Top

Cerere de intrrupere a executarii pedepsei

Sedinta publica din data de 23 martie 2009

Sentinta penala nr. 297

Sub numarul … din …. s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea de întrerupere a executarii pedepsei formulata de catre petentul-condamnat .., în prezent detinut în ….

În motivarea cererii, petentul a aratat ca mama lui este foarte bolnava, locuind în aceeasi casa cu sotia si fiul sau si ca acestia nu au nici un venit.

La dosarul cauzei a fost atasat mandatul de executare a pedepsei închisorii nr… din …, emis de catre .. (fila ..), referitor la petent.

La termenul din …, instanta a invocat din oficiu exceptia necompetentei sale materiale si a ramas în pronuntare pe acest aspect.

Relativ la aceasta exceptie, potrivit art.456 C.proc.pen., competenta sa solutioneze cererea de întrerupere a executarii pedepsei este instanta de executare sau instanta corespunzatoare în grad instantei de executare, în a carei raza teritoriala se afla locul de detinere. Din dispozitiile art.418 C.proc.pen., rezulta ca prin instanta de executare se întelege instanta care a pronuntat hotarârea în prima instanta.

În prezenta cauza, din mandatul de executare a pedepsei închisorii rezulta ca petentul se afla în executarea unei pedepse de ..ani închisoare aplicata prin sen.pen.nr… a …, definitiva prin dec.pen.nr……. a ……. Prin urmare, tribunalul este instanta de executare iar competenta de a solutiona cererea de întrerupere a executarii pedepsei apartine …., ca instanta corespunzatoare în grad instantei de executare.

Având în vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa admita exceptia necompetentei materiale a instantei, invocata din oficiu.

În baza art.456 raportat la art.42 C.proc.pen., va declina competenta de solutionare a cauzei în favoarea …..

În baza art.192 alin.3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare vor ramâne în sarcina statului.

Onorariu avocat oficiu petent, în suma de … de lei, se va vira din fondul M.J. catre B.A. .., pentru avocat ….

Etichete: