Top

Liberare condiţionată

Dosar nr.524/327/2009

DECIZIA PENALA NR.44

Sedinta publica din 12 martie 2009

Cu privire la recursul penal, constata urmatoarele :

Prin cererea adresata Judecatoriei Tulcea si înregistrata sub nr. 524/327/2009, condamnatul … a solicitat liberarea sa conditionata .

Prin sentinta penala nr.182 din 20.02.2009 Judecatoria Tulcea a respins cererea condamnatului … ca nefondata si a fixat termen pentru reiterarea cererii la data de 19.02.2010.

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond analizând actele si lucrarile dosarului, a avut în vedere faptul ca , de la data de 6.02.2007 si pâna la 20.02.2009 petentul a executat un nr. de 746 zile , iar pentru a fi analizat în comisia de liberare conditionata trebuia sa execute 2/3 din pedeapsa , respectiv 1338 zile. Pe perioada executarii pedepsei a fost pedepsit disciplinar de trei ori, rapoartele nefiind ridicate.

S-a mai retinut faptul ca prin s.p. nr.666/2007 a Judecatoriei Tulcea, petentul a fost condamnat la o pedeapsa de 4 ani închisoare pentru savârsirea infractiunii de tâlharie, a început executarea pedepsei la data de 06.02.2007 urmând ca aceasta sa expire la data de 05.02.2011 iar de la data de 6.02.2011 începe executarea unei alte pedepse de 1 an si 6 luni închisoare pentru inf. de furt,aplicata prin sentinta penala nr.1364/2007 a Judecatoriei Tulcea urmând sa expire la data de 05.08.2012.

Împotriva sentintei penale nr.182/20.02.2009 a Judecatoriei Tulcea a declarat recurs petentul, sustinând ca are dreptul la liberarea conditionata întrucât a executat jumatate din pedeapsa si , desi a fost sanctionat a fost si recompensat.

Examinând hotarârea recurata, în raport de probele administrate si de critica din recurs, precum si din oficiu, tribunalul retine urmatoarele:

Din actele dosarului se retine ca , de la data de 6.02.2007 si pâna la 20.02.2009 petentul a executat un nr. de 746 zile , iar pentru a fi analizat în comisia de liberare conditionata trebuia sa execute 2/3 din pedeapsa , respectiv 1338 zile iar pe perioada executarii pedepsei a fost pedepsit disciplinar de trei ori, rapoartele nefiind ridicate. În concluzie, în mod temeinic si legal, instanta de fond a constatat ca cererea petentului nu îndeplineste cerintele legale.

Astfel, conform art.59 Cod penal pentru a putea beneficia de liberare conditionata condamnatul trebuie sa execute o parte din pedeapsa , care este diferita în functie de pedeapsa aplicata ,de vârsta condamnatului si de forma de vinovatie cu care a fost savârsita infractiunea , sa fie staruitor în munca , disciplinat si sa dea dovezi temeinice de îndreptare.

Recurentul a solicitat ca liberarea sa conditionata sa se faca în temeiul prevederilor art.60 din codul penal, respectiv dupa executarea unei fractii de jumatate din pedeapsa în a carei executare se afla.

Daca se are în vedere împrejurarea ca recurentul executa o pedeapsa pentru o infractiune de tâlharie, care este sanctionata de lege cu închisoarea mai mare de 10 ani, este evident ca nu i se pot aplica prevederile art.60 din Codul penal pentru ca, în alineatul 1 al textului de lege amintit, una din conditii pentru liberare este executarea fractiei de pedeapsa prevazuta de art.59 din codul penal si, în speta, aceasta fractie este de 2/3.

Raportat la cele ce preced, tribunalul va respinge recursul declarat de petentul … ca nefondat si va mentine sentinta penala nr.182 din 20.02.2009 a Judecatoriei Tulcea, ca temeinica si legala.

Întrucât, recurentul a beneficiat de aparator desemnat din oficiu, onorariul acestuia din urma, în cuantum de 100 lei, se va avansa din fondul M.J. catre Baroul de avocati Tulcea, pentru avocat … .

Etichete: