Top

Majorare pensie intretinere

SENTINTA CIVILĂ NR.670 din 02 martie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi inregistrată sub nr. …/327/2008 reclamanta … l-a chemat in judecată pe pârâtul .. pentru ca prin hotărârea ce se va pronunta sa se dispună majorarea pensiei de intretinere la care a fost obligat pârâtul prin sentinta civilă nr. 3745/10 dec.2006 a Judecătoriei Tulcea intrucât intre timp pensia pârâtul care a stat la baza stabilirii obligatiei de intretinere s-a majorat.

In sustinerea actiunii s-au depus la dosar următoarele inscrisuri, in copie, sentinta civilă nr.2187/8 sept.2003,reteta medicală, sentinta civilă nr. 3745/19.dec.2006 a Judec. Tulcea, cupon pensie pârât, adeverinta medicala eliberata reclamantei.

Pârâtul legal citata nu s-a prezentat şi nici nu a formulat intâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că acţiunea reclamantei este intemeiată. Astfel,potrivit art.41 alin.1 Cod familie, soţii îşi datorează intretinere până la desfacerea căsătoriei:Mai mult decât atât, obligatia de intretinere persistă şi după desfacerea căsătoriei in unele situaţii precizate de art. 41 al.2 cod familie.

In ce priveşte cuantumul acestei obligaţii, in lipsa unor precizări speciale in textele legale, se aplică cota prevăzută de art. 41 al.3 cod familie şi anume 1/3 din venitul net din muncă al soţului obligat la plata întreţinerii.

Cum in cauza s-a făcut dovada stării de nevoie in care se află reclamanta prin adeverinţa medicală aflată la fila 10 precum şi a veniturilor din pensie pe care le-a obţinut pârâtul în ultimele 6 luni, instanţa urmează a admite acţiunea si a majora pensia de întreţinere stabilită prin sentinţa civilă nr. 3745/2006 a Judecătoriei Tulcea de la 110 lei la 273,89 lei lunar începând cu data introducerii acţiunii 2.12.2008 şi până la încetarea stării de nevoie.

Etichete: