Top

Stare de recidivă

CONDAMNAREA PENTRU O INFRACŢIUNE SĂVÂRŞITĂ ÎN TIMPUL MINORITĂŢII NU POATE CONSTITUI PRIM TERMEN AL RECIDIVEI

Prin sentinţa penală nr. 115/29.10.2008, pronunţată de judecătoria însurăţei, instanţa, în temeiul art. 334 C.proc.pen., a dispus schimbarea încadrării juridice a faptei prin eliminarea art. 37 lit. b C.pen..

Cât priveşte încadrarea juridică dată faptei prin rechizitoriu, unde s-a apreciat că inculpatului îi sunt aplicabile dispoziţiile art.37 lit.”b” cod penal, instanţa a constatat că inculpatului i-a fost aplicată o pedeapsă cu amenda penală de 175.000 lei vechi, pentru fapta prev. de art.180 alin.2 cod penal, cu aplicarea art.90 alin.2 cod penal şi art.109 cod penal, prin sentinţa penală nr…. a Judecătoriei Brăila, însă fapta fiind săvârşită la vârsta minorităţii nu poate atrage starea de recidivă, potrivit art.38 alin.(1) lit.”a” cod penal, motiv pentru care instanţa a pus în discuţia părţilor schimbarea încadrării juridice dată faptei prin rechizitoriu, astfel că potrivit art.334 cod pr. penală a dispus schimbarea încadrării juridice, eliminând art.37 lit.”b” cod penal.

Etichete: