Top

APEL – EVACUARE

Dosar nr. 209/179/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DECIZIA CIVILĂ NR. 6

Şedinţa publică din 14 ianuarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr. 209/179/2008 din 4 martie 2008, reclamantul ….. a chemat în judecata pârâtele …….. ca pe cale de hotarâre judecatoreasca sa se dispuna evacuarea acestora din imobilul situat în …….., pentru lipsa titlu locativ, cu obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecata.

Prin Sentinta civila nr. ………. – Judet Tulcea a respins actiunea ca nefondata.

Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut ca reclamantul a depus la dosar contractul de vânzare-cumparare încheiat între Statul Român si colonistul ….. privind o suprafata de 11,1120 ha situate în ….. precum si un imobil compus dintr-o constructie cu 2 camere, o bucatarie, dependinte, cu un teren loc de casa în suprafata de …… m.p., situat în vatra satului ….., judet Tulcea.

Instanta a apreciat ca, cu actul intitulat contract de vânzare-cumparare datat ……., reclamantul …… nu a facut dovada proprietatii, a titlului locativ pentru imobilul pentru care a solicitat evacuarea pârâtei, deoarece nu a facut dovada ca era mostenitor al colonistului ….., atâta timp cât din cartea de identitate seria …… a rezultat ca prenumele tatalui reclamantului era ……

Reclamantul si-a precizat actiunea în sensul ca a solicitat evacuarea pârâtei ….. de pe terenul casei din comuna ……, iar mobilul cererii de evacuare era tocmai acela ca voia sa-si recupereze terenul.

Din chitanta depusa la dosar de catre pârâta ….. la data de ……, a rezultat ca ……. a vândut un imobil lui ……. fara a se mentiona daca era doar imobil casa de locuit sau imobil casa de locuit si teren, dar din declaratia lui …… a rezultat ca acesta a cumparat de la …….. o casa de locuit, fara a se face referire si la o suprafata de teren.

Pentru a-si recupera terenul asa cum a mentionat în interogatoriu si cum si-a precizat actiunea în sensul ca a solicitat evacuarea pârâtei de pe terenul casei, reclamantul avea la dispozitie calea actiunii în revendicare, nicidecum calea actiunii în evacuare.

Impotriva acestei sentinte a declarat apel reclamantul ……. care a criticat-o ca netemeinica, nelegala, sustinând ca gresit prima instanta a respins actiunea întrucât în realitate pârâtele ocupa si în prezent imobilul fara titlu legal, abuziv.

S-a solicitat admiterea apelului, schimbarea hotarârii în sensul admiterii actiunii.

Examinând cauza în raport de critica formulata, tribunalul constata apelul nefundat.

Evacuarea este sanctiunea civila aplicabila locatarului pentru neîndeplinirea unor obligatii legale, referitoare la modul de exercitare a drepturilor locative ca urmare a derularii unui contract de închiriere.

In cauza, nu se pune problema existentei unor raporturi juridice derivate din contract de închiriere ci, asa cum a retinut instanta de fond, reclamantul solicita de fapt recunoasterea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren aferenta casei pe care o înstrainase anterior dar aceasta nu se poate face pe calea actiunii în evacuare.

De altfel, pârâta …….. detine titlu de proprietate asupra terenului aferent casei de locuit astfel ca nu se poate retine ca aceasta ocupa abuziv imobilul solicitat de catre reclamant.

Fata de aceste considerente, cum hotarârea instantei de fond de respingere a actiunii reclamantului este legala, temeinica, în conformitate cu dispozitiile art. 296 Cod proc. civ., se va respinge apelul ca nefondat.

Etichete: