Top

Liberare conditionata

Sentinta Penala nr.817
Sedinta publica din 01 august 2008

Prin cererea adresata la aceasta instanta si inregistrata sub nr. ……… din …….., petentul …………. a solicitat liberarea sa conditionata.
In motivarea cererii sale, petentul a aratat, ca doreste sa fie pus in libertate deoarece are un copil de care doreste sa aiba grija de el.
La dosarul cauzei s-a depus de catre Penitenciarul …….., procesul verbal nr…………. al Comisiei de Propuneri pentru punerea in libertate conditionata, precum si caracterizarea petentului.
Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta retine ca prin sentinta penala nr. ……… a Tribunalului ……….. petentul a fost condamnat la o pedeapsa de ………… inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de talharie, prevazuta de art.211 C.penal si a inceput executarea pedepsei la data de …………., aceasta urmand sa expire la data de ………
De la data de ………. si pana la ……….. petentul a executat un numar de ……. zile, la care se adauga arest preventiv o zi si ……. zile ca urmare a muncii prestate, totalizand …….. zile castigate si executate.
Pentru a fi analizat in comisia de liberare conditionata trebuie sa execute 2/3 din pedeapsa, respectiv …….. zile.
De asemenea, se mai mentioneaza ca pe perioada executarii pedepsei a fost sanctionat disciplinar de mai multe ori, pentru abateri disciplinare grave, la data analizarii cererii, acesta avand un raport de pedepsire neridicat.
Potrivit art.59 C.pen., dupa ce a executat cel putin 2/3 din durata pedepsei, in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani sau cel putin 3/4 in cazul inchisorii mai mari de 10 ani, condamnatul care este staruitor in munca, disciplinat si da dovezi temeinice de indreptare, tinandu-se seama de antecedentele sale penale, poate fi liberat conditionat inainte de executarea in intregime a pedepsei.
Pentru a putea beneficia de liberare conditionata este necesara indeplinirea cumulativa a trei conditii, respectiv : executarea unei parti din pedeapsa, care este diferita in functie de pedeapsa aplicata de instanta, varsta condamnatului si forma de vinovatie cu care s-a savarsit infractiunea, staruinta in munca si disciplina condamnatului, iar o a treia conditie priveste dovezile temeinice de indreptare de care trebuia sa dea dovada.
Avand in vedere ca nu sunt indeplinite, cumulativ, conditiile pentru ca acesta sa fie liberat conditionat, instanta urmeaza a respinge cererea ca nefondata.
Urmeaza a fixa termen pentru reiterarea cererii pe data de …….
In baza art.192 alin.2 c.pr.penala, urmeaza a obliga petentul la plata sumei de ……. lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.

Etichete: