Top

Revocare suspendae exec. ped.

Sp.123/04.02.2009

A. ASUPRA CAUZEI PENALE DE FATA:

1. In prezenta cauza, Judecătoria Tulcea a fost sesizata cu o cerere din partea judecătorului delegat din cadrul Biroului de Executări Penale, prin care se solicita revocarea suspendării executării pedepsei aplicate intimatului ……………… prin sentinţa penala nr. 764/2008 a Judecătoriei Tulcea. Alăturat sesizării a fost anexat un referat al Serviciului de Probaţiune de pe langa Tribunalul Tulcea, in care se arata ca intimatul l-a vizitat in doua rânduri (la 26.03.2008 si 08.07.2008) pe condamnatul …………, deşi prin sentinţa anterior menţionata i se interzisese luarea de contact cu acesta. Totodată, in cuprinsul referatelor întocmite de către Biroul Executări penale se arata ca intimatul nu s-a prezentat la doua întâlniri cu funcţionarii Serviciului de Probaţiune întrucât era plecat din tara (filele 21 si 30 dosar).

B. ANALIZAND ACTELE SI LUCRARILE DOSARULUI, PROBELE SI APARARILE PARTILOR, INSTANTA RETINE URMATOARELE:

2. Prin sentinţa penala nr. 342/2007 a Judecătoriei Tulcea (definitiva la 28.03.2007), intimatul ……………….. a fost condamnat la o pedeapsa de 1 an închisoare cu suspendare, stabilindu-se ca pe durata termenului de încercare de 3 ani sa respecte o serie de obligaţii si masuri de supraveghere, printre care si interdicţia de a nu intra in contact cu …………………., persoana ce avea calitatea de inculpat in respectiva cauza.

3. O dispoziţie asemănătoare a fost stabilita de către instanţa si prin sentinţa penala nr. 84/2007 (definitiva la 28.03.2007), hotărâre prin care …………………. a fost condamnat la o pedeapsa de 1 an închisoare, suspendându-se de asemenea executarea ei, intimatului interzicându-i-se pe durata termenului de încercare sa ia legătura, printre alţii, cu …………………..

4. Cele doua suspendări anterior menţionate au fost anulate prin sentinţa penala nr. 764/2008 a Judecătoriei Tulcea (definitiva la 05.08.2008), insa obligaţiile si masurile de supraveghere au fost prevăzute si in aceasta hotărâre (inclusiv interdicţia de a lua legătura cu ………………………).

5. In zilele de 26.03.2008 si 08.07.2008, intimatul ……………………… l-a vizitat in Penitenciarul Tulcea pe ………………………., fapt ce rezulta din cuprinsul relaţiilor comunicate de către aceasta instituţie (filele 7 – 9 dosar).

6. Potrivit art. 864(2) Cod Penal „daca cel condamnat nu îndeplineşte, cu rea – credinţa, masurile de supraveghere prevăzute de lege ori obligaţiile stabilite de instanţa, aceasta revoca suspendarea executării sub supraveghere, dispunând executarea in întregime a pedepsei”, aceste dispoziţii aplicându-se si condamnaţilor minori, potrivit art. 1101(3) teza ultima Cod Penal.

7. Ca un prim aspect, instanţa apreciază ca nerespectarea obligaţiei impuse de către intimat a fost făcuta cu rea – credinţa, neexistând nici un motiv întemeiat pentru care acesta a procedat in acest fel. Desi intimatul a susţinut ca l-a vizitat pe condamnatul ……………………. doar pentru ca mama acestuia era bolnava si nu ii putea duce un pachet cu cele necesare, instanţa apreciază ca acest fapt, chiar daca ar fi adevărat, nu justifica in nici un fel încălcarea obligaţiei stabilite de către instanţa de judecata.

8. In al doilea rând, potrivit dispoziţiilor art. 864(2) Cod Penal, in cazul nerespectării obligaţiilor stabilite prin hotărârea de condamnare, instanţa de judecata nu poate decât sa revoce suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, aceasta măsura având o caracter obligatoriu, instanţa neavând posibilitatea de a aprecia asupra oportunităţii sale, aşa cum se întâmpla in cazul neexecutării obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare.

9. Prin urmare, instanţa urmează a admite sesizarea judecătorului delegat din cadrul Biroului de executări penale al Judecătoriei Tulcea si va revoca suspendarea executării pedepsei de 1 an închisoare aplicate intimatului …………………. prin sentinţa penala nr. 764/2008 a Judecătoriei Tulcea, dispunând executarea in întregime a acesteia.

Etichete: