Top

Infractiuni

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA PENALĂ NR. 536

Şedinţa publică din 11 noiembrie 2010

Dosar nr.3529/260/2010

Constată că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti,nr.615/2010,a fost trimis în judecată C.N., pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă prev. de art.260 alin.l C.penal.

Se reţine din actul de sesizare a instanţei, că inculpatul a fost audiat ca martor în faţa instanţei de judecată în dosarul nr.692/260/2010 privind pe inculpatul CA. trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.321 alin.l C.penal, a declarat aspecte nereale şi în contradictoriu cu declaraţia dată în faza de urmărire penală.

Din probatoriul dosarului administrat în cauză, respectiv materialul de urmărire penală, declaraţiile inculpatului şi martorilor date în faza de cercetare judecătorească, instanţa reţine,

ÎN FAPT:

La data de 17.12.2009 inculpatul a fost audiat în calitate de martor în cauza privind pe inculpatul CA. cercetat pentru săvârşirea infracţiunii prev. deart.321 alin.l C.penal.

In faza de urmărire penală, respectiv în declaraţia dată în această fază, inculpatul a declarat că la data de 6.12.2009 în jurul orei 21,00 se afla în barul CSMOBI SRL Brusturoasa, când inculpatul a tulburat ordinea şi liniştea publică, situaţie care a determinat mai mulţi consumatori să părăsească incinta barului.

Inculpatul chiar a fost lovit de către CA. care a folosit şi un spray lacrimogen.

Inculpatul a fost citat ca martor în dosar nr.692/260/2010 în care era inculpat CA. şi după depunerea jurământului, a menţionat că doar 1-a văzut pe CA. pe holul barului însă nu a asistat la nici un incident sau conflict în bar la data respectivă.

Prezent în instanţă,inculpatul a arătat este adevărat că în faza de urmărire penală a declarat că 1-a văzut pe CA. că a tulburat ordinea şi liniştea publică, fapt ce a determinat mai mulţi consumatori să părăsească incinta barului din Brusturoasa pe data de 6.12.2009 şi că ulterior fiind audiat în instanţă, a declarat că nu a asistat la nici un conflict.

A menţionat inculpatul că a procedat în acest fel deoarece CA. 1-a ameninţat că dacă v-a spune adevărul îl va bate şi v-a pleca în Italia.

Martora A.L. a declarat că inculpatul era de faţă în bar când a avut loc incidentul provocat de CA. iar martorul B.N. a declarat că 1-a auzit pe CA. ameninţându-1 pe inculpat că dacă nu v-a spune ce trebuie, v-a avea probleme.

Motivaţia inculpatului nu este de natură a-1 exonera pe acesta de răspundere penală, deoarece există prevederi legale în cazul în care a fost ameninţat de către CA.,măsuri de natură să îl tragă la răspundere pentru faptele sale.

Instanţa urmează a reţine ca dovedită situaţia de fapt.

ÎN DREPT:

Fapta inculpatului , care a făcut afirmaţii mincinoase într-o cauză penală privind pe CA., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de mărturie mincinoasă, pentru care se va dispune condamnarea acestuia la pedeapsa închisorii.

La individualizarea pedepsei, conf. art.72 Cpenal, se va avea în vedere gradul de pericol social concret al faptei, dar şi situaţia că inculpatul este cunoscut cu antecedente penale, însă nu este recidivist.

Inculpatul a mai fost condamnat la pedeapsa închisorii de 6 luni prin s.p. nr. 110/23.02.2010 pronunţată de Judecătoria Moineşti în dosar nr.3372/2009, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.181 alin.l C penal, cu suspendarea executării pedepsei, conf. prev. art.81 Cpenal.

La data săvârşirii faptei deduse judecăţii, sentinţa menţionată mai sus nu era definitivă, situaţie faţă de care fapta dedusă judecăţii şi cea pentru care s-a pronunţat pedeapsa de 6 luni închisoare, sunt concurente.

Faţă de această situaţie, urmează a se face aplicarea dispoziţiilor art.85 alin.l C. penal şi să se anuleze suspendarea condiţionată iar în temeiul art.33 lit.a şi 34 lit.b, se vor contopi pedepsele şi se va aplica pedeapsa cea mai grea.

Instanţa apreciază că pot fi aplicate şi circumstanţele atenuante prevăzute de art.74 lit.a şi c Cpenal, inculpatul neavând antecedente penale şi atât la urmărirea penală cât şi în faza de cercetare judecătorească a avut o poziţie sinceră, urmând ca pedeapsa ce se va pronunţa pentru fapta dedusă judecăţii să se stabilească sub limita prev. de lege,conf. art.76 lit.d Cpenal.

Instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins şi fără privarea inculpatului de libertate.

Se vor interzice inculpatului drepturile prev. de art.64 lit.a teza a II a şi litera b ,C penal în condiţiile şi pe durata prev. de art.71 C. penal.

în baza art.81 C penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 2 ani plus durata pedepsei, conf. art.82 C penal.

Conf. art.71 alin.5 Cpenal, se va suspenda condiţionat şi executarea pedepsei accesorii.

Se va atrage atenţia inculpatului că dacă în timpul termenului de încercare va mai comite o altă infracţiune, se va revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei, conf. art.83 Cpenal.

CHELTUIELI:

în baza art.191 alin.l C.pr.penală, va fi obligat inculpatul să restituie statului cheltuielile judiciare avansate în faza de urmărire penală şi cea de cercetare judecătorească.

Pt. aceste motive,

Etichete: