Top

Liberare conditionata

Prin cererea adresată acestei instanţe comisia pentru propuneri liberare condiţionată din cadrul Penitenciarului Tulcea a solicitat liberarea condiţionată a condamnatului ……. fiind întrunite cerinţele art. 59 cod penal.

Examinând actele dosarului instanţa retine următoarele: …….. a fost condamnat prin sentinţa penală nr.67/2007 a Judecătoriei Tecuci la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de viol prevăzută de art.197 Cod Penal.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 03.05.2007 urmând ca aceasta să expire la 02.05.2010 iar transformată în zile reprezintă 1096 zile.

Pentru a putea deveni propozabil condamnatul trebuie sa execute 2/3 din pedeapsa, adică 730 zile, iar de la data de 03.05.2007 până la 20.02.2009 condamnatul a executat 660 zile, la care se adaugă 83 zile ca urmare a muncii prestate, rezultând un total de 743 zile.

Având în vedere situaţia expusă, la care se adăugă că pe timpul executării pedepsei condamnatul s-a dovedit conştiincios în muncă, dând dovezi temeinice de îndreptare, fiind recompensat, instanţa constată cererea întemeiată, urmând a o admite, fiind întrunite în cauză condiţiile art.59 Cod penal.

Etichete: