Top

Cerere de intrerupere a executarii pedepsei

Sedinta publica din data de 23 martie 2009

Sentinta penala nr. 298

Sub numarul …. din …. s-a înregistrat pe rolul …. cererea formulata de catre petentul-condamnat …., având ca obiect întrerupere executare pedeapsa.

În motivarea cererii, petentul a aratat ca la data de .., fiind propus pentru comisia pentru liberari conditionate, a fost amânat cu …luni pe motiv ca nu da dovezi temeinice de îndreptare. A mai aratat petentul ca perioada propusa de comisie este mult prea mare si ca membrii acesteia nu au avut în vedere faptul ca a participat la toate programele de reabilitare, socio-educative cât si de reintegrare în societate organizate de penitenciar.

Prin sen.pen.nr…. a … s-a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei în favoarea …., retinându-se ca la data formularii cererii de întrerupere a executarii pedepsei, petentul se afla încarcerat la …

Pe rolul acestei instante s-a format dosarul nr…. din ….

La termenul de judecata din …., prezent personal în fata instantei si asistat de avocat din oficiu, petentul a precizat ca îsi retrage cererea de întrerupere a executarii pedepsei.

Fata de atitudinea procesuala a petentului, raportat si la dispozitiile art.453 alin.21 C.proc.pen. si la decizia nr.34/2006 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie, pronuntata într-un recurs în interesul legii, potrivit careia instanta învestita cu solutionarea unei cereri de întrerupere a executarii pedepsei, în cazul retragerii acesteia, trebuie sa ia act de aceasta manifestare de vointa, instanta urmeaza sa procedeze în consecinta.

Având în vedere aceste considerente, instanta urmeaza sa ia act de retragerea cererii de întrerupere a executarii pedepsei, formulata de catre petentul-condamnat …

În baza art.192 alin.2 C.proc.pen., va fi obligat petentul la plata sumei de …. de lei, cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de ..de lei, reprezentând onorariu avocat oficiu, se va vira din fondul M.J. catre B.A. … pentru avocat ….

Etichete: