Top

Procedura civila

Prin cererea formulata la data de 14.04.2006 contestatatorii M.M., C.M., P.M., G.A., B.C., Y.M., M.S., D.M., B.D. si B.R. au solicitat in contradictoriu cu A.J.V.P.S. Braila anularea hotararlor adunarii generale din data de 21.05.2005, deoarece la data de 16.05.2006 consiliul AJVPS Braila a convocat Adunarea Generala in data de 21.05.2005., iar conform prevederilor statutului AJVPS trebuia ca anterior adunarii generale sa aiba loc adunarile generale ale grupelor, in conformitate cu art. 32 din statut, insa aceste adunari nu s-au tinut .

Prin decizia civila nr. 98 din 13.04.2006 a Tribunalului Braila s-a casat incheierea de sedinta din data de 04.11.2005, dispunandu-se trimiterea spre rejudecare a cauzei.

Prin sentinta civila nr. 2542 din 03.05.2006 a Judecatoriei Braila, instanta, in rejudecare, a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor C.M., B.D., D.M. si B.R. si a admis cererea formulata de P.M., G.S.L., Z.M. si a anulat hotararile adunarii generale a AJVPS Braila din data de 21.05.2006.

Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta a retinut ca potrivit art. 39 din statutul AJVPS Braila, adunarile generale ale grupelor de vanatori nu au fost statutar intrunite.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs AJVPS Braila, invocand nelegalitatea ei deoarece potrivit art. 23 din O.G. nr. 26/2000 hotararile adunarii generale atacate de cei in drept se solutioneaza in camera de consiliu de catre judecatoria in circumscriptia careia asociatia isi are sediul, iar instanta a solutionat cererea in sedinta publica si ca in mod gresit instanta de fond a retinut ca adunarile generale de grupe s-au tinut fara o norma de reprezentare.

Prin decizia civila nr. 6 din 14.12.2006 Tribunalul Braila a respins recursul ca nefondat si a retinut ca motivul invocat de catre recurenta cu privire la nesolutionarea in camera de consiliu este neintemeiat si nu poate duce la casarea hotararii deoarece incalcarea normei speciale de procedura privind solutionarea cererii in camera de consiliu nu atrage nulitatea hotararii atacate, avand in vedere ca nu s-a dovedit ca prin incalcarea acestei norme au fost lezate interese de ordine publica si nici nu sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii hotararii . Pe fondul cauzei Tribunalul Braila a apreciat ca in mod corect instanta de fond a retinut ca adunarile generale locale ale membrilor asociatiei de vanatori si pescari a avut loc fara o norma de reprezentare, iar adunarea generala fost nestatutara, iar procesele verbale nu au facut dovada ca a fost intrunita majoritatea membrilor grupei de participanti la adunarile generale si ca nu s-a tinut a doua convocare a adunarilor potrivit art. 39 alin. 1 din Statutul asociatiei .

Potrivit art. 21 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, adunarea generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea asociatilor, iar potrivit alin. 5 al aceluiasi articol, regulile privind organizarea si functionarea adunarii generale se stabilesc prin statut, iar incalcarea prevederilor legale, cat si a celor prevazute in statutul asociatiei, privind adunarea generale atrage anularea hotararilor luate, daca nu au fost respectate prevederile privind convocarea si reprezentarea membrilor sai.

Etichete: