Top

Plangere impotriva rezolutiei procurorului

SENTINŢA PENALĂ NR.288/19.03.2009

La data de 22.01.2009 s-a inregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea, sub nr.__/327/2009, plângerea formulată de __, domiciliat in sat Balabancea, com Hamcearca, judeţul Tulcea, impotriva rezolutiei de neincepere a urmaririi penale, soluţie adoptată de procuror în dosarul de urmărire penală nr.__/P/__.

În motivarea plângerii petentul a arătat ca prin rezolutia nr.__/P/__ a Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea, s-a dispus neînceperea urmaririi penale fata de numitul __ pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, fapta prevazuta de art.246 C.pen.

Se arata de catre petent ca la data 14.04.2008, intimatul ____, primar la acea data, nu procedase inca la punerea sa in posesie pentru suprafata de 1 ha si 9700 mp castigata prin sentinta civila nr.__/__ a Judecatoriei Tulcea.

Se mai arata ca în datele de 18.04.2007, 04.06.2007 si 01.08.2007 au fost incheiate 3 procese-verbale inregistrate in evidentele primariei, procese-verbale de care nu a avut cunostiinta si pe care nici nu le-a semnat.

In referire la Titlul de Proprietate nr.__, arata petentul ca a aflat de existenta lui abia in momentul in care i s-a comunicat reszolutia de neincepere a urmaririi penale impotriva careia intelege sa formuleze plangere.

Se mai arata ca impotriva titlului emis de ___, petentul a formulat contestatie pe cale administrativa, solicitand anularea titlului.

Examinând actele dosarului instanţa retine următoarele:

Numitul __ a formulat plangere împotriva rezolutiei nr.__/P/__ a __ prin care s-a dispus neanceperea urmaririi penale fata de numitul __.

Potrivit art.278 C.proc.pen. plângerea împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispoziţiilor date de acesta se rezolvă de prim-procurorul parchetului sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel ori de procurorul şef de secţie al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Potrivit art.2781 alin 1 C.proc.pen, legiuitorul a prevazut o etapa procesuala obligatorie, in sensul ca după „respingerea plângerii făcute conform art. 275 – 278 împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale…, persoana vătămată, precum şi orice alte persoane ale căror interese legitime sunt vătămate pot face plângere, în termen de 20 de zile de la data comunicării de către procuror a modului de rezolvare, potrivit art. 277 şi 278, la judecătorul de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă.”

Astfel, sesizarea instantei este admisibila numai dupa respingerea plangerii formulate conform art.275-278 C.proc.pen. impotriva rezolutiei date de procuror.

Din interpretarea acestor prevederi rezulta ca introducerea plangerii la procurorul ierarhic superior constituie o conditie prealabila obligatorie de exercitare a procedurii reglementate in art.2781 C.proc.pen., plangerea la instanta cu omiterea etapei mentionate fiind inadmisibila.

Astfel, in baza art.2781 alin.13 C.proc.pen., instanta urmeaza a califica plangerea adresata direct instantei ca o plangere gresit indreptata ce trebuie scoasa de pe rol si trimisa procurorului ierarhic superior in vederea indeplinirii etapei procesuale care nu a fost parcursa.

Etichete: