Top

Evacuare dispusa pe cale de ordonanta presedintiala

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 19.08.2008, cu nr. 1797/188/2008, reclamantul CA l-a chemat în judecata pe pârâtul SG si a solicitat instantei, ca pe cale de ordonanta presedintiala, sa dispuna evacuarea pârâtului din casa de locuit situata pe suprafata de 9300 m.p. teren, imobil situat în comuna Poiana Teiului, satul Pîrîul Fagului, judetul Neamt, care a facut obiectul contractului de vânzare – cumparare autentificat cu nr. 9248/26.04.1994.

În fapt, prin contractul de vânzare – cumparare autentificat cu nr. 9248/26.04.1994 a cumparat de la vânzatoarea SM, mama pârâtului o casa de locuit situata pe suprafata de 9300 m.p. teren, imobil situat în comuna Poiana Teiului, satul Pîrîul Fagului, judetul Neamt. Vânzatoarea a decedat la data de 02.02.1995. În luna aprilie 2008, pârâtul a ocupat imobilul prin violenta, astfel ca a formulat o plângere penala împotriva lui pentru savârsirea infractiunilor de amenintare si violare de domiciliu. Împotriva pârâtului a fost începuta penala. Cu toate acestea, pârâtul continua sa ocupe abuziv imobilul, îl ameninta si încearca sa-l loveasca când discuta cu el ca sa elibereze imobilul, a arat pamântul, a cosit iarba si a distrus bunuri din locuinta. Mai arata ca pârâtul este obligat sa-l garanteze pentru evictiune, potrivit dispozitiilor art. 1337 din Codul civil, în calitatea sa de succesor al vânzatoarei.

Analizând probele administrate în cauza, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Prin contractul de vânzare – cumparare autentificat cu nr. 9248/26.04.1994, reclamantul CA a dobândit de la vânzatoarea SM, mama pârâtului SG, dreptul de proprietate având ca obiect o casa de locuit situata pe suprafata de 9300 m.p. teren, imobil situat în comuna Poiana Teiului, satul Pîrîul Fagului, judetul Neamt(vezi fila 4). Vânzatoarea a decedat la data de 02.02.1995(vezi fila 5). În luna aprilie 2008, pârâtul a ocupat imobilul în mod abuziv respectiv în lipsa unui titlu locativ. Reclamantul a formulat o plângere penala împotriva pârâtului pentru savârsirea infractiunilor de amenintare si violare de domiciliu care face obiectul dosarului nr. 450746/2008 al Postului de politie al comunei Poiana Teiului. Împotriva pârâtului a fost începuta urmarirea penala(vezi fila 7). La data de 25.08.2008, la cererea pârâtului, Primaria comunei Poiana Teiului îi înscrie imobilul în litigiu în rolul agricol(vezi filele 18-20). Pârâtul sustine ca el si cu fratele sau ST, în prezent decedat, au construit casa, dupa cea a fost demolata cea veche în perioada anilor 1978-1979 si ca el locuieste în prezent în casa respectiva. În prezent, partile au un proces civil având ca obiect constatare nulitate act juridic, care face obiectul dosarului nr. 1968/188/2008 al Judecatoriei Bicaz(vezi fila 25).

Fata de cele retinute, instanta constata ca actiunea este întemeiata si urmeaza sa o admita în temeiul art. 480 din Codul civil si art. 581 din Codul de procedura civila, pentru urmatoarele considerente:

Instanta constata ca în cauza sunt îndeplinite conditiile de admisibilitate ale ordonantei presedintiale prevazute de art. 581 din Codul de procedura civila, respectiv urgenta, vremelnicia si neprejudecarea fondului.

Urgenta consta în necesitatea de a înlatura atingere adusa de atributelor dreptului de proprietate al reclamantului asupra imobilului, în situatia în care în mod abuziv pârâtul îl lipseste de folosinta bunului si fructele acestuia. Masura evacuarii este evident una vremelnica, putându-se oricând reveni asupra ei, iar neprejudecarea fondului de asemenea din moment ce nu stabileste dreptul de proprietate sau atributele acestuia în mod irevocabil.

În ce priveste fondul cauzei, instanta constata ca actiunea civila este întemeiata în situatia în care reclamantul a dovedit dreptul sau de proprietate asupra imobilului si ocuparea abuziva a acestuia iar reclamantul nu a dovedit ca ar avea un drept locativ asupra casei sau de posesie asupra terenului.

Etichete: