Top

Omisiunea instantei de a se pronunta pe un capat de cerere. Aplicarea dispoz. art. 281 Cod pr.civila.

Reclamanta L.I. a solicitat majorarea pensiei de intretinere stabilita prin hotarare judecatoreasca, aratand ca veniturile obtinute de parat sunt mai mari, Judecatoria Tulcea a admis cererea si a dispus majorarea pensiei de intretinere de la 1.499.190 lei lunar, la 3.699.641 lei, lunar, cu titlu de obligatie de intretinere.
Ulterior, reclamanta a solicitat indreptarea erorii materiale strecurate in cuprinsul hotararii pronuntate, in sensul ca nu este mentionata data inceperii majorarii pensiei si nici despagubirile solicitate in sedinta publica din 5 aprilie 2002, in valoare de 24.676.178 lei.
Prin incheiere, Judecatoria Tulcea a admis in parte cererea de indreptare a erorii materiale si in temeiul art. 281 Cod pr.civila a dispus indreptarea erorii materiale, in sensul completarii dispozitivului cu privire la data inceperii majorarii pensiei. Prin aceeasi incheiere s-a respins ca inadmisibil capatul de cerere privind acordarea despagubirilor civile.
Impotriva acestei sentinte civile a declarat recurs reclamanta L.I. aratand ca, in cauza, nu este vorba de o singura majorare de pensie de intretinere, ci obiectul actiunii sale il reprezinta despagubiri civile de doua categorii: prestatie lunara periodica si diferenta dintre aceasta suma si salariul cuvenit si ca i-a fost incalcat dreptul la aparare, cererea privind despagubirile fiind respinsa ca inadmisibila printr-o incheiere nemotivata de indreptare a erorii materiale, in camera de consiliu, fara citarea partilor.
Prin decizia civila nr. 8/10 ian.2003, Tribunalul a admis recursul si a casat hotararea atacata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante de fond, instanta de control judiciar constatand ca prima instanta a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere, omisiune pe care a incercat sa o indrepte prin incheiere pronuntata in camera de consiliu, fara citarea partilor. In acest mod, instanta de fond solutionand cererea de indreptare a erorii materiale pe exceptia de inadmisibilitate, a incalcat dreptul la aparare.

N.R.

De altfel, instanta nu putea sa se pronunte in conditiile art. 281 Cod pr.civila ci, ar fi trebuit sa faca aplicarea dispoz. art. 2812 alin. 1 si 2 Cod pr.civila si sa citeze partile si sa solutioneze cererea de urgenta, prin hotarare separata si nu prin incheiere. Oricum, se impune casarea hotararii si trimiterea cauzei spre rejudecare pentru solutionarea tuturor capetelor de cerere.

(decizia civila nr.8/10.01.2003
pronuntata de Tribunalul Tulcea)

Etichete: