Top

Plg. contrav.

Sentinta civilă 833/17/03/2009

Deliberând asupra cauzei având ca obiect plângere contravenţională, instanţa reţine următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea în data de 03.12.2008, sub nr. unic. ……… petentul ……………. a contestat procesul- verbal de contravenţie seria ………… emis în data de 30.10.2008 de ……………., solicitând anularea acestuia, pentru motive de netemeinicie.

În motivarea plângerii, petentul a învederat instanţei în esenţă că a oprit autoturismul pe care îl conducea pe trecerea de pietoni şi nu în parcarea specială configurată pentru maşinile taxi.

În drept, petentul îşi motivează cererea pe dispoziţiile OG 2/2001.

În dovedirea plângerii a ataşat copie a procesului verbal contestat (fila 4 dosar).

La data de 12.01.2009 intimata, legal citată, a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale şi menţinerea procesului-verbal ca temeinic şi legal.

În susţinerea întâmpinării a depus la dosar înscrisuri în susţinerea întâmpinării, respectiv raportul din data de 14.11.2008- fila 12 dosar, fotografia- fila 47 şi înregistrarea video pe suport CD- fila 48.

Instanţa constată că plângerea contravenţională este scutită de taxa judiciară de timbru, conform art. 36 din OG 2/2001.

În cauză, instanţa a încuviinţat şi a administrat proba cu înscrisuri pentru ambele părţi, cu fotografii şi proba cu înregistrarea video.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal seria ………. emis în data de 30.10.2008 de ………… (fila 4 dosar), petentul a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 500 lei pentru săvârşirea faptei prevăzută de disp. art. 48 pct.1 lit.a din HCL 69/2008 şi sancţionată de art. 48 pct.1 lit.a. din acelaşi act normativ, constând în aceea că în data de 30.10.2008, ora 20,10 a fost surprins staţionând cu autoturismul marca Dacia Logan, cu nr de înmatriculare ……….. în parcarea taxi de la Hotel SELECT.

Fiind învestită, potrivit art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu verificarea legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, instanţa constată următoarele:

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal, instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art. 16 şi art. 17 din O.G. nr. 2/2001, cuprinzând toate menţiunile prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute.

Sub aspectul temeiniciei, instanţa reţine că în fapt, din fotografiile depuse la fila 47 dosar rezultă că auto cu nr de înmatriculare ………………., se afla în staţionare pe marcajul de configurare a trecerii de pietoni. Din înregistrarea video depusă la dosar pe suport CD- fila 48, rezultă cadre mai largi, care permit instanţei să reţină locul unde s-a făcut înregistrarea, respectiv că maşina sus indicată staţiona în parte pe trecerea de pietoni din faţa magazinului Diana şi în parte pe banda 1 de rulaj de pe str. Babadag pe sensul de mers spre str. Păcii.

Staţia pentru taxiuri amenajată special în faţa Hotelului SELECT este configurată în partea de parcare, în afara părţii de rulaj de pe str. Babadag şi este delimitată de marcajul pentru trecerea de pietoni, iar maşina petentului era staţionată de cealaltă parte a marcajului trecerii de pietoni decât partea de unde începe configurarea locurilor de taxi.

Faţă de această împrejurare de fapt relevată cu aceste mijloace de probă produse de intimată, instanţa reţine că fapta reţinută în sarcina petentului de a fi staţionat în parcarea special amenajată pentru taxiuri nu există, astfel încât procesul-verbal este netemeinic, urmând să fie anulat, iar petentul exonerat de plata amenzii contravenţionale.

Etichete: