Top

Cerere exequator- inadmisibilitate – Lipsa procedurii administrative de recunoastere si transcriere a actelor de stare civila a cetatenilor români întocmite în strainatate

În conformitate cu dispozitiile art. 63 din Metodologia pentru aplicarea unitara a Legii nr. 119/1996, actele de stare civila ale cetatenilor români întocmite în strainatate, se transcriu în registrele de stare civila române, cererea se transcrie urmând a fi adresata primariei localitatii în raza careia îsi are domiciliul solicitantul sau în cazul prevazut de art. 69 alin. 3 – la primaria din raza careia solicitantul a avut ultimul domiciliu.

În conformitate cu dispozitiile art. 170 din Legea nr. 102/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat : “Cererea de recunoastere se rezolva pe cale principala de tribunalul judetean în circumscriptia caruia îsi are domiciliul sau sediul cel care a refuzat recunoasterea hotarârii straine”.

Sectia civila. Sentinta civila 999C din 22.11.2006.

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. 2696/2006, reclamantul B. M. a solicitat în contradictoriu cu Serviciul de Stare Civila din cadrul Primariei municipiului Piatra Neamt, recunoasterea actului emis de Ministerul de Interne din Statul Israel, prin care i s-a schimbat numele din B. M. în B. M., aratând ca hotarârea îi este necesara pentru schimbarea pasaportului emis în România.

În drept, invoca dispozitiile Legii nr. 105/1992.

În dovedire, reclamantul a depus certificat de nastere, certificatul de schimbare a numelui în original si în traducere legalizata, certificat de casatorie si traducerea legalizata, pasaportul si traducerea legalizata.

Pârâtul Serviciul de Stare Civila din cadrul Primariei municipiului Piatra Neamt a formulat întâmpinare, aratând ca nu este competent sa procedeze la schimbarea pasaportului reclamantului, iar pe fondul cauzei arata ca, în conformitate cu aprobarea Ministerului Administratiei si Internelor, Inspectoratul pentru Evidenta Persoanelor, nr. 159486 / 1169 din 2003, schimbarea numelui sau a prenumelui în strainatate a cetatenilor români se face prin mentiune pe actele de stare civila române, în baza cererii adresate primariei la care au actele de stare civila în pastrare. Prin urmare, reclamantul trebuia sa se adreseze Primariei mun. Piatra Neamt cu o cerere însotita de acte doveditoare pentru a fi spre aprobare – Inspectoratului National. În lipsa actelor doveditoare, reclamantul poate sa-si schimbe numele pe cale administrativa, potrivit legislatiei în vigoare.

Actiunea reclamantului a fost respinsa ca inadmisibila pentru urmatoarele considerente.

Potrivit art. 63 din Metodologia pentru aplicarea unitara a Legii nr. 119/1996, actele de stare civila ale cetatenilor români întocmite în strainatate, se transcriu în registrele de stare civila române, cererea de transcriere urmând a fi adresata primariei localitatii în raza careia îsi are domiciliul solicitantul sau în cazul prevazut de art. 69 alin.3 – la primaria din raza careia solicitantul a avut ultimul domiciliu.

Refuzul transcrierii poate fi contestat de solicitant la tribunalul judetean în circumscriptia careia îsi are sediul sau domiciliul cel care a refuzat recunoasterea hotarârii straine, conform art. 170 din Legea nr. 105/1992.

Prin urmare, reclamantul trebuia sa urmeze procedura administrativa a recunoasterii hotarârii straine de catre Primaria municipiului Piatra Neamt – Serviciul de Stare Civila si, doar în cazul unui raspuns nefavorabil, se putea adresa instantei.

Fata de cele aratate, tribunalul constata ca prezenta actiune este inadmisibila si va fi respinsa ca atare.

Etichete: