Top

Liberare conditionata

Prin cererea adresată acestei instanţe comisia pentru propuneri liberare condiţionată din cadrul Penitenciarului Tulcea a solicitat liberarea condiţionată a condamnatului …… fiind întrunite cerinţele art. 59 cod penal.

Examinând actele dosarului instanţa retine următoarele: ……… fost condamnat prin sentinţa penală nr.2152/2006 a Judecătoriei Tulcea la o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat prevăzută de art.209 Cod penal.

Condamnatul a început executarea pedepsei la 11.01.2007 urmând ca aceasta să expire la 10.07.2010 iar transformată în zile reprezintă 1277 zile.

Pentru a putea deveni propozabil condamnatul trebuie sa execute 2/3 din pedeapsa, adică 851 zile, iar de la data de 11.01.2007 până la 20.02.2009 condamnatul a executat 772 zile, la care se adaugă 79 zile ca urmare a muncii prestate, rezultând un total de 851 zile.

Având în vedere situaţia expusă, la care se adăugă că pe timpul executării pedepsei condamnatul s-a dovedit conştiincios în muncă, dând dovezi temeinice de îndreptare, fiind recompensat, instanţa constată cererea întemeiată, urmând a o admite, fiind întrunite în cauză condiţiile art.59 Cod penal.

Tags: