Top

Graţiere . Termen de încercare . Efecte.

Prin sentinţa penală nr. 878/2007, Judecătoria Bârlad a respins contestaţia la executarea pedepsei de 2 ani închisoare formulată de condamnatul G.V.

Prin decizia penală nr.117/R din 12 martie 2008 s-a casat această sentinţă şi, în rejudecare, s-a admis contestaţia la executarea sentinţei penale nr. 1789/2005 a Judecătoriei Bârlad şi s-au înlăturat din această sentinţă menţiunile privind revocarea graţierii şi a suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 699 din 6 iunie 2002 a Judecătoriei Bârlad, precum şi cumulul aritmetic al acestei pedepse cu pedeapsa de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 1789 din 7 noiembrie 2005 a Judecătoriei Bârlad, retrăgîndu-se mandatul de executare emis în baza acesteia şi dispunîndu-se totdată emiterea unui nou mandat.

S-a reţinut că, în mod greşit prima instanţă a considerat că actul de graţiere produce efecte asupra termenului de încercare fixat conform art. 82 Cod penal, de la data la care condamnatul a fost graţiat administrativ şi nu de la data intrării în vigoare a actului de clemenţă, cum era corect.

Etichete: