Top

Intr. exec. ped.

Sp.147/11.02.2009

ASUPRA CAUZEI PENALE DE FAŢĂ:

1. Petentul condamnat ……………. a formulat o cerere de întrerupere a executării pedepsei pe care o executa in Penitenciarul Tulcea.

2. Pentru termenul din data de 11.02.2009, Compartimentul de Evidenta din cadrul Penitenciarului Tulcea a comunicat instanţei ca petentul condamnat a fost liberat condiţionat la data de 04.02.2009.

3. Fata de acest aspect, instanţa urmează a respinge cererea de întrerupere executare pedeapsa formulata in cauza ca fiind rămasă fără obiect si il va obliga pe petent la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat.

Etichete: