Top

Recurs- Tardivitate

Dosar nr. 320/179/2008

DECIZIA CIVILĂ Nr. 130

Şedinţa publică de la 13 Februarie 2009

Referitor la recursul declarat de reclamanta S.C. ……… împotriva sentinţei civile nr. 876 din 18.11.2008 a Judecătoriei Babadag, tribunalul reţine următoarele :

Prin cererea adresată Judecătoriei Tulcea şi înregistrată sub nr. 6517/327/2007 din 3 decembrie 2007 reclamanta SC ……… l-a chemat în judecată pe pârâtul ……… pentru ca pe cale de hotărâre judecătorească să se dispună obligarea acestuia la plata sumei de 1.000 lei cu titlu de despăgubiri.

In motivare s-a arătat că la data de 17.10.2007 autoturismul cu număr de înmatriculate ……… proprietatea reclamantei, care efectua curse în regim de taxi a fost lovit de autovehicul ……… aparţinând pârâtului. Aşa cum rezultă din procesul-verbal de contravenţie seria AY nr. 0159241 întocmit de organele de poliţie, la volan se afla pârâtul, iar accidentul s-a produs din vina exclusivă a acestuia prin neacordarea de prioritate.

Urmare acestui eveniment rutier, autoturismul care lucra în regim de taxi, conform autorizaţiei nr. 252/22.09.2004 a stat în Service la reparaţi din data de 17.10.2007 şi până la 24.10.2007.

În toată această perioadă, societatea a înregistrat un prejudiciu de 1.000 lei ca urmare a inactivităţii autovehiculului având numărul de înmatriculare sus menţionat. Calculul pagubei s-a făcut prin verificarea încasărilor realizate de acest autoturism în lunile anterioare producerii accidentului.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 998 şi următoarele Cod civil şi ale art. 274 Cod pr. civilă.

Pentru dovedirea susţinerilor s-au depus la dosar : procesul verbal de contravenţie seria AY nr. 0159241 încheiat la 17.10.2007, autorizaţia taxi nr., 252/22.09.2004 eliberată de Primăria Municipiului Tulcea, factura fiscală nr. 4335699/24.10.2007 şi un set de bonuri fiscale.

La data de 12 decembrie 2007 pârâtul a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea ca nefondată a acţiunii introduse.

S-a arătat că prin cererea formulată se urmăreşte îmbogăţirea fără just temei, întrucât beneficiul nerealizat invocat de către reclamantă nu este dovedit. Pentru ca acesta să existe trebuie îndeplinite mai multe condiţii, iar una dintre acestea este ca prejudiciul să fie cert.

În speţă, ne aflăm însă în faţa unui prejudiciu eventual care nu trebuie confundat cu prejudiciul viitor deoarece este lipsit de certitudine şi nu poate justifica acordarea de despăgubiri.

Avariile suferite de autoturism au fost superficiale, iar acesta putea circula potrivit autorizaţiei eliberate de poliţie şi să fie folosit până la momentul reparaţiei.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 115 Cod pr. civilă.

Prin sentinţa civilă nr. 481 din 26.02.2008 Judecătoria Tulcea şi-a declinat competenţa de soluţionare în favoarea Judecătoriei Babadag.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Babadag cu nr. 320/179/2.04.2008.

Prin sentinţa civilă nr. 876 din 18 noiembrie 2008, pronunţată de Judecătoria Babadag a fost respinsă cererea ca nefondată.

Pentru a pronunţa aceasta soluţie prima instanţă a reţinut următoarele :

În vederea dovedirii cererii instanţa la solicitarea reclamantei a încuviinţat proba cu interogatoriu pârâtului.

Răspunzând la întrebările puse de S.C……., ……… a declarat că nu este vinovat de producerea accidentului şi nu este dispus să-i remită reclamantei vreo sumă de banii cu titlu de despăgubiri pentru avariile produse autoturismului ……….

Ulterior, la 23.09.2008 s-a dispus efectuarea unei expertize contabile de către economist ……….., având ca obiectiv stabilirea mediei veniturilor realizate de autoturismul taxi de genul celui implicat în accident pe o perioadă de 6 luni anterioară datei producerii evenimentului rutier, în raport de actele contabile depuse la dosar.

Deşi s-au acordat două termene în vederea achitării onorariului stabilit, de 500 lei, reclamanta nu şi-a îndeplinit această obligaţie, motiv pentru care a fost decăzută din probă potrivit art. 170 Cod pr. civilă.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta S.C. ………, care a criticat-o pentru nelegalitate.

La termenul din 13.02.2009, s-a pus în discuţie tardivitatea introducerii recursului.

Referitor la acest aspect, tribunalul reţine că potrivit art. 301 Cod pr. civilă termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel.

Analizând comunicarea sentinţei civile nr. 876/2008 a Judecătoriei Babadag, se observă că hotărârea a fost comunicată reclamantei la data de 31.12.2008 , astfel încât termenul de recurs se împlinea la data de 16.01.2009, care a căzut într-o zi lucrătoare.

Cu toate acestea, recursul a fost declarat la data de 19.12.2008, fiind primit de Judecătoria Babadag la data de 20.01.2009.

Faţă de cele expuse se constată că recursul reclamantei S.C. ……… este declarat cu depăşirea termenului de 15 zile, motiv pentru care recursul va fi respins ca tardiv introdus.

Etichete: