Top

Evacuare

Sedinta publica din 23.02.2009

Sentinta civila nr. 592

Sub numarul …. din …. s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamantul ……, domiciliat în …., prin care solicita ca în contradictoriu cu pârâtii ….., citati la locul de munca situat în ……, sa se dispuna evacuarea acestora din apartamentul aflat în proprietatea reclamantului, situat în ……..

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca a cumparat nuda proprietate a respectivului imobil în baza unui contract de vânzare-cumparare încheiat în anul ….., dreptul de uzufruct viager fiind rezervat de catre vânzator. Acesta din urma a decedat, dar cu toate acestea, pârâtii, adica tatal reclamantului si concubina tatalui, nu îi permit accesul în apartament, schimbând încuietoarea de la usa si ocupând apartamentul.

În probatiune, reclamantul a depus la dosarul cauzei fotocopie de pe contractul de vânzare-cumparare autentificat prin încheierea nr. ……

Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în suma de ….lei potrivit chitantei atasata la fila ..si cu …. lei timbru judiciar.

Pârâtii ……., legal citati, au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea actiunii reclamantului aratând ca, desi imobilul respectiv a fost cumparat din banii lor, se afla în proprietatea reclamantului, care începând cu toamna anului ….. l-a dat spre folosire, pentru o perioada de ….. ani unei familii, în vederea executarii unor amenajari interioare. Au mai aratat pârâtii ca nu au locuit niciodata în respectivul apartament si nu locuiesc nici în prezent acolo.

La termenul de judecata din ….., prezent personal în fata instantei, reclamantul ……. a confirmat, la întrebarea instantei, faptul ca pârâtii nu au locuit niciodata în respectivul imobil si ca nici acum nu locuiesc acolo, însa în împiedica accesul în apartament prin faptul ca au schimbat încuietoarea de la usa.

Fata de aceste precizari ale reclamantului, instanta constata ca actiunea acestuia, având ca obiect evacuare, este nefondata. Astfel, situatia premisa în cazul unei astfel de actiuni consta tocmai în faptul ca pârâtii folosesc un imobil, aflat în proprietatea reclamantului, fara a avea nici un titlu sau drept locativ cu privire la acesta. Este vorba, bineînteles, de o locuire efectiva a pârâtilor într-un imobil, întrucât doar într-o asemenea situatie s-ar putea dispune evacuarea lor din acel imobil.

Aceasta situatie premisa nu este realizata în prezenta cauza întrucât pârâtii nu au locuit, nici înainte de formularea prezentei actiuni si nici dupa acest moment, în imobilul aflat în proprietatea reclamantului. Tocmai pentru ca pârâtii nu au locuit în imobil nici înainte de formularea actiunii de catre reclamant, actiunea acestuia trebuie respinsa ca nefondata, iar nu ca ramasa fara obiect, aceasta solutie fiind valabila doar daca pârâtii ar fi parasit imobilul dupa formularea cererii de chemare în judecata.

Relativ la faptul ca pârâtii au schimbat încuietoarea de la usa apartamentului, indiferent daca este real sau nu, nu are relevanta în solutionarea unei cereri având ca obiect evacuare, ci poate constitui obiectul unei alte actiuni, cum ar fi obligatia de a face, actiune cu care instanta nu a fost însa învestita.

Etichete: