Top

Contopirea pedepselor

Dosar nr.2482/88/2008

SENTINŢA PENALĂ NR.32

Şedinţa publică din 03 februarie 2009

Cu privire la cauza penală de faţă constată următoarele:

La data de 14.04.2008 condamnatul ………, fiul lui ….. şi ……., născut la ….. în municipiul ……., deţinut în Penitenciarul Tulcea, s-a adresat Judecătoriei Giurgiu cu o cerere de contopire a două pedepse de câte 3 ani închisoare şi respectiv 5 ani închisoare, aplicate pentru fapte concurente.

Prin sentinţa penală nr.866/8.05.2008 Judecătoria Giurgiu a admis excepţia de necompetenţă teritorială a sa şi, în temeiul art.42 Cod proc.penală, a declinat competenţa de soluţionare a cererii de contopire, în favoarea Judecătoriei Tulcea, judeţul Tulcea.

La rândul ei, Judecătoria Tulcea, judeţul Tulcea, prin sentinţa penală nr.917 din 8.09.2008 a admis excepţia necompetenţei materiale şi în temeiul art.448 al.2 Cod proc.penală, raportat la art.42 Cod proc.penală a declinat competenţa în favoarea Tribunalului Tulcea, motivat, în esenţă, de împrejurarea că, ultima hotărâre de condamnare la pedeapsa de 5 ani închisoare aparţine Tribunalului Bucureşti.

Cauza a fost înregistrată la Tribunalul Tulcea sub nr.2482/88/2008 şi în vederea soluţionării au fost ataşate în copie sentinţele penale nr.67 din 15.01.2007 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi nr.729 din 21 mai 2007 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a II-a penală şi mandatele de executare a pedepselor aplicate petentului ……….

Petentul ……… a solicitat admiterea cererii şi contopirea celor două pedepse de 3 ani închisoare şi respectiv 5 ani închisoare deoarece au fost aplicate pentru fapte concurente.

Examinând actele şi lucrările dosarului, tribunalul reţine următoarele:

Prin sentinţa penală nr.67/15.01.2007 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, rămasă definitivă prin decizia penală nr.666/27.04.2007 a Curţii de Apel Bucureşti-Secţia a II-a penală, ………, fiul lui ……… şi ………, născut la …….. în municipiul ……, a fost condamnat la 3 ani închisoare pentru săvârşirea la data de 14.03.2006 a unei infracţiuni de furt calificat, prevăzută şi pedepsită de art.208 al.1şi 2 – 209 al.1 lit.e şi al.2 lit.b Cod penal.

Totodată, s-a aplicat pedeapsa accesorie în conformitate cu prevederile art.71 Cod penal raportat la art.64 lit.a teza a II-a şi lit.b Cod penal.

Potrivit prevederilor art.88 Cod penal din pedeapsa aplicată i-a dedus timpul reţinerii de 24 ore din 15.03.2006 şi s-a luat act că inculpatul este arestat în altă cauză.

În baza sentinţei penale nr.67/15.01.2007 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti s-a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.278/2.V.2007.

Prin sentinţa penală nr.729/21 mai 2007 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a penală, rămasă definitivă prin decizia penală nr.4429/26.09.2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ……… a fost condamnat la 5 ani închisoare pentru săvârşirea la data de 24.03.2006 a unei infracţiuni prevăzută şi pedepsită de art.2 al.1 şi 2 din Legea nr.143/2000 raportat la art.74 al.1 lit.a Cod penal cu aplicarea art.76 al.1 lit.a Cod penal.

Inculpatului i s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit.a şi b Cod penal, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei, în conformitate cu prevederile art.65 al.1 lit.e Cod proc.penală coroborat cu art.2 al.1 şi 2 din Legea nr.143/2000.

În baza art.88 Cod penal s-a scăzut din pedeapsă reţinerea şi arestarea preventivă de la 24.03.2006 la zi (21.V.2006).

Prin decizia penală nr.4429/26.09.2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a dedus din pedeapsa aplicată inculpatului ……… reţinerea şi arestarea preventivă de la 24.03.2006 la 26.09.2007.

În baza sentinţei penale nr.729/21.V.2007 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a penală s-a emis mandatul de executare a pedepsei închisorii nr.894/28.09.2007 potrivit căruia din pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată lui ……… se scad 419 zile executate în arest preventiv.

Raportat la datele când au rămas definitive cele două hotărâri de condamnare dar şi la datele când au fost săvârşite faptele, tribunalul constată că sunt incidente prevederile art.33 şi art.34 Cod penal privind concursul real de infracţiuni.

Drept urmare, faptele ce au atras condamnarea fiind săvârşite mai înainte de a fi intervenit condamnarea definitivă pentru una din ele, se va admite cererea de contopire a pedepselor ca fondată. Se vor contopi pedepsele de 3 ani închisoare, aplicată lui ……… prin sentinţa penală nr.67/15.01.2007 a Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi de 5 ani închisoare, aplicată aceluiaşi inculpat prin sentinţa penală nr.729/21 mai 2007 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a penală, în pedeapsa cea mai grea de 5 ani închisoare, ce va fi executată în final şi în total.

Pe lângă pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare ……… va executa şi pedeapsa complimentară de interzicere a drepturilor prevăzute de art.64 lit.a, b Cod penal, pe timp de 3 ani, după executarea pedepsei principale şi care i-a fost aplicată prin sentinţa penală nr.729/21.V.2007 a Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a penală.

Potrivit prevederilor art.88 Cod penal se va scade din pedeapsa rezultantă de 5 ani închisoare timpul reţinerii de 24 ore din 15.03.2006 precum şi arestarea preventivă de la 24.03.2006 la 26.09.2007.

Totodată, se va proceda la anularea mandatelor de executare a pedepsei închisorii nr.278/2.V.2007 emis de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi nr.894/28.09.2007 emis de Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a penală şi se va emite un nou mandat pentru pedeapsa aplicată în prezenta cauză, de 5 ani închisoare şi 3 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a, b Cod penal ca pedeapsă complimentară.

Urmare faptului că petentul a beneficiat de apărător din oficiu, onorariul cuvenit acestuia din urmă, în sumă de 100 lei, se va plăti din fondul M.J. în contul Baroului de avocaţi Tulcea, pentru avocat ……

Urmare faptului că cererea de contopire a pedepselor va fi admisă ca fondată, cheltuielile judiciare aferente acesteia vor rămâne în sarcina statului.

Etichete: