Top

Liberare conditionata

Prin cererea adresată acestei instanţe comisia pentru propuneri liberare condiţionată din cadrul Penitenciarului Tulcea a solicitat liberarea condiţionată a condamnatului ……. fiind întrunite cerinţele art. 59 cod penal.

Examinând actele dosarului instanţa retine următoarele: …….. fost condamnat prin sentinţa penală nr.475/2006 a Judecătoriei Olteniţa la o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art.209 Cod penal.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 05.06.2006 urmând ca aceasta să expire la 04.06.2010, iar transformată în zile reprezintă 1461zile.

Pentru a putea deveni propozabil condamnatul trebuie sa execute 2/3 din pedeapsa, adică 974 zile, iar de la data de 05.06.2006 până la 06.02.2009 condamnatul a executat 978 zile.

Având în vedere situaţia expusă, la care se adăugă că pe timpul executării pedepsei condamnatul s-a dovedit conştiincios în muncă, dând dovezi temeinice de îndreptare, fiind recompensat, instanţa constată cererea întemeiată, urmând a o admite, fiind întrunite în cauză condiţiile art.59 Cod penal.

Tags: