi, parte vătămată fiind T.M.

Deoarece inculpatul se sustrăgea urmăririi penale, Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi a solicitat emiterea unui mandat de arestare în lipsă, propunerea fiind respinsă ca nefondată prin încheierea de şedinţă din 08.11.2005 a Tribunalului Galaţi, pronunţată în dosarul nr.1910/P/2005.

În cauză a formulat recurs Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi.

Prin încheierea de şedinţă din 16.12.2005 a Curţii de Apel Galaţi, pronunţată în dosar 1532/P/2005, a fost admis recursul formulat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi, a fost casată încheierea de şedinţă din 08.11.2005 a Tribunalului Galaţi, pronunţată în dosar nr.1910/P/2005 şi în rejudecare a fost admisă propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi şi s-a dispus arestarea în lipsă a inculpatului pe o durată de 30 de zile de la data prinderii efective a acestuia fiind emis mandatul de arestare preventivă nr.1/U/16.12.2005 al Curţii de Apel Galaţi.

Prin rechizitoriul nr.566/P/2005 din 08.05.2006 inculpatul T.M.D. a fost trimis în judecată în lipsă, cauza fiind înregistrată pe rolul Tribunalului Galaţi sub nr.932/P/2006.

Verificând stadiul acestui dosar, Curtea a constatat că instanţa de fond a menţinut mandatul de arestare preventivă nr.1/U/16.12.2005 al Curţii de Apel Galaţi în mod implicit, în sensul că nu s-a pronunţat asupra menţinerii, revocării sau înlocuirii acestei măsuri preventive.

Între timp, din verificările efectuate de organele de poliţie a rezultat că inculpatul a părăsit ţara la 30.09.2005 şi se afla în Italia, localitatea Milano, astfel că Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi a solicitat emiterea unui mandat de urmărire internaţională pe numele inculpatului T.M.D., conform prevederilor art.661 din Legea nr.302/2004, modificată prin Legea nr.224/2006.

Curtea a apreciat că pentru soluţionarea prezentei cauze, competenţa materială revine Tribunalului Galaţi, din următoarele considerente:

1. Este adevărat că, Curtea de Apel Galaţi a emis mandatul de arestare preventivă nr.1/U/16.12.2005 prin care s-a dispus arestarea preventivă în lipsă, a inculpatului, în baza încheierii de şedinţă din 16.12.2005 pronunţată în dosarul nr.1532/P/2005.

Aceasta s-a datorat însă faptului că a fost admis recursul formulat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi împotriva încheierii de şedinţă din 08.11.2005 a Tribunalului Galaţi, pronunţată în dosar 1910/P/2005 şi pentru a se evita fie ca judecătorul fondului să emită un mandat de arestare preventivă împotriva propriei sale voinţe, fie ca judecătorul delegat cu executările penale să emită un mandat de arestare preventivă fără să participe la judecarea propunerii de arestare preventivă.

De supravegherea punerii în executare a mandatului de arestare preventivă nr.1/U/16.12.2005 trebuia să se ocupe tot Tribunalul Galaţi, pentru că în situaţia contrară s-ar ajunge la o disjungere artificială a competenţelor, în sensul că supravegherea punerii în executare a măsurii arestării preventive a inculpatului ar aparţine Curţii de Apel Galaţi, iar judecarea în fond a cauzei şi pronunţarea asupra vinovăţiei inculpatului ca şi asupra menţinerii, revocării, înlocuirii măsurii arestării preventive ar aparţine Tribunalului Galaţi.

2. S-a considerat că judecătorul fondului, respectiv cel învestit cu soluţionarea dosarului nr.932/P/2006 al Tribunalului Galaţi, care are căderea să se pronunţe asupra măsurilor preventive luate în cauză, respectiv menţinerea, revocarea, înlocuirea măsuri arestării preventive a inculpatului are căderea să se pronunţe şi asupra cererii formulate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi privind emiterea unui mandat de urmărire internaţională, care este în esenţă tot o măsură preventivă, dar cu element de extraneitate.

3. Din analiza prevederilor art.661 din Legea nr.302/2004, modificată prin Legea nr.224/2006, rezultă că acest articol face parte din dispoziţiile care reglementează procedura extrădării active.

Or, potrivit modificărilor aduse Legii nr.302/2004 prin Legea nr.224/2006, procedura extrădării active revine instanţelor de fond (judecătorii sau tribunale), după caz şi nu curţilor de apel.

4. Prin modificările aduse Codului de procedură penală prin Legea nr.281/2003 şi Legea nr.356/2006, potrivit art.281 pct.5 Cod procedură penală competenţa Curţii de Apel se rezumă la soluţionarea cererilor de extrădare pasivă sau a cererilor privind transferul persoanelor condamnate în străinătate.

Dispoziţiile Codului de procedură penală, care este o lege organică, au prioritate şi sunt de imediată aplicare, astfel încât s-a considerat că prevederile art.661 din Legea nr.302/2004 modificată prin Legea nr.224/2006 nu pot institui o procedură derogatorie de la competenţa materială a Curţii de Apel.

Aşa fiind şi constatând că prevederile Legii nr.302/2004 modificată prin Legea nr.224/2006 se completează cu dispoziţiile Codului de procedură penală, în baza prevederilor art.42 Cod procedură penală, Curtea a declinat competenţa de soluţionare a cererii în favoarea Tribunalului Galaţi.

Etichete: