Top

Pretentii

SENTINTA CIVILA nr.609
Sedinta publica din 5 martie 2008

Prin cererea adresata acestei instante si inregistrata sub nr……… reclamantul ………a chemat in judecata civila pe paratii …………… pentru ca in contradictoriu cu acestia, prin hotararea ce se va pronunta, paratii sa fie obligati sa plateasca reclamantului cate ….reprezentand contravaloarea reparatiilor la acoperisul blocului.
In motivare reclamantul arata ca in luna ……. a efectuat izolatia acoperisului blocului in aripa de S-V a imobilului, plata in valoare de ….. lei, conform facturilor si devizului inaintate la …….., a suportat-o personal recuperand de la familia ……….
A mai aratat reclamantul ca de atunci a trecut un an de zile insa ceilalti coproprietari nu au achitat partile ce le revin din reparatia bunului comun.
In dovedire reclamantul a depus la dosar o serie de inscrisuri si a solicitat luarea unui interogatoriu paratului ……
Paratii ………. au depus intampinare la dosar.
Prin aceste intampinari paratii au aratat ca : nu au cunostinta de lucrarea efectuata de colocatarul lor ; nu au nici un contract de construire sau o intelegere cu reclamantul ; in imobilul lor toate lucrarile la subsolul blocului, pe scara sau acoperis se fac numai cu aprobarea asociatiei de locatari nr…. asociatie care aduce la cunostinta locatarilor lucrarea ce urmeaza sa se efectueze ; Asociatia de Locatari nr…..incaseaza la fiecare inceput de an o suma de bani pentru aceste lucrari ; aceasta suma este afisata la scara fiecarui imobil ; in anul …… asociatia a incasat de la fiecare locatar al scarii mai sus mentionata, suma de ….lei ; reclamantul sa se adreseze asociatiei de locatari nr…..asociatia care rezolva problemele fiecarui locatar.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele :
In luna …..reclamantul ….. a procedat la efectuarea reparatiei acoperisului blocului in care partile locuiesc si mai precis a zonei din partea de …..a imobilului.
Reclamantul a fost cel care a avansat sumele necesare efectuarii acestor reparatii iar parte din coproprietari au restituit ulterior sumele aferente.
In cursul judecatii instanta a luat act de renuntarea la judecata a reclamantului in privinta paratului ……
Potrivit art.23 lit.c din H.G.nr.400/2003 proprietarii sunt obligati sa contribuie la repararea sau, dupa caz, la consolidarea si la mentinerea in stare de siguranta a proprietatii comune indivize din cadrul condominiului si sa permita accesul persoanelor autorizate si insotite de administratorul cladirii pentru efectuarea reparatiilor la instalatiile comune, conform prevederilor din statutul asociatiei de proprietari.
Conform art.2. 4 din anexa 1 la normele metodologice ale HG nr.400/2003 proprietatea comuna include toate partile din condominiu care nu sunt parti dintr-un apartament sau spatiu cu alta destinatie decat cea de locuinta, adica si acoperisul blocului.
Sustinerile partilor nu pot fi primite, din adresa emisa de ….( fila …..dosar) rezultand ca lucrarile respective au fost necesare, nu a fost incasata nici o suma de bani de la proprietari pentru aceasta lucrare, exista un fond de reparatii, la nivel de asociatie de proprietari, fond din care se executa lucrari de reparatii foarte urgente; exista si un fond de rulment la nivel de asociatie de proprietari, fond din care reprezentantii asociatiei de proprietari, achita facturile ce cuprind costurile prestatiilor.
Mai mult, la dosar a fost depus tabelul nominal ( pag…..) cu persoanele care au fost de acord cu executarea respectivelor lucrari, printre acestea figurand si paratii.
In raport de toate aceste considerente urmeaza ca instanta sa admita actiunea si sa oblige paratul …. sa plateasca reclamantului ….. suma de 322 lei reprezentand c/valoare reparatii acoperis.
Totodata instanta va obliga paratul …. sa plateasca reclamantului ….. suma de 322 lei reprezentand c/valoare reparatii acoperis .
Vazand si dispozitiile art.274 si urm. Cod procedura civila instanta va obliga paratii sa plateasca reclamantului fiecare cate 19,5 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Etichete: