Top

Cerere de rejudecare formulată de un condamnat în lipsă.Condiţii. Respingerea cererii

Sentinţa penală nr.123/P/16.06.2010

Prin cererea înregistrată la această instanţă condamnatul a solicitat rejudecarea cauzei ce a făcut obiectul dosarului nr. al acestei instanţe.

În motivarea cererii, a arătat că nu s-a putut prezenta la niciunul din termenele de judecată fixate întrucât nu se afla în ţară.

Analizând actele dosarului, tribunalul constată că prin sentinţa penală nr. pronunţată de această instanţă, s-a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la omor calificat prev. de art. 20 rap. la art. 174, 175 lit. i Cod penal, cu aplic. art. 37 lit. a Cod penal şi 2 ani pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi civile.

În baza art. 83 Cod penal, s-a dispus revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare ce i-a fost aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. a Judecătoriei Bacău, pedeapsă care s-a cumulat cu pedeapsa curentă, inculpatul având de executat pedeapsa de 6 ani închisoare şi 2 ani interzicerea unor drepturi civile.

În baza acestei sentinţe, s-a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr., sentinţa fiind rămasă definitivă prin ne apelare. Ulterior, s-a emis mandatul european de arestare nr. din , acesta fiind executat la data de .

Potrivit dispoziţiilor art. 5221 Cod procedură penală, în cazul în care se cere extrădarea unei persoane judecate şi condamnate în lipsă, cauza va putea fi rejudecată de către instanţa care a judecat în primă instanţă, la cererea condamnatului.

Din actele dosarului, rezultă că cel condamnat a lipsit la toate termenele de judecată şi la pronunţare, însă, a fost prezent în faza de urmărire penală, fiind şi audiat, ulterior plecând din ţară. Pe parcursul judecăţii a fost reprezentat de un avocat din oficiu. Ca atare, condamnatul a avut posibilitatea să-şi exercite dreptul la apărare, însă a înţeles să nu participe la judecată. Chiar condamnatul a precizat la termenul de judecată stabilit pentru soluţionarea prezentei cereri că a avut cunoştinţă de existenţa procesului.

În aceste condiţii, nu se impune rejudecarea cauzei întrucât condamnatul a avut cunoştinţă de procesul penal pornit împotriva sa şi a dat declaraţii în cauză, după care a ales să părăsească ţara, renunţând la dreptul să compară în faţa instanţei.

Aşa fiind cererea de rejudecare după extrădare a fost respinsă, iar condamnatul a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Etichete: