Top

Divort fara copii

SC.852/18.03.2009

I N S T A N T A:

A. ASUPRA CAUZEI CIVILE DE FATA:

1. Reclamanta …………… a sesizat Judecătoria Tulcea cu o cerere de divorţ, solicitând in contradictoriu cu paratul ……………. desfacerea casatoriei încheiate cu acesta la data de 17.06.2005, precum si revenirea la numele avut anterior casatoriei, acela de ………… In motivarea cererii, reclamanta a arătat ca intre ea si parat apar in mod permanent certuri ce degenerează in adevărate scandaluri si care pornesc de la lucruri minore, atât de ordin financiar, cat si profesional si afectiv.

2. Legal citat, paratul nu s-a prezentat in fata instanţei si nu a formulat întâmpinare.

3. In vederea soluţionării cauzei, instanţa a procedat la audierea martorei …………. la termenul din data de 11.03.2009.

B. ANALIZAND ACTELE SI MATERIALUL PROBATOR AL CAUZEI, INSTANTA RETINE URMATOAREA SITUATIE DE FAPT :

4. Reclamanta …………… si paratul ………….. s-au casatorit la data de 17.06.2005, fapt consemnat de certificatul de casatorie emis de Primăria mun. Tulcea (seria …………). In timpul casatoriei acestora nu au rezultat copii.

5. Din analiza probelor administrate in cursul cercetării judecătoreşti, rezulta ca relaţiile de casatorie dintre cele doua parti sunt grav si iremediabil vătămate. Astfel, in ultima perioada a casatoriei intre cei doi soţi exista o stare conflictuala, stare ce are ca motiv unele problemele de ordin financiar, dar si copii din prima casatorie a paratului.

6. Prin urmare, instanţa urmează sa constate ca vina destrămării relaţiilor de familie ce sunt fireşti intre doi soţi aparţine atât reclamantei, cat si paratului, astfel ca va dispune desfacerea casatoriei încheiate din culpa comuna, conform art. 38(1) din Codul Familiei si art. 617 Cod de Procedura Civila.

7. De asemenea, va dispune revenirea reclamantei la numele avut anterior casatoriei, acela de ……

Etichete: