Top

Infractiuni la lg 192

SENTINŢA PENALĂ NR. 52

Şedinţa nepublică de la 19.01.2009

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea cu nr. …….., înregistrat la Judecătoria Tulcea, sub nr. …….. la data de ………, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului ………,CNP ……., fiul lui ……. şi ……., născut la data de ………, domiciliat în ……….., pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 562 alin. 1 lit. a, b şi e din Legea 192/2001, deţinerea şi folosirea în perioada de prohibiţie a uneltelor de pescuit interzise de lege.

S-a reţinut prin actul de sesizare a instanţei, că în după-amiaza zilei de 03.08.2007, deşi era prohibiţie, inculpatul minor ………, a luat de la domiciliu 14 setci monofilament de 50 m lungime fiecare, ce îi aparţineau, şi împreună cu fratele său, martorul ………, s-au deplasat pe Lacul Fortuna, unde le-au instalat pentru a captura peşte. Deplasarea au făcut-o în jurul orelor 19,00 cu barca din fibră cu nr. ………… cu motor „Jamaha”, aparţinând lui ………, încredinţată anterior inculpatului, în alte scopuri decât braconajul.

A doua zi de dimineaţă, în jurul orelor 5,00, cu aceeaşi barcă, minorii s-au deplasat la Lacul Fortuna pentru a scoate setcile din apă. Cu cele 14 setci monofilament, duble, căci aveau fiecare câte 50 m lungime, faţă de una obişnuită, care are 30 m lungime, fraţii ……… au capturat o cantitate de 20 kg peşte.

În cursul urmăririi penale, ………, s-a constituit parte civilă în cauză, cu suma de 55,4 lei (fila 17 din dosarul de urmărire penală).

Întreaga cantitate de peşte, a fost predată custodelui S…………, iar prin valorificarea acesteia s-a obţinut suma de 30 lei (fila 12 -14 din dosarul de urmărire penală).

În timpul cercetării judecătoreşti a fost audiat inculpatul care a recunoscut săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa, şi martorii ……., ……. şi …….

La termenul de judecată din 02.06.2008, reprezentantul parchetului a solicitat schimbarea încadrării juridice din infracţiunea prevăzută de art. 562 lit. a, b şi e din Legea 192/2001, cu aplicarea art. 99 şi următoarele C.p., în infracţiunile prevăzute de art. 64 lit. g şi art. 64 lit. m din OUG 23/2008 ambele cu aplicarea art. 13 C.p., art. 99 şi următoarele C.p. şi art. 33 lit. a C.p.

Sub acest aspect, se reţine că ulterior sesizării instanţei, a intrat în vigoare O.U.G. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura care a abrogat Legea 192/2001. Deţinerea şi utilizarea uneltelor de plasa monofilament, sunt incriminate de art. 64 lit. m din O.U.G. 23/2008, iar fapta de a pescui în perioada de prohibiţie este prevăzută de art. 64 lit. g din acelaşi act normativ, pedeapsa pentru ambele infracţiuni, fiind amenda de la 150 lei la 1000 lei.

Aşadar, în cauză legea nouă este mai favorabilă, motiv pentru care în conformitate cu dispoziţiile art. 334 C.p.p., instanţa va dispune schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care a fost trimis în judecată inculpatul, din infracţiunea prevăzută de art. 562 alin. 1 lit. a, b şi e din Legea 192/2001, cu aplicarea art. 99 şi următoarele C.p., în infracţiunile prevăzute de art. 64 lit. m din OUG 23/2008 ambele cu aplicarea art. 13 C.p., art. 99 şi următoarele C.p. şi art. 33 lit. a C.p.

Pe fond, probele administrate în cauză confirmă, fără putinţă de tăgadă, că inculpatul minor ………., în perioada de prohibiţie, a capturat 20 kg de peşte folosind în acest scop unelte de plasă monofilament.

Relevantă sub acest aspect, este declaraţia inculpatului care pe tot parcursul procesului penal, a recunoscut săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa, declaraţie ce se coroborează cu celelalte probe administrate în cauză, respectiv, procesul-verbal de constatare (fila 10 din dosarul de urmărire penală), procesul-verbal de predare-primire a bunurilor perisabile (fila 12 din dosarul de urmărire penală), procesul-verbal de sigilare a bunurilor (fila 18 din dosarul de urmărire penală), procesul- verbal de predare a bunurilor (fila 19 din dosarul de urmărire penală) şi declaraţiile martorilor ……, ……… şi ……….

În drept, fapta inculpatului minor, de a deţine şi utiliza în perioada de prohibiţie unelte de plasă monofilament, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art. 64 lit. g şi art. 64 lit. m din OUG 23/2008 ambele cu aplicarea art. 99 şi următoarele C.p.şi art. 33 lit. a C.p., texte de lege în baza cărora acesta urmează a fi condamnat.

La stabilirea pedepselor ce urmează a fi aplicate inculpatului, instanţa urmează a ţine seama de criteriile generale prevăzute de art. art.72 C.p. şi anume: limitele de pedeapsă, gradul de pericol social al faptei săvârşite, de persoana infractorului şi de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

Referitor la persoana inculpatului se reţine că la data săvârşirii faptelor, acesta era minor, împrejurare faţă de care, instanţa urmează a face aplicabilitatea dispoziţiilor art. 99 şi urm din C.p.

Se reţine, de asemenea, că pe tot parcursul procesului penal, inculpatul a avut o atitudine sinceră şi cooperantă, s-a prezentat în instanţă la toate termenele de judecată, aspecte faţă de care instanţa urmează a reţine în favoarea sa, circumstanţe atenuante, cu consecinţa reducerii cuantumului pedepselor în conformitate cu dispoziţiile art. 75 C.p.

Astfel, inculpatul va fi condamnat la 50 lei amendă penală, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 64 lit. g din O.U.G. 23/2008 cu referire la art. 13 C.p., şi cu aplicarea art. 99 şi următoarele C.p.art.74 lit. c- 76. C.p., şi art 33 lit. a C.p. şi la 50 lei pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 64 lit. m din O.U.G. 23/2008 cu referire la art. 13 C.p., şi cu aplicarea art. 99 şi următoarele C.p.art.74 lit. c- 76. C.p., şi art 33 lit. a C.p.

În conformitate cu dispoziţiile art. 34 C.p., instanţa urmează a contopi pedepsele aplicate inculpatului în pedeapsa cea mai grea, de 50 lei amendă penală, urmând a i se atrage atenţia acestuia asupra dispoziţiilor art. 631 C.p. cu privire la consecinţele neachitării amenzii.

În baza art. 66 din O.U.G. 23/2008 instanţa va dispune confiscarea celor 14 plase monofilament deţinute şi folosite ilegal de către inculpat.

Relativ la acţiunea civilă formulată de către ………., având în vedere dispoziţiile art. 998-999 C.civ., instanţa constată că aceasta este întemeiată, urmând a fi admisă.

Pe cale de consecinţă, va fi obligat custodele …………, să vireze în conturile părţii civile, suma de 30 lei obţinută în urma valorificării cantităţii de 20 kg peşte, diferenţa de 25,4 lei, urmând a fi plătită de către inculpat.

În conformitate cu dispoziţiile art. 192 C.p., inculpatul va fi obligat la plata sumei de 225 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat.

Etichete: