Top

Partaj succesoral

SENTINŢA CIVILĂ NR. 745

Şedinţa publică de la 09 martie 2009

Asupra acţiunii civile introdusă de către reclamanta …………, domiciliată în ………….., în contradictoriu cu pârâţii …………., domiciliat în …………, …………, domiciliată în …………, ……….., domiciliat în ……….., ………., domiciliat în …………., ………., domiciliat în ……….., ………., domiciliată în ……………., ………, domiciliat în …………, ……….., domiciliat în ……….., ……….., domiciliată în …………, ………, domiciliată în …………, …………., domiciliat în ………….., ……….., domiciliată …………., cu petiţia înregistrată la nr. ………….. din …………….

Din verificarea actelor de la dosar, rezultă că la data de ………, cauza a fost suspendată în temeiul disp. art. 1551 C.p.c. faţă de neîndeplinirea de către reclamantă, a obligaţiei de înainta la dosar, în copie, certificatul de deces privind pe ………… şi de a face precizări scrise referitoare la moştenitorii acestuia. Constatând că fără aceste relaţii, judecata nu poate fi reluată, cererea de repunere pe rol a cauzei formulată de către reclamantă, a fost respinsă la data de ………..

În conformitate cu dispoziţia art.248 cod procedură civilă, orice cerere de chemare în judecată se perimă de drept, chiar şi în contra incapabililor, dacă a rămas în nelucrare timp de un an, iar potrivit art.252 Cod procedură civilă perimarea se poate constata şi din oficiu.

Având în vedere că în cauza de faţă nu s-a îndeplinit nici un act de procedură, în vederea judecăţii pricinei de mai mult de un an, instanţa urmează a constata perimată acţiunea de faţă.

Etichete: