Top

ASIGURĂRI SOCIALE. Contestaţie împotriva deciziei de pensionare.

Conform tezei a II a din art. 41 alin. 2 Legea 19/2000 atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, prin cresterea vârstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei si de la 62 de ani pentru barbati, conform esalonarii prevazute în anexa nr. 3, ajungându-se la 65 de ani care constituie vârsta standard de pensionare pentru barbati.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 2059/116/2009 la data de 24.07.2009 reclamantul VP, a formulat în contradictoriu cu pârâta Casa Judeteana de Pensii Calarasi contestatie împotriva deciziei nr. 155828 privind acordarea pensiei anticipata partiala emisa de catre pârâta la data de 27.05.2009 solicitând ca prin hotarârea judecatoreasca ce se va pronunta sa se dispuna anularea acestei decizii si recalcularea pensiei luând în calcul datele cuprinse în Legea 19/2000.

Reclamantul si-a motivat contestatia prin concluziile scrise depuse la data de 12.10.2009 , în care arata ca la data emiterii deciziei de pensionare , respectiv la data de 27.05.2009 vârsta standard de pensionare conform Anexei nr. 3 din Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale era de 63 ani si 7 luni si nu de 64 de ani si 10 luni asa cum a calculat pârâta, iar stagiul complet de cotizare era de 32 ani si 2 luni si nu de 34 ani si 5 luni .

Mai arata reclamantul ca la data pensionarii , respectiv a acordarii pensiei anticipate partial avea vârsta de 59 de ani si 10 luni, iar numarul de luni la anticipare este în opinia sa de 45 de luni si nu de 60 de luni cum gresit a mentionat pârâta în decizia contestata.

Considera , raportat la dispozitiile din anexa 3 din Legea nr. 19/2000, ca i se cuvine o pensie mai mare decât cea calculata de catre pârâta.

În termen legal pârâta formuleaza întâmpinare, solicitând respingerea actiunii reclamantului ca netemeinica si nelegala, decizia privind acordarea pensiei anticipate partial fiind emisa în mod legal.

În motivarea întâmpinarii pârâta arata ca reclamantul este nascut în data de 02.07.1949 iar la data acordarii pensiei avea vârsta de 59 de ani si 10 luni si un stagiu de cotizare realizat de 40 de ani, 8 luni si 19 zile , stagiu realizat integral în sector de stat în conditii normale de munca.

Pârâta considera ca vârsta standard de pensionare este de 64 de ani si 10 luni, vârsta pe care reclamantul nu o avea la data stabilirii pensiei, iar de la acest aspect pârâta interpreteaza diferit solicitarile reclamantului.

Cu privire la determinarea punctajului mediu anual, pârâta considera ca i-au fost valorificate toate datele si elementele cuprinse în documentele existente la dosarul de pensie, punctajul calculându-se pe baza salariilor si sporurilor cuprinse în acestea , apreciind ca în mod corect a calculat si stabilit drepturile reclamantului.

Tribunalul, analizând actele si lucrarile dosarului în raport de sustinerile partilor , precum si de prevederile Legii 19/ 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, constata urmatoarea situatie de fapt si de drept.

Reclamantul VP a formulat contestatie împotriva decizieI de pensionare anticipata partial nr. 155828 din 27.05.2009 în termen legal.

Potrivit dispozitiile art. 50 alin 1 din Legea 19/2000 „asiguratii care au realizat stagiile complete de cotizare, precum si cei care au depasit stagiul complet de cotizare cu pâna la 10 ani pot solicita pensie anticipata partiala cu reducerea vârstelor standard de pensionare cu cel mult 5 ani.”, iar conform aliniatului 2 al aceluiasi articol „cuantumul pensiei anticipate partiale se stabileste din cuantumul pensiei pentru limita de vârsta, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat si cu numarul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 2.”,

Vazând decizia în speta , raportat la dispozitiile din Anexa nr. 3 din Legea nr. 19/2000 , instanta constata ca reclamantul VP s-a nascut la data de 02.07.1949 si la data stabilirii drepturilor de pensie anticipata partial, respectiv data de 02.05.2009 avea vârsta de 59 de ani si 10 luni si un stagiu de cotizare realizat de 40 de ani, 8 luni si 19 zile ( stagiu realizat în conditii normale de munca).

Pornind de la aceste premise si raportându-ne la dispozitiile art. 50 alin 1 si 2 din Legea 19/2000 constata ca într-adevar pârâta a calculat gresit vârsta standard de pensioare, aceasta fiind de 63 ani si 7 luni si nu de 64 de ani si 10 luni, iar stagiu complet de cotizare de 32 ani si 2 luni si nu de 34 de ani si 5 luni ( conform anexei III din Legea 19/2000 în care sunt evidentiate vârstele standard de pensionare si stagiile minime si complete de cotizare pentru femei si barbati, pe ani si pe luni, pe perioada aprilie 2001 – martie 2015, petentul încadrându-se la pozitia aprilie 2009- iulie 2009). În aceste conditii reducând vârsta standard de pensionare de 63 ani si 7 luni cu 5 ani ( conform art. 50 alin1 din Legea 19/2000) , rezulta ca vârsta la care reclamantul putea beneficia de pensie anticipata partial este de 58 de ani si 7 luni.

Conform tezei a II a din art. 41 alin 2 Legea 19/2000 atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, prin cresterea vârstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei si de la 62 de ani pentru barbati, conform esalonarii prevazute în anexa nr. 3, ajungându-se la 65 de ani care constituie vârsta standard de pensionare pentru barbati.

Având în vedere ca reclamantul, la data emiterii deciziei contestate, a depasit stagiul complet de cotizare cu peste 8 ani, procentul de diminuare pentru fiecare luna de anticipare este de 0,10 % ( conform tabelului 2 prevazut de art. 50 din Legea 19/2000) si nu de 0,20 cum a stabilit pârâta.

Pentru aceste considerente priveste întemeiata contestatia formulata de reclamant urmând a o admite si în consecinta, va anula decizia nr. 155828 privind acordarea pensiei anticipata partiala emisa de catre pârâta Casa Judeteana de Pensii Calarasi la data de 27.05.2009.

Va obliga pârâta Casa Judeteana de Pensii Calarasi la recalcularea pensiei si emiterea unei noi decizii de pensionare anticipate partial avându-se în vedere ca la data pensionarii reclamantul VP avea vârsta standard de pensionare de 63 de ani si 7 luni si un stagiu complet de cotizare de 32 de ani si 2 luni, precum si la recalcularea punctajului mediu anual realizat de catre reclamant în perioada de cotizare .

În temeiul art. 36 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti opinia asistentilor judiciari este concordanta cu solutia si considerentele expuse în motivarea prezentei hotarâri.

Vazând si dispozitiile art. 157 din Legea 19/2000 rap la art. 299 si urm Cod procedura civila.

Ramasa irevocabila prin decizia Curtii de Apel Bucuresti.

Etichete: