Top

Completare act stare civila

SENTINTA CIVILA NR. 844

Sedinta publica din 17 martie 2009

.

INSTANTA

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de …. sub nr. ….., reclamantul ……. în contradictoriu cu Primaria Municipiului ……., a solicitat pronuntarea unei hotarâri prin care sa se dispuna completarea actului de casatorie, cu numele de familie si prenumele parintilor, respectiv numele de familie care este „……” si prenumele tatalui „…….”, iar al mamei ” ….”.

În fapt, se arata ca s-a casatorit în SUA la data de ……, iar în 2004 certificatul de casatorie a fost transcris la Primaria Tulcea. Deoarece certificatele de casatorie din SUA nu au rubrica ” date privind parintii”, în actul transcris aceasta rubrica este necompletata, astfel încât solicita completarea actului de casatorie cu numele de familie si prenumele parintilor, respectiv numele de familie care este „……” si prenumele tatalui „…..”, iar al mamei ” ……..”.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 57 din Legea nr.119/1996.

În sustinere au fost atasate înscrisuri, în copie, constând în Certificat de casatorie seria …Certificat de nastere seria …….. (f.3).

Din oficiu a fost emisa adresa catre SPCLEP Tulcea pentru a se efectua verificari potrivit art. 57 si urm. din Legea nr. 119/1996.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 57 si urmatoarele din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civila si a mentiunilor înscrise pe acestea se poate face numai în temeiul unei hotarâri judecatoresti definitive si irevocabile.

În relatiile înaintate de SPCLEP Tulcea este mentionat faptul ca în urma verificarilor efectuate s-a stabilit faptul ca rubricile din actele de stare civila emise în SUA nu corespund cu rubricile din actele de stare civila românesti, situatie în care se impune completarea actului de casatorie seria …. înregistrat la Primaria Municipiului Tulcea la data de ….., exemplarele I si II, transcris la Primaria Tulcea, cu privire la rubrica „DATE PRIVIND PARINTII” vor fi trecuti astfel: numele de familie al tatalui „…”, prenumele tatalui ” ….”, numele de familie al mamei ” ….”, prenumele mamei ” ……..”.

Având în vedere considerentele expuse si normele incidente în cauza, se apreciaza cererea ca fiind întemeiata, urmând a se dispune în consecinta.

Etichete: