Top

Liberare conditionata

SENTINŢA PENALĂ NR.238

Şedinţa publică din 6 martie 2009

Prin cererea adresată la această instanţă şi înregistrată sub nr.743/327/2009 din 04.02.2009, petentul condamnat ——— a solicitat liberarea sa condiţionată.

Petentul a motivat cererea.

La dosarul cauzei s-au depus cererea de liberare condiţionată formulată de petent, adresa nr.17121/12.02.2009, adresa nr.18225/05.03.2009 şi procesul verbal nr.40/30.01.2009 emise de Penitenciarul Tulcea.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa penală nr.1148/2006 a Judecătoriei Bucureşti Sector 2 petentul a fost condamnat la o pedeapsă de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prevăzută de art.211 Cod penal.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 20.04.2005, urmând ca aceasta să expire la data de 28.11.2009, adică 1826 zile.

Pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, condamnatul trebuie să execute 2/3 din pedeapsă respectiv 1217 zile.

De la data de 20.04.2005 până la 30.01.2009 condamnatul a executat 1382 zile, arest preventiv 142 zile, la care i se adaugă 0 zile ca urmare a muncii prestate, totalizând 1524 zile.

La data de 31.03.2008 a fost examinat de comisia de propuneri pentru punerea în libertate condiţionată din cadrul Penitenciarului Bucureşti Jilava şi a fost amânat până la 30.03.2009 pentru abateri disciplinare comise şi timp insuficient pentru resocializare, iar prin sentinţa penală nr.805/28.07.2008 emisă de Judecătoria Tulcea s-a fixat termen pentru reiterare la 30.01.2009.

De asemenea, se mai menţionează că pe perioada amânării a avut o comportare corespunzătoare, s-a încadrat în programul ordonat al locului de deţinere, a fost recompensat o dată şi nu s-a semnalat cu abateri disciplinare.

La data de 30.01.2009 a fost examinat de comisia de propuneri pentru punerea în libertate condiţionată din cadrul Penitenciarului Tulcea şi a fost amânat până la 29.03.2009 pentru abatere disciplinară comisă în timpul amânării.

Pentru a putea beneficia de libertate condiţionată este necesară îndeplinirea cumulativă a trei condiţii, respectiv: executarea unei părţi din pedeapsă, care este diferită în funcţie de pedeapsa aplicată de instanţă, vârsta condamnatului şi forma de vinovăţie cu care s-a săvârşit infracţiunea, stăruinţa în muncă şi disciplina condamnatului, iar o treia condiţie priveşte dovezile temeinice de îndreptare de care trebuia să de dovadă.

Având în vedere situaţia expusă, instanţa apreciază prin raportare la dispoziţiile art.59 Cod penal că cererea este întemeiată, urmând a o admite şi va dispune liberarea condiţionată a petentului.

Onorariu apărător oficiu în sumă de 100 lei se va vira din fondul MJ către BA Tulcea pentru av. ———–

Etichete:

Liberare conditionata

SENTINŢA PENALĂ NR.237

Şedinţa publică din 6 martie 2009

Prin cererea adresată la această instanţă şi înregistrată sub nr.525/327/2009 din 28.01.2009, petentul ——- a solicitat liberarea sa condiţionată.

Petentul a motivat cererea sa.

La dosarul cauzei s-au depus cererea de liberare condiţionată formulată de petent, adresa nr.16717/PTTL/06.02.2009, procesul verbal nr.84/13.06.2008, caracterizarea petentului, adresa nr.17891/PTTL/27.02.2009 şi procesul verbal nr.50/06.02.2009 emise de Penitenciarul Tulcea.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa penală nr.1488/2002 a Judecătoriei Bucureşti Sector 1, petentul a fost condamnat la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art.209 Cod penal.

Pentru a putea beneficia de libertate condiţionată este necesară îndeplinirea cumulativă a trei condiţii, respectiv: executarea unei părţi din pedeapsă, care este diferită în funcţie de pedeapsa aplicată de instanţă, vârsta condamnatului şi forma de vinovăţie cu care s-a săvârşit infracţiunea, stăruinţa în muncă şi disciplina condamnatului, iar o treia condiţie priveşte dovezile temeinice de îndreptare de care trebuia să de dovadă.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 08.03.2005, urmând ca aceasta să expire la data de 06.03.2010.

Pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, condamnatul trebuie să execute 2/3 din pedeapsă, respectiv 1217 zile.

De la data de 08.03.2005 până la 06.02.2009 condamnatul a executat 1432 zile, arest preventiv 1 zi, la care i se adaugă 24 zile ca urmare a muncii prestate, totalizând 1457 zile.

La data de 13.06.2008 a fost discutat şi amânat până la data de 02.02.2009, conform deciziei penale nr.3/20.01.2009 a Tribunalului Tulcea. Se mai menţionează că pe perioada executării pedepsei a avut un comportament necorespunzător, fiind sancţionat de cinci ori pentru abateri disciplinare grave şi recompensat de două ori. A fost folosit la activităţi productive pe o perioadă de 5 luni. Pe perioada amânării s-a remarcat la activităţi sportive, fiind recompensat de trei ori cu ridicarea măsurilor disciplinare aplicate anterior. A beneficiat de liberare condiţionată în anul 1998.

Având în vedere situaţia expusă prin raportare la dispoziţiile art.59 Cod penal, instanţa apreciază cererea ca nefondată, urmând a o respinge în acest temei.

Va fixa termen pentru reiterarea cererii la data de 01.05.2009.

Va obliga petentul la plata sumei de 180 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 150 lei se va vira din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Tulcea, din care suma de 100 lei pentru avocat ————- şi suma de 50 lei pentru avocat ———-

Etichete:

Liberare conditionata

SENTINŢA PENALĂ NR.236

Şedinţa publică din 6 martie 2009

Prin cererea adresată la această instanţă şi înregistrată sub nr.288/327/2009 din 20.01.2009, petentul ———— a solicitat liberarea sa condiţionată.

Petentul a motivat cererea sa.

La dosarul cauzei s-au depus cererea de liberare condiţionată formulată de petent, adresa nr.16033/PTTL/13.02.2009, procesul verbal nr.22/06.02.2009, adresa nr.17510/PTTL/20.02.2009, adresa nr.18226/PTTL/05.03.2009 şi procesul verbal nr.27/21.11.2008 emise de Penitenciarul Tulcea.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa penală nr.129/2006 a Tribunalului Tulcea, petentul a fost condamnat la pedeapsa de 5 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prevăzută de art.211 Cod penal.

Pentru a putea beneficia de libertate condiţionată este necesară îndeplinirea cumulativă a trei condiţii, respectiv: executarea unei părţi din pedeapsă, care este diferită în funcţie de pedeapsa aplicată de instanţă, vârsta condamnatului şi forma de vinovăţie cu care s-a săvârşit infracţiunea, stăruinţa în muncă şi disciplina condamnatului, iar o treia condiţie priveşte dovezile temeinice de îndreptare de care trebuia să de dovadă.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 28.08.2005, urmând ca aceasta să expire la data de 27.08.2010.

Pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, condamnatul trebuie să execute 2/3 din pedeapsă, respectiv 1217 zile.

De la data de 28.08.2005 până la 06.02.2009 condamnatul a executat 1259 zile, la care i se adaugă 36 zile ca urmare a muncii prestate, totalizând 1295 zile.

La data de 21.11.2008 a fost discutat şi amânat până la data de 20.11.2009, iar prin sentinţa penală nr.1448/19.12.2008 a Judecătoriei Tulcea s-a fixat termen pentru reiterare pentru data de 02.02.2009. Se mai menţionează că pe perioada executării pedepsei a avut un comportament necorespunzător, fiind sancţionat de unsprezece ori pentru abateri disciplinare grave şi recompensat de două ori. A participat la activităţi cultural – educative, urmând două cursuri de calificare pentru meseriile de tâmplar lucrător în cultura plantelor. Pe perioada amânării nu a participat la activităţi productive şi nu s-a remarcat prin activităţi care să arate reintegrarea socială a acestuia. A fost recompensat o dată cu ridicarea măsurii disciplinare aplicate anterior.

Se mai arată că la data de 06.02.2009 a fost discutat şi amânat până la data de 05.11.2009 pentru neparticipare la activităţi productive şi timp insuficient pentru reintegrare socială.

Având în vedere situaţia expusă prin raportare la dispoziţiile art.59 Cod penal, instanţa apreciază cererea ca nefondată, urmând a o respinge în acest temei.

Va fixa termen pentru reiterarea cererii la data de 01.09.2009.

Va obliga petentul la plata sumei de 180 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Onorariul apărătorului din oficiu în sumă de 150 lei se va vira din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul de Avocaţi Tulcea, din care suma de 100 lei pentru avocat ——- şi suma de 50 lei pentru avocat ———.

Etichete:

Liberare conditionata

Prin cererea adresată acestei instanţe comisia pentru propuneri liberare condiţionată din cadrul Penitenciarului Tulcea a solicitat liberarea condiţionată a condamnatului …… fiind întrunite cerinţele art. 59 cod penal.

Examinând actele dosarului instanţa retine următoarele: ……… fost condamnat prin sentinţa penală nr.2152/2006 a Judecătoriei Tulcea la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art.209 Cod penal.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 11.01.2007 urmând ca aceasta să expire la 10.07.2010 iar transformată în zile reprezintă 1277 zile.

Pentru a putea deveni propozabil condamnatul trebuie sa execute 2/3 din pedeapsa, adică 851 zile, iar de la data de 11.01.2007 până la 20.02.2009 condamnatul a executat 772 zile, la care se adaugă 79 zile ca urmare a muncii prestate, rezultând un total de 851 zile.

Având în vedere situaţia expusă, la care se adăugă că pe timpul executării pedepsei condamnatul s-a dovedit conştiincios în muncă, dând dovezi temeinice de îndreptare, fiind recompensat, instanţa constată cererea întemeiată, urmând a o admite, fiind întrunite în cauză condiţiile art.59 Cod penal.

Etichete:

Liberare conditionata

Prin cererea adresată acestei instanţe comisia pentru propuneri liberare condiţionată din cadrul Penitenciarului Tulcea a solicitat liberarea condiţionată a condamnatului ……. fiind întrunite cerinţele art. 59 cod penal.

Examinând actele dosarului instanţa retine următoarele: …….. fost condamnat prin sentinţa penală nr.475/2006 a Judecătoriei Olteniţa la o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art.209 Cod penal.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 05.06.2006 urmând ca aceasta să expire la 04.06.2010, iar transformată în zile reprezintă 1461zile.

Pentru a putea deveni propozabil condamnatul trebuie sa execute 2/3 din pedeapsa, adică 974 zile, iar de la data de 05.06.2006 până la 06.02.2009 condamnatul a executat 978 zile.

Având în vedere situaţia expusă, la care se adăugă că pe timpul executării pedepsei condamnatul s-a dovedit conştiincios în muncă, dând dovezi temeinice de îndreptare, fiind recompensat, instanţa constată cererea întemeiată, urmând a o admite, fiind întrunite în cauză condiţiile art.59 Cod penal.

Etichete:

Liberare conditionata

Prin cererea adresată la această instanţă şi înregistrată sub nr.761/327/2009 din 05.02.2009, petentul-condamnat ……… a solicitat liberarea sa condiţionată.

În motivarea cererii, petentul arată că a participat la muncă în cadrul penitenciarului de la Chilia Veche.

La dosarul cauzei s-au depus relaţii privind caracterizarea petentului emise de Penitenciarul Tulcea.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa penală nr.135/2007 a Judecătoriei Tulcea, petentul a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art. 209 Cod penal.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 22.02.2007, urmând ca aceasta să expire la data de 21.02.2010, iar transformată în zile reprezintă 1096 zile.

Pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, condamnatul trebuie să execute 2/3 din pedeapsă, respectiv 730 zile.

De la data de 22.02.2007 până la 30.01.2009 condamnatul a executat un număr de 709 zile.

Se mai menţionează că în timpul detenţiei condamnatul fost analizat în comisia de propuneri pentru liberare condiţionată la data de 30.01.2009 şi a fost amânat pentru abateri disciplinare grave.

Pentru a putea beneficia de libertate condiţionată este necesară îndeplinirea cumulativă a trei condiţii, respectiv: executarea unei părţi din pedeapsă, care este diferită în funcţie de pedeapsa aplicată de instanţă, vârsta condamnatului şi forma de vinovăţie cu care s-a săvârşit infracţiunea, stăruinţa în muncă şi disciplina condamnatului, iar o a treia condiţie priveşte dovezile temeinice de îndreptare de care trebuie să dea dovadă.

Având în vedere cele arătate mai sus şi că petentul a fost amânat până la data de 29.07.2009 pentru abatere disciplinară gravă, dar şi pentru rapoartele neridicate, instanţa urmează a respinge cererea petentului ca nefondată.

Urmează a fixa termen pentru reiterarea cererii la data de 17.04.2009.

În temeiul art. 192 alin. 2 Cod pr. pen.va obligă petentul la plata sumei de 230 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Onorariu apărător oficiu în sumă de 200 lei se va vira din fondul MJ către BA Tulcea din care 100 de lei pentru av Manole Doru şi 100 lei pentru avocat Angheluţă Cristina .

Etichete:

Liberare conditionata

Prin cererea adresată la această instanţă şi înregistrată sub nr.685/327 din 02.02.2009, petentul-condamnat :……… a solicitat liberarea sa condiţionată.

În motivarea cererii, petentul arată că în interiorul locului de deţinere a participat la două cursuri de calificare, a fost recompensat de 11 ori.

De asemenea, mai arată că are doi copii minori.

La dosarul cauzei s-au depus relaţii privind caracterizarea petentului emise de Penitenciarul Tulcea.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin sentinţa penală nr.2036/2006 a Judecătoriei Tulcea, petentul a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt. Condamnatul a început executarea pedepsei la 02.01.2007, urmând ca aceasta să expire la data de 01.07.2010.

Pentru a deveni propozabil în vederea liberării condiţionate, condamnatul trebuie să execute 2/3 din pedeapsă, respectiv 851 zile.

De la data de 02.01.2007 până la 24.02.2009 condamnatul a executat un număr de 785 zile, la care se adaugă 42 zile ca urmare a muncii prestate, rezultând 827 zile.

Se mai menţionează că în timpul detenţiei condamnatul a avut o comportare corespunzătoare, nu a fost sancţionat disciplinar.

Pentru a putea beneficia de libertate condiţionată este necesară îndeplinirea cumulativă a trei condiţii, respectiv: executarea unei părţi din pedeapsă, care este diferită în funcţie de pedeapsa aplicată de instanţă, vârsta condamnatului şi forma de vinovăţie cu care s-a săvârşit infracţiunea, stăruinţa în muncă şi disciplina condamnatului, iar o a treia condiţie priveşte dovezile temeinice de îndreptare de care trebuie să dea dovadă.

Având în vedere cele arătate mai sus şi că petentul nu a executat fracţia prevăzută de lege pentru a beneficia de liberare condiţionată, instanţa urmează a respinge cererea petentului ca nefondată.

Urmează a fixa termen pentru reiterarea cererii la data de 24.03.2009.

În baza art. 192 alin.2 cod procedură penală va obliga petentul-condamnat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de 130 lei, onorariul apărătorului din oficiu (avocat Gaea Monica) în sumă de 100 lei urmând a fi avansat către Baroul de Avocaţi Tulcea din fondurile Ministerului Justiţiei.

Etichete:

Liberare conditionata

Prin cererea adresată acestei instanţe comisia pentru propuneri liberare condiţionată din cadrul Penitenciarului Tulcea a solicitat liberarea condiţionată a condamnatului ……… fiind întrunite cerinţele art. 59 cod penal.

Examinând actele dosarului instanţa retine următoarele: ……… fost condamnat prin sentinţa penală nr.2285/2006 a Judecătoriei Buzău la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt prevăzută de art.208 Cod penal.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 06.12.2008 urmând ca aceasta să expire la 05.06.2010 iar transformată în zile reprezintă 1278 zile.

Pentru a putea deveni propozabil condamnatul trebuie sa execute 2/3 din pedeapsa, adică 852 zile, iar de la data de 06.12.2006 până la 20.02.2009 condamnatul a executat 808 zile, la care se adaugă 46 zile ca urmare a muncii prestate, rezultând un total de 854 zile.

Având în vedere situaţia expusă, la care se adăugă că pe timpul executării pedepsei condamnatul s-a dovedit conştiincios în muncă, dând dovezi temeinice de îndreptare, fiind recompensat, instanţa constată cererea întemeiată, urmând a o admite, fiind întrunite în cauză condiţiile art.59 Cod penal.

Etichete:

Liberare conditionata

Prin cererea adresată acestei instanţe comisia pentru propuneri liberare condiţionată din cadrul Penitenciarului Tulcea a solicitat liberarea condiţionată a condamnatului …….. fiind întrunite cerinţele art. 59 cod penal.

Examinând actele dosarului instanţa retine următoarele: ……. fost condamnat prin sentinţa penală nr.13/2008 a Judecătoriei Bolintin Vale la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii prevăzute de O.U.g. 195/2002.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 14.03.2008 urmând ca aceasta să expire la 13.09.2009 iar transformată în zile reprezintă 549 zile.

Pentru a putea deveni propozabil condamnatul trebuie sa execute 2/3 din pedeapsa, adică 366 zile, iar de la data de 14.03.2008 până la 20.02.2009 condamnatul a executat 344 zile, la care se adaugă 23 zile ca urmare a muncii prestate, rezultând un total de 367 zile.

Având în vedere situaţia expusă, la care se adăugă că pe timpul executării pedepsei condamnatul s-a dovedit conştiincios în muncă, dând dovezi temeinice de îndreptare, fiind recompensat, instanţa constată cererea întemeiată, urmând a o admite, fiind întrunite în cauză condiţiile art.59 Cod penal.

Etichete:

Liberare conditionata

Prin cererea adresată acestei instanţe comisia pentru propuneri liberare condiţionată din cadrul Penitenciarului Tulcea a solicitat liberarea condiţionată a condamnatului ……… fiind întrunite cerinţele art. 59 cod penal.

Examinând actele dosarului instanţa retine următoarele: ……….a fost condamnat prin sentinţa penală nr.576/D/2005 a Tribunalului Bacău la o pedeapsă de 6 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de omor calificat prevăzută de art.175 c.p.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 05.05.2005 urmând ca aceasta să expire la 04.05.2011 iar transformată în zile reprezintă 2191 zile.

Pentru a putea deveni propozabil condamnatul trebuie sa execute 2/3 din pedeapsa, adică 1460 zile, iar de la data de 05.05.2005 până la 20.02.2009 condamnatul a executat 1388 zile, la care se adaugă 75 zile ca urmare a muncii prestate, rezultând un total de 1463 zile.

Având în vedere situaţia expusă, la care se adăugă că pe timpul executării pedepsei condamnatul s-a dovedit conştiincios în muncă, dând dovezi temeinice de îndreptare, fiind recompensat, instanţa constată cererea întemeiată, urmând a o admite, fiind întrunite în cauză condiţiile art.59 Cod penal.

Etichete: