Top

Mandat de urmărire internaţională. Motiv de respingere a emiterii mandatului de urmărire internaţională – art. art. 81 alin. 3 lit. b din Legea nr. 302/2004

Mandat de urmărire internaţională.

Motiv de respingere a emiterii mandatului de urmărire internaţională – art. art. 81 alin. 3 lit. b din Legea nr. 302/2004

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Proceduri prevăzute în legi speciale. Mandatul de urmărire internaţională.

Indice alfabetic: Drept procesual penal

– mandat de urmărire internaţională.

Legea nr. 302/2004, art. 81 alin. 3 lit. b

În conformitate cu dispoziţiile art. 66 ind. 1 alin. 1 se emite un mandat de urmărire internaţională în vedere exercitării urmăririi penale ori a judecăţii, ori de câte ori nu a intervenit potrivit legii române, prescripţia răspunderii penale sau a executării pedepsei , ori amnistia sau graţierea şi este îndeplinită condiţia ca pedeapsa prev. de lege să fie de cel puţin un an.

În situaţia în care sesizarea pentru emiterea mandatului european de arestare nu se referă la calitatea de inculpat ori condamnat a celui pentru care se solicită emiterea, această sesizare se respinge, nefiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 66 ind. 1 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 modificată.

Tribunalul Ialomiţa – secţia penală – încheierea din 17.12.2010.

Prin sesizarea Parchetului de pe lângă T.I., înregistrată pe rolul T.I. sub nr.6215/98/2010 din 17.12.2010, se solicită emiterea unui mandat de urmărire internaţională privind pe învinuitul M.M.I., fost „M.”, zis” B.” fiul lui M. şi M. , născut la XXXXXX în S., jud. I., domiciliat în comuna C., jud. I., fără forme legale în S., str. G.M., nr.52, jud. I. CNP-XXXXXXXX, cu motivarea că sunt îndeplinite condiţiile cerute de art. 66 ind. 1 din Legea nr. 302/2004, fiind emis pe numele acestuia mandatul de arestare preventivă nr. 40/UP/ 04.11.2010 de la a cărui executare învinuitul se sustrage, existând date că a părăsit teritoriul statului român.

Se arată că faptele comise de învinuit, în noaptea de 6/7.08.2009 şi 16/17.08.2009, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de tentativă de omor calificat, prev. de art. 20 rap. la art. 174-175 lit. i Cod penal şi ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, prev. de art. 321 alin. 2 Cod penal, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de la 7 ani şi 6 luni la 12 ani şi 6 luni.

Sesizării parchetului i-au fost ataşate adresa I.P.J. I. nr. 349519/A/09.12.2010, mandatul de arestare preventivă nr. 40/UP/04.11.2010, fişa persoanei urmărite şi copia cazierului judiciar.

Din oficiu s-a dispus ataşarea încheierii nr. 25 din 04.11.2010 a Tribunalului I., prin care s-a dispus arestarea preventivă, în lipsă, a învinuitului M.M.I., pe o perioadă de 10 zile, începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare preventivă.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului se constată neîndeplinirea condiţiilor cumulative prevăzute imperativ de dispoziţiile alin. 1 al art. 66 ind. 1 din Legea nr. 302/2004, pentru următoarele considerente:

Astfel, dispoziţiile menţionate stabilesc că în situaţia prevăzută la art. 66 ind. 1 alin. 1, în cazul în care un mandat de arestare preventivă sau de executare a pedepsei nu poate fi dus la îndeplinire, întrucât inculpatul ori condamnatul nu se mai află pe teritoriul României, instanţa care a emis mandatul de arestare preventivă sau instanţa de executare, după caz, la propunerea procurorului sesizat în acest scop de către organele de poliţie, emite un mandat de urmărire internaţională în vederea extrădării, care se transmite Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea difuzării prin canalele specifice.

Este de observat că dispoziţiile menţionate au în vedere situaţia care se referă la imposibilitatea ducerii la îndeplinite a unui mandat de arestare preventivă sau de executare a pedepsei, emis pe numele unui inculpat ori condamnat, întrucât persoana vizată nu se mai află pe teritoriul României.

Ori, în cauza de faţă numitul M.M.I., fost „M.”, nu are niciuna dintre cele două calităţi prev. expres şi limitativ de art. 66 ind. 1 alin. 1, inculpat sau condamnat , sens în care apreciem că nu ne aflăm în situaţia reglementată de acest articol şi, implicit, nu sunt îndeplinite toate condiţiile cerute de lege pentru emiterea mandatului de urmărire internaţională.

Faţă de cele ce preced, a constat că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. 1 pentru a emite un mandat de urmărire internaţională, privind pe numitul M.M.I.. si a respins sesizarea Parchetului de pe lângă T.I., având ca obiect emiterea unui mandat de urmărire internaţională pentru învinuitul M.M.I.

Văzând şi dispoziţiile art. 66 ind. 1 alin. 5 din Legea nr. 302/2004.

Definitivă prin nerecurare.

Etichete: