Top

Contestaţie la executarea pedepsei

Sentinţa penală nr.231

Şedinţa publică din 05 martie 2009

Prin cererea înregistrata la Judecătoria Tulcea la data de 18.02.2009 sub .., condamnatul … a solicitat instanţei de judecată anularea mandatului de executare nr.1268/2007 al Judecătoriei Tulcea .

In motivare, condamnatul arata ca pedeapsa pe care o are de executat este de 4 ani de închisoare si nu de 5 ani cum apare consemnat in mandatul emis.

La dosarul cauzei au fost depuse s.p.1097/2007 a Judecătoriei Tulcea cu referatul biroului de executări penale si mandatul de executare nr.1268/2007.

Examinând actele si lucrările dosarului, instanţa constata ca petentul din prezenta cauza se afla in prezent in executarea unei pedepse de 5 ani de închisoare, aşa cum rezulta din mandatul de executare nr.1268/2007, mandat care a fost emis in baza s.p. 1097/2007 a Judecătoriei Tulcea. Această hotărâre a fost apelata de alte persoane decât condamnatul, iar Tribunalul Tulcea, prin decizia nr.32/2008, a desfiinţat in parte hotărârea atacata, a extins efectele apelului si la condamnatul …, reducând pedeapsa principală de la 5 ani la 4 ani închisoare, iar pedeapsa accesorie a fost stabilită la interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b cod penal.

Prin urmare, mandatul de executare emis anterior extinderii apelului nu mai corespunde cu cele dispuse in final de către instanţa de judecata, astfel ca cererea va fi admisă (pedeapsa de executat stabilita prin s.p.1097/2007 a Judecătoriei Tulcea aşa cum a fost modificata prin decizia nr.32/2008 a Tribunalului Tulcea, urmând a fi de 4 (patru) ani de închisoare, iar pedeapsa accesorie consta in interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit.a teza a II-a si lit.b ).

Tags: