Top

Fond-Asigurări sociale – Contestaţie decizie de pensionare

Dosar nr. 2711/88/2008

SENTINTA CIVILA NR. 394

Sedinta publica din data de 11 martie 2009

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.2711/88/2008, contestatoarea … a contestat , în contradictoriu cu intimata Casa Judeteana de Pensii Tulcea deciziile emise anterior deciziei nr.30595/15.10.2008 prin care i-a fost recalculata pensia la suma de 947 lei.

În motivarea contestatiei s-a aratat ca prin decizia nr.30595/15.10.2008 i-a fost recalculata pensia la suma de 947 lei (pensie pentru stagiu complet de cotizare). Urmare a comunicarii acestei decizii, a constatat ca, de fapt, trebuia sa beneficieze de aceasta pensie înca din anul 2001. având în vedere ca a fost pensionata în 1984, pe motiv de boala – grad 2 invaliditate. Odata cu intrarea în vigoare a Legii nr.19/2000 si adoptarea noului sistem de punctaj, pârâta trebuia sa constate ca, înca din anul 2001 contestatoarea îndeplinea conditiile prevazute la sart.47 lit.b din lege, pentru acordarea pensiei – stagiu complet.

S-a mai aratat ca documentele din care reiesea handicapul accentuat fusesera depuse la dosarul de pensionare înca din 1984, când a fost pensionata. Desi pensia i s-a modificat în timp, nu a primit vreo decizie de la pârâta si din calculele pe ultimii trei ani se deduce ca pârâta nu a facut aplicarea textului de lege mai sus mentionat si nu i-a acordat pensia pentru stagiu complet de cotizare.

Abia prin decizia nr.30595/15.10.2008 se recunoaste situatia de fapt de a i se acorda pensia corespunzatoare stagiului complet de cotizare dar începând cu 1.10.2008.

În drept, s-au invocat preved. art.87 din Legea nr.19/2000 iar în dovedire s-au depus la dosarul cauzei în copie: decizia de pensionare nr.30595/15.10.2008 si adeverinta nr.15191/2008.

La data de 8 ianuarie 2009 reclamanta a facut o serie de precizari la cererea de chemare în judecata aratând ca nu a înteles sa conteste decizia de pensionare din anul 2008 ci decizia de pensionare din anul 2002, solicitând totodata si plata diferentei dintre drepturile de pensie corespunzatoare stagiului complet de cotizare si sumele efectiv platite pentru perioada 1.10.2005 – 1.10.2008 (perioada neprescrisa).

În aparare, intimata Casa Judeteana de Pensii Tulcea a formulat întâmpinare aratând ca pensionarea contestatoarei s-a realizat în baza Legii nr.3/1977 si ca datorita unor erori s-au aplicat preved. HG nr.332/2000.

A mai aratat intimata ca în cauza nu s-a formulat nici o cerere de solicitare a aplicarii art.47 al.1 lit.b din Legea nr.19/2000 si nici nu exista vreun certificat de încadrare în grad de handicap.

În dovedirea sustinerilor din întâmpinare intimata a depus la dosarul cauzei în copie toate deciziile de pensionare ale contestatoarei, decizia de debit nr. 30595/2002, fisele de pensie si o serie de adrese si cereri.

Analizând contestatia în raport de probele administrate, instanta constata urmatoarele:

Potrivit deciziei nr. 30595/16.02.1984 contestatoarea … a fost înscrisa la pensie de invaliditate ca urmare a deciziei medicale nr.23/18.01.1084 a Comisiei Judetene de Pensii Tulcea – Comisia de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca, prin care aceasta este încadrata în gradul II de invaliditate. Aceasta pensionare s-a realizat în baza disp. Legii nr.3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat si asistenta sociala.

Potrivit art.34 din Legea nr.3/1977, la împlinirea vârstei de 60 de ani barbatii si 55 ani femeile, pensionarii pentru pierderea capacitatii de munca sunt trecuti din oficiu în categoria pensionarilor pentru munca depusa si limita de vârsta.

Conditia de vârsta impusa de acest text de lege a fost îndeplinita de contestatoare la data de 2.09.1999 când aceasta a împlinit vârsta de 55 ani, fiind nascuta la data de 2.09.1944.

Întrucât la aceasta data nu s-au aplicat preved. acestui text de lege, în anul 2000 s-au aplicat preved. HG nr.332/2000, beneficiind de un coeficient de recorelare a pensiei de 42,14% corespunzator unei pensii de invaliditate, în loc de un coeficient de 29,35% de care ar fi trebuit sa beneficieze în baza pensiei pentru limita de vârsta, încasând astfel nejustificat pâna în anul 2002, o pensie mai mare decât cea cuvenita.

În aceasta situatie s-a emis decizia nr. 30595/25.06.2002 prin care s-a stabilit un debit de 1.994.714 lei vechi datorita aplicarii eronate a HG nr.332/2000.

Prin decizia nr. 30595/25.06.2002 contestatoarea a fost trecuta la pensie pentru limita de vârsta conform art.34 din Legea nr.3/1977 fara modificarea cuantumului pensiei.

Potrivit art.47 al.1 lit.b din Legea nr.19/2000 persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare în conditii de handicap preexistent calitatii de asigurat, în functie de gradul handicapului, beneficiaza de reducerea vârstelor standard de pensionare prev.în anexa nr.3, cu 10 ani daca au realizat cel putin 2/3 din stagiul complet de cotizare pentru cei cu handicap accentuat.

La data la care contestatoarea a împlinit vârsta de 55 ani aceste dispozitii legale erau în vigoare, însa în evidentele Casei Judetene de Pensii nu exista nici un certificat de încadrare în grad de handicap accentuat pentru a putea fi aplicate aceste prevederi.

Contestatoarea a facut cerere pentru aplicarea preved. art.47 al.1 lit.b din Legea nr.19/2000 abia la data de 5.09.2008 când a anexat si certificatul bnr.4354/27.08.2008 eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap prin care aceasta este încadrata în grad de handicap accentuat.

Fata de toate aceste considerente, data fiind inexistenta unei cereri anterioare lunii august 2008 precum si a vreunui certificat de încadrare în grad de handicap accentuat în evidentele intimatei, contestatia este privita ca neîntemeiata si urmeaza a fi respinsa în totalitate.

Etichete: