Top

Prop. lib. cond.

Dosar nr. 380/327/2009

SENTINŢA PENALĂ NR.133/06.02.2009

JUDECATA:

I. CONŢINUTUL PLÂNGERII FORMULATE

Prin cererea adresată la Tribunalul Gorj – Secţia penală şi înregistrată sub nr. 11303/95/2008 din 02.09.2008, petentul ——– a solicitat liberarea sa condiţionată.

Petentul a motivat cererea sa în sensul că este bolnav şi că trebuie să acorde întreţinere mamei sale în vârstă de 80 de ani.

La dosarul cauzei s-au depus cererea de liberare condiţionată formulată de petent şi referatul medical din 19.08.2008.

II. PROCEDURA ÎN FAŢA INSTANŢEI DE JUDECATĂ

Prin sentinţa penală nr.528/23.09.2008 Tribunalul Gorj- Secţia penală a declinat competenţa de judecată a cererii petentului în favoarea Judecătoriei Târgu Jiu.

La data de 14.10.2008 s-a format pe rolul Judecătoriei Târgu Jiu dosarul nr.13681/318/2008. A fost ascultat deţinutul prin comisie rogatorie de către Judecătoria Tulcea.

Prin sentinţa penală nr. 4393/16.12.2008 Judecătoria Târgu Jiu a declinat competenţa de judecată a cererii petentului în favoarea Judecătoriei Tulcea cu motivarea că pentru soluţionarea cererii de liberare condiţionată, competentă este instanţa în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere.

La data de 23.01.2009 s-a format pe rolul Judecătoriei Tulcea dosarul nr. 380/327/2009

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că cererea petentului a fost depusă la Tribunalul Târgu Jiu la data de 29.08.2008, dată la care deţinutul se afla în Penitenciarul Târgu Jiu.

Ulterior la data de 27.10.2008 deţinutul a fost transferat la Judecătoria Tulcea.

Instanţa invocă din oficiu excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Tulcea.

III. MOTIVAREA SOLUŢIEI PRONUNŢATE CU PRIVIRE LA EXCEPŢIA NECOMPETENŢEI TERITORIALE

Avocat Gudu Cecilia, având cuvântul pentru petent, solicită declinarea competenţei în favoarea Judecătoriei Târgu Jiu.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, formulează aceleaşi concluzii.

Având în vedere situaţia expusă conform dispoziţiilor art. 39 C.pr.pen raportat la 450 C.pr.pen, instanţa va admite excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Tulcea pusă în discuţia părţilor din oficiu. Judecătoria în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere este Judecătoria Târgu Jiu deoarece la momentul formulării cererii de liberare condiţionată, 29.08.2008, petentul se afla în Penitenciarul Târgu Jiu.

De asemenea, instanţa va declina competenţa soluţionării cererii de liberare condiţionată în favoarea Judecătoriei Târgu Jiu în baza art. 42 C.pr.pen. şi în baza art. 43 alin. 3 C.pr.pen înaintează dosarul Înaltei Curţi de Justiţie şi Casaţie pentru soluţionarea conflictului negativ de competenţa ca fiind instanţa ierarhic superioară comună.

Onorariu apărător oficiu în sumă de 100 lei se va vira din fondul MJ către BA Tulcea pentru av. ———.

Etichete: