Top

Calificarea greşită a căilor de atac formulată de către condamnat împotriva sentinţei prin care s-a dispus revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, ca fiind apel şi soluţionarea acestuia în complet de doi judecători, deşi legea prevede posibilitatea atacării doar cu recurs a hotărârii instanţei de fond (Codul de procedură penală art.385 ind.1 alin.1 lit.f teza I şi art.447; Codul penal art.86 ind.4 )

În categoria hotărârilor nesusceptibile de apel şi care pot fi atacate numai cu recurs sunt incluse şi sentinţele pronunţate în materia executării hotărârilor penale, afară de cazul în care legea prevede altfel.
Curtea de Apel Iaşi, decizia penală nr.22 din 12 februarie 2008
Tribunalul Vaslui, prin sentinţa penală nr.493 din 17 decembrie 2007, în baza dispoziţiilor art.86 ind.4 C.pen., a revocat suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, aplicată condamnatului T.E.G.
S-a reţinut că persoana condamnată nu a îndeplinit cu rea-credinţă măsurile de supraveghere prevăzute de lege şi obligaţiile stabilite de instanţă, în sensul neprezentării la datele fixate la Serviciul de probaţiune.
În termen legal, hotărârea primei instanţe a fost apelată de condamnatul T.E.G.
Curtea de apel a admis apelul declarat de condamnatul T.E.G., a desfiinţat sentinţa apelată şi, în rejudecare, a respins sesizarea formulată de Biroul executări penale din cadrul Tribunalului Vaslui, privind revocarea suspendării executării sub supraveghere a pedepsei aplicate.

Etichete: